DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MAHARASHTRA STATE
3, Mahapalika Marg, Elphinstone Technical Highschool, Mumbai - 400 001

Direct Admission to Second Year of Four Year Degree Courses in Engineering / Technology for the year 2007-08

Final Merit List

Main Group : 03 - Computer, Electronice, Electrical, Instrumentation and Biomedical Engineering


Legend Used: SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, SGGMN: Sub Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number
SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks MGGMN MGASPGMN Sub Group SGGMN SGASPGMN
1 DSE0712401 PATIL RASHMI VIJAY VIDYA 92.83% 60.53% 66.00% 54.00% 1 S00001 0302 1 S00001
2 DSE0703724 CHAMUDIA NAVIN NARAYAN 92.75% 78.40% 84.67% 92.00% 2 S00002 0302 2 S00002
3 DSE0707189 MR. KUNAL .GHANSHYAM. BHARUCHA 92.00% 84.40% 96.67% 95.33% 3 S00003 0302 3 S00003
4 DSE0702045 PRIYANK DEEPAK SHAH 92.00% 81.60% 84.00% 90.67% 4 S00004 0301 1 S00001
5 DSE0712640 PATEL AALAPEE NARENDRA PADMA 91.92% 81.47% 74.00% 90.00% 5 S00005 0302 4 S00004
6 DSE0713275 GALA BHOOMIKA ARVIND SAROJ 91.92% 76.53% 75.33% 84.67% 6 S00006 0302 5 S00005
7 DSE0713429 MEHTA BHRANTIBEN BHARAT MADHUBEN 91.25% 74.40% 85.33% 88.00% 7 S00007 0302 6 S00006
8 DSE0709068 KHUSHBU HARSHADBHAI DHUVAD 91.23% 86.67% 93.33% 90.00% 8 S00008 0302 7 S00007
9 DSE0714044 SHINDE ADIKA BABAN 91.17% 89.60% 94.67% 96.00% 9 S00009 0302 8 S00008
10 DSE0706895 RUCHI PRAKASHKUMAR KATARIA 91.15% 87.20% 88.67% 91.33% 10 S00010 0302 9 S00009
11 DSE0706884 SAURABH PRAHLADBHAI PATEL 90.85% 82.13% 78.00% 90.67% 11 S00011 0302 10 S00010
12 DSE0703539 BHADRA SHAILESH ARVIND 90.75% 84.13% 90.00% 91.33% 12 S00012 0302 11 S00011
14 DSE0706947 RIDDHI YATINKUMAR RAVAL 90.69% 88.40% 94.67% 95.33% 13 S00013 0302 12 S00012
15 DSE0713108 PANWALKAR SHWETA SANJAY SNEHAL 90.50% 70.53% 52.67% 80.00% 14 S00014 0302 13 S00013
16 DSE0706510 KOTHAWALA ADNAN SHAKIL 90.36% 85.20% 95.33% 92.00% 15 S00015 0302 14 S00014
17 DSE0713783 CHAUDHARI DIGAMBAR DNYANDEO 90.33% 84.27% 91.33% 88.67% 16 S00016 0302 15 S00015
18 DSE0707277 MR.KUNTESH .GHANSHYAM. BHARUCHA 90.24% 84.67% 97.33% 93.33% 17 S00017 0302 16 S00016
19 DSE0706770 MOKSHA PRASANNAKUMAR TALATI 90.15% 88.00% 90.67% 94.67% 18 S00018 0302 17 S00017
20 DSE0714153 AYARE SAGAR VASANT 90.07% 87.73% 87.33% 96.00% 19 S00019 0302 18 S00018
21 DSE0711909 UGALE SNEHAL VITTHALRAO 90.00% 83.20% 84.00% 81.33% 20 S00020 0302 19 S00019
23 DSE0716314 MONIK DEEPAK SHAH 89.85% 84.53% 86.67% 93.33% 21 S00021 0302 20 S00020
24 DSE0707477 NIRAJ PRAKASH SHAH 89.54% 86.27% 91.33% 88.67% 22 S00022 0302 21 S00021
25 DSE0712180 KEWAL JASWANT SHAH 89.37% 77.87% 90.67% 79.33% 23 S00023 0301 2 S00002
27 DSE0713817 JIGNESH PRAVIN HINGU 89.08% 80.27% 76.00% 88.00% 24 S00024 0302 22 S00022
28 DSE0706632 SHAH SABITA RAJENDRAPRASAD 88.94% 84.53% 96.67% 92.00% 25 S00025 0301 3 S00003
29 DSE0716143 MANE PRAMOD KRISHNAT 88.93% 85.07% 87.33% 89.33% 26 S00026 0302 23 S00023
30 DSE0702074 RACHITA JAYANTILAL CHOTALIA 88.84% 82.27% 79.33% 88.67% 27 S00027 0301 4 S00004
31 DSE0714444 DOSHI JIGESH HASMUKH 88.80% 87.73% 87.33% 96.67% 28 S00028 0302 24 S00024
32 DSE0714397 WAGH EKANATH VASANT 88.80% 76.40% 80.67% 90.00% 29 S00029 0302 25 S00025
34 DSE0713688 ASHISH VIJAYKUMAR PARMAR 88.77% 83.60% 74.67% 94.67% 30 S00030 0302 26 S00026
35 DSE0708119 PRASAD SHASHIKANT HUMNE 88.69% 88.53% 93.33% 94.00% 31 S00031 0302 27 S00027
36 DSE0706536 NIRAV KAMLESH SHAH 88.69% 81.87% 93.33% 91.33% 32 S00032 0302 28 S00028
37 DSE0708879 BHAMARE JAYSHREE VASUDEV 88.58% 84.53% 91.33% 74.00% 33 S00033 0302 29 S00029
38 DSE0714692 VANKAR ROSHANI DAHYABHAI MANJULABEN 88.58% 75.73% 80.67% 84.67% 34 S00034 0302 30 S00030
39 DSE0711902 CHOURAGADE PUSHPANJALI MUNNALAL 88.57% 72.53% 62.00% 77.33% 35 S00035 0301 5 S00005
40 DSE0703825 SOURAV MANDAL 88.50% 79.00% 87.00% 84.00% 36 S00036 0302 31 S00031
41 DSE0714283 MODI MEHUL MUKESH 88.47% 78.93% 80.67% 84.67% 37 S00037 0302 32 S00032
42 DSE0705888 MHASURNEKAR MRUNAL MANOJ MUGDHA 88.42% 73.60% 74.67% 78.67% 38 S00038 0302 33 S00033
43 DSE0703080 PARKAR VINEET PANDURANG 88.38% 88.40% 97.33% 89.33% 39 A00001 0302 34 A00001
44 DSE0714939 DESAI DEVYANI DINKARRAO 88.33% 88.67% 84.00% 92.67% 40 S00039 0302 35 S00034
45 DSE0706701 KARTIK RAJENDRA JARIWALA 88.31% 85.47% 88.00% 93.33% 41 S00040 0302 36 S00035
47 DSE0709287 MANTRI SATYANARAYAN SOHANLAL 88.18% 78.40% 87.33% 80.67% 42 S00041 0301 6 S00006
48 DSE0712343 ULLENGAL PRATEEK JAGANNATH 88.17% 79.33% 76.00% 88.00% 43 S00042 0302 37 S00036
49 DSE0712789 DESHMUKH NIKITA ANIL SUSHMA 87.92% 74.67% 72.00% 83.33% 44 S00043 0302 38 S00037
50 DSE0709560 VARDULE MADHURI DATTATRAYA 87.88% 88.13% 92.00% 90.67% 45 S00044 0301 7 S00007
52 DSE0703731 MS.NAIK TANVI VASANT 87.84% 85.87% 88.67% 94.00% 46 S00045 0302 39 S00038
53 DSE0712905 HAWALDAR SAMEER GULAB 87.76% 86.53% 90.00% 97.33% 47 S00046 0302 40 S00039
54 DSE0706250 THAMOTHARUN.R 87.75% 43.47% 42.67% 54.00% 48 S00047 0302 41 S00040
55 DSE0702630 DANG VISHAL DILIPKUMAR 87.67% 85.20% 93.33% 91.33% 49 S00048 0302 42 S00041
56 DSE0702283 MANDHARE SANDHYA BALASAHEB 87.64% 81.87% 82.00% 86.67% 50 S00049 0302 43 S00042
57 DSE0703178 BAREDDY PADMAVATHI NARAYANA REDDY 87.52% 84.67% 90.00% 90.00% 51 S00050 0301 8 S00008
58 DSE0707336 BORA PREETESH SATISH 87.44% 78.80% 75.33% 94.67% 52 S00051 0302 44 S00043
59 DSE0701009 JAHA GOPAL SUNAND 87.38% 85.33% 94.67% 96.00% 53 A00002 0302 45 A00002
60 DSE0712900 DESAI ROHIT PRAKASH 87.33% 87.07% 90.67% 94.00% 54 S00052 0302 46 S00044
62 DSE0704246 REBEIRO JOSHUA ANTHONY ASHLEY 87.25% 82.80% 90.00% 95.33% 55 S00053 0302 47 S00045
63 DSE0705572 KRISHNAPPA ARJUN SHANKAR 87.20% 83.33% 83.33% 92.00% 56 S00054 0301 9 S00009
64 DSE0709390 RETHREKAR SANTOSH CHANDRASHEKHAR 87.15% 90.13% 96.00% 96.00% 57 A00003 0302 48 A00003
67 DSE0711185 SHAIKH AZHER SAYYED 87.12% 79.07% 84.00% 88.67% 58 S00055 0301 10 S00010
68 DSE0703038 TOPIA MUNIRA MOH.SALIM 87.11% 78.93% 86.00% 86.00% 59 S00056 0301 11 S00011
69 DSE0706492 PATIL NAKUL DEVIDAS 87.04% 80.27% 88.00% 94.00% 60 S00057 0302 49 S00046
70 DSE0705406 TAPKIR SUPRIYA SUNIL 87.00% 85.60% 82.67% 97.33% 61 S00058 0301 12 S00012
73 DSE0708887 RAMTEKE MONALI ASHOK 87.00% 66.80% 56.00% 75.33% 62 S00059 0301 13 S00013
74 DSE0717289 PREETI SUBRAMANIAN 87.00% 47.07% 34.67% 58.00% 63 S00060 0301 14 S00014
75 DSE0705286 DONGARDIVE SURESH BHANUDAS 86.94% 83.73% 90.00% 89.33% 64 S00061 0301 15 S00015
76 DSE0708066 KARTIK KAMLESH SANGHAVI 86.81% 77.73% 78.00% 92.67% 65 S00062 0301 16 S00016
77 DSE0706862 DHAWAL MAHESHKUMAR MAKWANA 86.77% 86.40% 96.67% 94.00% 66 S00063 0302 50 S00047
78 DSE0712862 MEHUL HARESHKUMAR SUTARIA 86.77% 85.47% 84.00% 95.33% 67 S00064 0302 51 S00048
79 DSE0702881 MADKAIKAR MUKUND DILIP 86.75% 85.60% 84.00% 93.33% 68 S00065 0302 52 S00049
81 DSE0715429 WAGHMARE LAHU RAMBHAU 86.74% 71.20% 57.33% 87.33% 69 S00066 0301 17 S00017
82 DSE0701121 DHEMRE VARSHA SHRIDHAR 86.71% 80.00% 76.00% 80.67% 70 S00067 0301 18 S00018
83 DSE0706705 GOPHANE SATISH D 86.67% 75.60% 75.33% 93.33% 71 S00068 0302 53 S00050
84 DSE0703462 MEHTA SUHANI NAGIN 86.64% 89.00% 90.00% 95.00% 72 A00004 0301 19 A00001
85 DSE0708863 PRATIK RAJENDRA UPADHYE 86.63% 77.73% 72.67% 84.67% 73 S00069 0301 20 S00019
86 DSE0714732 THOOL DIGVIJAY KISAN 86.60% 74.13% 70.67% 80.67% 74 S00070 0304 1 S00001
87 DSE0711813 YADAV AMRUTA DILIP 86.52% 79.87% 72.00% 84.67% 75 S00071 0301 21 S00020
88 DSE0714396 CHUDASMA DIVYESH VINOD 86.47% 84.67% 93.33% 94.00% 76 S00072 0302 54 S00051
91 DSE0713134 MISS. ISHA RAVINDRA DESAI 86.45% 82.27% 92.00% 86.67% 77 S00073 0301 22 S00021
92 DSE0703034 KUNAL SHIVAJI NARAD. 86.42% 82.93% 82.67% 90.00% 78 S00074 0304 2 S00002
93 DSE0705193 BUL PANKAJ MADAN 86.41% 75.47% 80.67% 77.33% 79 S00075 0302 55 S00052
95 DSE0708868 WAGWANI RAJU TARACHAND 86.38% 76.53% 86.00% 92.00% 80 S00076 0301 23 S00022
96 DSE0702787 AMOL PANDURANG BHOSALE 86.35% 75.87% 79.33% 84.67% 81 S00077 0302 56 S00053
97 DSE0712740 TANAWADE POOJA RAJAN AKSHATA 86.33% 76.53% 76.00% 82.67% 82 S00078 0302 57 S00054
100 DSE0714541 CHOTALIA AARTI MANSUKH 86.27% 81.07% 80.00% 88.00% 83 S00079 0302 58 S00055
102 DSE0708433 DEVATAR GRISHMA VINODKUMAR JAYSHREE 86.17% 77.33% 84.67% 87.33% 84 S00080 0302 59 S00056
103 DSE0706797 KARMOKAR POOJA KAMAL MONIMALA 86.17% 73.33% 78.00% 82.00% 85 S00081 0302 60 S00057
104 DSE0709286 VIDHI RAJEN SHAH 86.15% 85.60% 87.33% 93.33% 86 S00082 0302 61 S00058
105 DSE0704421 DHADAWE SUMIT SURYAKANT 86.14% 79.73% 90.00% 88.67% 87 S00083 0302 62 S00059
106 DSE0706654 NACHIKET VINAYAK NAIK 86.13% 61.07% 62.67% 79.33% 88 S00084 0302 63 S00060
108 DSE0710028 SUTAR SNEHAL VIVEK 86.13% 81.87% 90.67% 90.67% 89 S00085 0301 24 S00023
109 DSE0714496 MISS DUBAL ANAMIKA YASHWANT 86.08% 86.40% 91.33% 94.67% 90 S00086 0302 64 S00061
110 DSE0705673 AHMED RAZA MOHD. SHAFIQUE AHMED ANSARI 86.08% 85.87% 80.00% 96.67% 91 S00087 0304 3 S00003
111 DSE0713525 CHIRAG GIRISH PAREKH 86.08% 89.07% 92.00% 96.67% 92 S00088 0302 65 S00062
112 DSE0706610 NIKHIL RAJU RANE 86.08% 86.40% 86.67% 90.00% 93 S00089 0302 66 S00063
114 DSE0715615 WANI TEJASWI MACHHINDRA 86.06% 86.13% 94.67% 90.00% 94 S00090 0301 25 S00024
116 DSE0703713 PATKI VAIDEHI VILAS 86.05% 74.40% 69.33% 84.67% 95 S00091 0301 26 S00025
118 DSE0704354 KULKARNI NACHIKET SUDHAKAR 86.00% 70.00% 73.33% 79.33% 96 S00092 0302 67 S00064
119 DSE0714449 KAVATHEKAR SUPRIYA SIDDHANATH 85.94% 80.67% 90.67% 74.67% 97 S00093 0301 27 S00026
122 DSE0706533 ISHAN PANKAJBHAI SHAH 85.82% 82.27% 85.33% 90.67% 98 S00094 0301 28 S00027
124 DSE0709883 ATOLE DEEPIKA DATTATRAY 85.81% 72.00% 82.00% 79.33% 99 S00095 0301 29 S00028
125 DSE0713088 KAPALAY APARNA SHYAMKUMAR 85.80% 88.53% 96.00% 92.67% 100 S00096 0301 30 S00029
126 DSE0701402 MEHARE PRASANNA ARVINDRAO 85.79% 83.20% 90.67% 77.33% 101 S00097 0301 31 S00030
127 DSE0707160 DESAI TVISHA SATISH 85.76% 85.20% 96.00% 92.67% 102 A00005 0302 68 A00004
128 DSE0709338 BABAR VIKRAM VIJAY 85.76% 70.40% 92.67% 80.67% 103 A00006 0302 69 A00005
129 DSE0704323 BHOVAR DEVISHREE PADMAKAR 85.75% 84.80% 84.00% 90.00% 104 S00098 0302 70 S00065
131 DSE0703119 NAIK TRUPTI MUKUND 85.69% 85.73% 80.00% 91.33% 105 S00099 0301 32 S00031
132 DSE0712011 JEEMIT VIRENDRA ZAVERI 85.67% 81.07% 82.67% 82.00% 106 S00100 0301 33 S00032
133 DSE0703768 PATIL RAHUL SAMBHAJI 85.67% 73.20% 71.33% 88.67% 107 S00101 0305 1 S00001
135 DSE0710636 BHONSLE JOSHNA SHARON JOSEPH 85.60% 87.60% 92.67% 96.67% 108 S00102 0302 71 S00066
136 DSE0707520 DALAL PAWAN DILIPRAO 85.57% 80.80% 74.00% 88.00% 109 S00103 0301 34 S00033
138 DSE0715156 MISS. PATIL MEGHANA SUBHASH 85.55% 82.27% 82.67% 93.33% 110 S00104 0301 35 S00034
141 DSE0714351 GORDE REVANNATH RAMNATH 85.52% 77.07% 61.33% 88.00% 111 S00105 0302 72 S00067
142 DSE0702380 KADAM TEJASHREE SUNIL 85.50% 84.93% 83.33% 90.00% 112 S00106 0302 73 S00068
144 DSE0706658 MAYA MANOJKUMAR SAWANT 85.46% 78.00% 84.00% 88.00% 113 S00107 0302 74 S00069
146 DSE0716494 SHRIVAS MANISH KESHAV 85.45% 58.27% 65.33% 66.00% 114 S00108 0302 75 S00070
147 DSE0706498 GHAG AMOGH YASHWANT 85.44% 74.53% 80.67% 85.33% 115 A00007 0302 76 A00006
148 DSE0716074 DHURI PRASAD SATYAVAN 85.42% 86.67% 78.00% 93.33% 116 S00109 0302 77 S00071
149 DSE0706622 PRANAV SHANTILAL MARU 85.38% 85.60% 92.67% 92.67% 117 S00110 0302 78 S00072
150 DSE0705955 SHARANGPANI SHOUNAK DIVAKAR 85.38% 87.07% 99.33% 95.33% 118 S00111 0302 79 S00073
151 DSE0713566 DATKHILE MRUNALINI VITTHAL 85.38% 84.13% 90.67% 93.33% 119 S00112 0301 36 S00035
152 DSE0708154 KHAN MOHSIN SAHIL 85.33% 73.33% 81.33% 78.00% 120 S00113 0302 80 S00074
154 DSE0715765 SAMEER VILAS LOTLIKAR 85.31% 84.27% 89.33% 92.00% 121 S00114 0302 81 S00075
157 DSE0706570 BHIDE SNEHA CHANDRASHEKHAR 85.23% 83.07% 86.67% 90.67% 122 A00008 0302 82 A00007
160 DSE0710663 KADAM ANUP KUMAR 85.21% 65.87% 56.67% 76.00% 123 S00115 0302 83 S00076
162 DSE0705697 KULKARNI NEEHAR SHRIKANT 85.15% 73.07% 72.00% 84.67% 124 A00009 0304 4 A00001
163 DSE0707462 MITUL ASHWIN SHAH 85.13% 77.07% 90.00% 83.33% 125 S00116 0301 37 S00036
165 DSE0704909 SHAH MEERA BHARAT 85.12% 82.67% 95.33% 93.33% 126 A00010 0302 84 A00008
166 DSE0716048 JANKAR RAJASHREE BAPURAO 85.08% 82.80% 84.67% 90.67% 127 S00117 0302 85 S00077
167 DSE0709571 POONAM PRAKASH SANAS. 85.08% 80.93% 71.33% 88.67% 128 S00118 0302 86 S00078
169 DSE0703137 MANRAL DEEPA HEERASINGH 85.05% 85.33% 89.33% 91.33% 129 S00119 0301 38 S00037
170 DSE0703010 VARAWALLA SAEEDA EBRAHIM 85.04% 87.60% 97.33% 98.00% 130 A00011 0302 87 A00009
171 DSE0706867 DESAI SHREYA MAHESH 85.04% 81.20% 94.67% 92.67% 131 A00012 0302 88 A00010
172 DSE0703280 BHOVAD ANIL BALKRISHNA 85.00% 85.33% 86.00% 92.00% 132 S00120 0302 89 S00079
173 DSE0702857 AMI KIRTI KAPASI 85.00% 78.53% 80.67% 84.67% 133 S00121 0302 90 S00080
175 DSE0706713 SAMEER SHIVAJI NARAD 85.00% 68.67% 66.67% 68.00% 134 S00122 0304 5 S00004
176 DSE0713458 PATEL SAFIYA NAAZ NASSER 84.93% 76.67% 70.67% 94.67% 135 S00123 0301 39 S00038
177 DSE0709609 URVI GIRISHBHAI SHAH 84.92% 85.47% 86.00% 94.00% 136 S00124 0302 91 S00081
178 DSE0716700 TAUR ASHWINI MADHUKARAO 84.87% 80.93% 84.67% 91.33% 137 S00125 0302 92 S00082
183 DSE0708974 MS.INGOLE AARTI SUDHAKAR PUSHPA 84.80% 81.87% 80.00% 87.33% 138 S00126 0302 93 S00083
184 DSE0706974 VAIBHAV KHUSHALBHAI TRIVEDI 84.78% 80.13% 78.67% 90.00% 139 S00127 0301 40 S00039
185 DSE0709770 DEVKAR ANITA LAXMAN 84.77% 80.67% 84.00% 86.67% 140 S00128 0301 41 S00040
186 DSE0706133 GHORMADE MANISH RAMDASJI 84.76% 75.47% 64.67% 80.00% 141 S00129 0302 94 S00084
187 DSE0711471 BHANDARE ARCHANA VITTHAL 84.75% 87.47% 97.33% 95.33% 142 S00130 0302 95 S00085
188 DSE0705425 PATIL SACHIN KRISHNA 84.75% 70.13% 66.00% 84.67% 143 S00131 0302 96 S00086
190 DSE0710576 JATIN RAMESH GALIA 84.72% 68.13% 72.67% 66.67% 144 S00132 0301 42 S00041
192 DSE0712616 SANDEEP JAYANTILAL PARMAR 84.69% 84.40% 80.67% 87.33% 145 S00133 0302 97 S00087
199 DSE0707494 MISS SHEENA SHARAD JOSHI 84.60% 81.33% 78.00% 78.00% 146 S00134 0301 43 S00042
202 DSE0701319 NANDANWAR SATISH SUKLAL 84.56% 82.67% 84.67% 92.67% 147 S00135 0302 98 S00088
206 DSE0702353 PATRO RUPESH BHAGABAN 84.54% 83.33% 90.00% 88.67% 148 A00013 0302 99 A00011
207 DSE0703181 VISHWAKARMA VIJAYKUMAR MAUJILAL 84.54% 81.33% 86.00% 88.00% 149 A00014 0302 100 A00012
208 DSE0702700 SHENOY SIDDHESH SHASHIKANT 84.54% 80.13% 84.67% 80.67% 150 A00015 0302 101 A00013
209 DSE0710156 WALANJAKAR DEEPIKA DATTATRAY 84.52% 80.40% 92.67% 83.33% 151 S00136 0301 44 S00043
210 DSE0707852 SHETI SHEETAL BALKRISHANA 84.50% 88.40% 80.67% 96.00% 152 S00137 0302 102 S00089
211 DSE0714035 SANGHAVI RIDDHI NARENDRABHAI REKHA 84.50% 76.40% 74.00% 85.33% 153 S00138 0302 103 S00090
212 DSE0706240 YELE KHUSHABOO SHAMRAO 84.48% 73.33% 60.00% 86.00% 154 A00016 0301 45 A00002
213 DSE0706390 RACHANA HASHMUKHLAL SHAH 84.46% 85.20% 86.00% 88.67% 155 S00139 0302 104 S00091
215 DSE0706625 DHARMANI KISHORE RAMESHLAL 84.43% 82.13% 88.67% 91.33% 156 S00140 0302 105 S00092
216 DSE0711501 GOSALIYA POOJA JAWAHARLAL DHARMISTHABEN 84.42% 78.67% 82.00% 77.33% 157 S00141 0302 106 S00093
217 DSE0713363 DESHMUKH SWAPNIL SHARADRAO 84.40% 77.47% 85.33% 80.00% 158 A00017 0302 107 A00014
218 DSE0712045 PEDNEKAR SANKET SUBHASH 84.40% 75.20% 79.33% 86.67% 159 A00018 0302 108 A00015
221 DSE0713287 BODHE ROHIT SHRIKANT 84.38% 86.00% 80.00% 96.00% 160 S00142 0302 109 S00094
223 DSE0714104 DEVRE SHARAD UTTAM 84.36% 84.40% 90.00% 95.33% 161 S00143 0302 110 S00095
224 DSE0704064 SHETTY SOUMYA BHOJA 84.33% 76.80% 83.33% 90.67% 162 S00144 0302 111 S00096
226 DSE0702704 MS. SHENOY ANUSHREE ASHOK 84.31% 74.93% 67.33% 84.00% 163 A00019 0302 112 A00016
230 DSE0709974 TAKAWALE TANMAY SANDESH 84.24% 78.27% 74.00% 86.00% 164 S00145 0301 46 S00044
233 DSE0716455 SUNNY SELVARAJAN 84.21% 67.73% 54.50% 76.33% 165 S00146 0301 47 S00045
234 DSE0714627 SATISH BALU GARGOTE 84.20% 70.67% 73.33% 71.33% 166 S00147 0302 113 S00097
235 DSE0709015 SHAH KUSUM YOGENDRA 84.19% 87.07% 98.67% 93.33% 167 S00148 0302 114 S00098
236 DSE0712033 MANDAVE SHAILATAI VASANT 84.17% 86.40% 94.00% 90.00% 168 S00149 0302 115 S00099
238 DSE0705387 PATEL PRITESH JAYANTIBHAI 84.16% 72.27% 86.00% 82.00% 169 A00020 0302 116 A00017
242 DSE0707515 KEDIA PRASHANT SATISH 84.14% 78.40% 88.67% 84.67% 170 S00150 0301 48 S00046
243 DSE0705592 MS.LONKAR NEHA PRAMOD 84.14% 75.07% 69.33% 80.67% 171 S00151 0302 117 S00100
244 DSE0711537 KULKARNI RAHUL KASHINATH 84.13% 67.60% 63.33% 76.67% 172 S00152 0304 6 S00005
245 DSE0708006 MORE ISHWAR GIRIDHARI 84.09% 77.73% 85.33% 94.00% 173 S00153 0301 49 S00047
246 DSE0702756 PAWAR MANSI PRADEEP DARSHANA 84.08% 66.13% 49.33% 78.67% 174 S00154 0302 118 S00101
247 DSE0705093 NIKAM DEEPALI SHARADCHANDRA 84.08% 81.60% 87.33% 86.00% 175 S00155 0302 119 S00102
248 DSE0710148 ANKIT SAILESH SHAH 84.08% 88.27% 92.67% 96.00% 176 S00156 0302 120 S00103
252 DSE0703200 HINGE NITA JIJABHAU 84.00% 85.33% 79.33% 91.33% 177 S00157 0301 50 S00048
253 DSE0716049 HEMANTA KALURAM BHOIR 84.00% 83.87% 84.67% 94.00% 178 S00158 0304 7 S00006
254 DSE0703270 MESTRI RASHMI ABA 84.00% 82.93% 89.33% 86.67% 179 S00159 0301 51 S00049
256 DSE0710864 PATIL GIRISH GAJANANRAO 84.00% 79.73% 74.00% 94.00% 180 S00160 0302 121 S00104
257 DSE0709526 SANTANI NEHA RATANLAL 84.00% 77.87% 78.67% 88.00% 181 S00161 0301 52 S00050
261 DSE0708189 NIKHIL VASANT RANE 83.95% 76.53% 72.00% 86.67% 182 S00162 0302 122 S00105
262 DSE0709721 ISHVEEN RAJINDER ANAND 83.94% 87.60% 88.00% 91.00% 183 S00163 0301 53 S00051
264 DSE0711277 SOMWANSHI KIRAN SURESH 83.94% 82.53% 81.33% 86.00% 184 S00164 0301 54 S00052
266 DSE0701279 NIRWANE SNEHAL ANIL 83.92% 79.87% 73.33% 82.67% 185 A00021 0304 8 A00002
267 DSE0712982 PATEL AMEE VASANTRAI INDUMATI 83.92% 65.07% 60.67% 60.00% 186 S00165 0302 123 S00106
269 DSE0704326 HITESH PRAFUL MISTRY 83.85% 83.87% 92.67% 96.00% 187 S00166 0302 124 S00107
270 DSE0714977 RAJGOR SIDDHARTH MAHESH 83.85% 83.73% 88.67% 94.67% 188 A00022 0302 125 A00018
272 DSE0701260 PARVATKAR GANESH TULSIRAMJI 83.85% 61.20% 35.33% 72.00% 189 A00023 0304 9 A00003
273 DSE0712898 ROGYE SHWETA PRAKASH NEELAM 83.83% 78.40% 85.33% 84.67% 190 S00167 0302 126 S00108
274 DSE0703136 MAINDAN VIJAYALAXMI PADMANABH 83.81% 87.87% 93.33% 96.67% 191 S00168 0301 55 S00053
275 DSE0715443 PATIL VIKAS SHAHAJI 83.80% 86.27% 96.67% 90.67% 192 S00169 0302 127 S00109
276 DSE0710831 RAWAT ARPIT ASHOK 83.80% 75.07% 81.33% 86.00% 193 S00170 0301 56 S00054
278 DSE0711884 GAIKWAD VINAYAK RAJARAM 83.74% 79.07% 80.00% 88.00% 194 S00171 0301 57 S00055
279 DSE0708300 SHARMA MANGESH SURESH 83.71% 68.40% 62.67% 71.33% 195 S00172 0301 58 S00056
280 DSE0706391 ELTON NICHOLAS PINTO 83.71% 60.00% 61.33% 76.00% 196 S00173 0302 128 S00110
281 DSE0708326 VYAWAHARE SUSHEEL SOMNATH 83.69% 87.87% 92.00% 90.00% 197 S00174 0302 129 S00111
282 DSE0707065 KHUSHBU RAMESH JOSHI 83.69% 87.87% 88.67% 94.00% 198 S00175 0302 130 S00112
284 DSE0703978 SOMANI VIVEK ASHOK 83.69% 78.00% 67.33% 90.00% 199 S00176 0302 131 S00113
287 DSE0703382 NAGPURE SANTOSH GULAB 83.67% 84.40% 88.00% 95.33% 200 S00177 0302 132 S00114
288 DSE0710653 FALE TUSHAR PRADIP 83.67% 72.93% 54.67% 84.67% 201 S00178 0304 10 S00007
289 DSE0703918 MS. DEVALEKAR PRITI EKNATH 83.62% 81.60% 79.33% 93.33% 202 S00179 0301 59 S00057
290 DSE0701012 MEHTA NAYAN VIBHAKAR 83.62% 86.27% 92.00% 96.67% 203 A00024 0302 133 A00019
291 DSE0706491 SONAL HARESHKUMAR KAVAIYYA 83.62% 85.60% 80.00% 92.00% 204 S00180 0302 134 S00115
296 DSE0706863 GANDHI AMI SHASHANK 83.60% 76.27% 80.00% 73.33% 205 S00181 0302 135 S00116
297 DSE0714549 NIMKARDE ANANT DNYANDEO 83.60% 73.07% 62.67% 85.33% 206 A00025 0302 136 A00020
298 DSE0707345 JADHAV AKSHAY MAHADEO 83.60% 70.13% 74.67% 77.33% 207 A00026 0302 137 A00021
299 DSE0702508 SHAIKH SHABANAM MUZAFFAR HUSSAIN 83.56% 79.20% 91.33% 90.00% 208 S00182 0301 60 S00058
303 DSE0713948 MOURYA AKHILESHKUMAR KESHAVSINGH 83.52% 78.93% 83.33% 90.67% 209 A00027 0302 138 A00022
304 DSE0710090 DHUMAL YOGESH BALASAHEB 83.50% 82.27% 78.67% 95.33% 210 S00183 0301 61 S00059
307 DSE0709368 MEHTA PRATIK DEVENDRAKUMAR 83.46% 80.13% 80.00% 90.67% 211 A00028 0302 139 A00023
309 DSE0701112 KATKAR KIRAN GAJANAN 83.46% 66.40% 63.33% 54.00% 212 A00029 0302 140 A00024
310 DSE0702347 GUPTE ABHIJEET ANIL 83.44% 87.87% 90.00% 95.33% 213 A00030 0301 62 A00003
311 DSE0716867 CHANDGUDE KIRTI SAMPATRAO 83.44% 85.60% 90.00% 95.33% 214 S00184 0301 63 S00060
313 DSE0702111 GAURAV DILIP MEHTA 83.40% 81.87% 87.33% 84.00% 215 S00185 0301 64 S00061
317 DSE0709140 SHAH ROHIT MAHENDRA 83.38% 90.40% 94.67% 94.67% 216 S00186 0302 141 S00117
318 DSE0706606 CHAUDHARY ABHISHEK KANCHAN 83.38% 86.00% 84.00% 94.00% 217 S00187 0302 142 S00118
321 DSE0712086 ANSARI NABILA ALRAVI ARIF HUSAIN 83.36% 85.73% 86.67% 93.33% 218 S00188 0302 143 S00119
322 DSE0704392 ATKARNE SHRIKANT RAMESHRAO 83.36% 73.47% 68.67% 70.67% 219 A00031 0302 144 A00025
323 DSE0711161 SHINDE HARSHADA VINOD 83.31% 81.87% 86.67% 92.00% 220 A00032 0302 145 A00026
324 DSE0702603 KAPADIA ROMIL MUNI 83.31% 80.40% 86.67% 89.33% 221 A00033 0302 146 A00027
327 DSE0701263 YEOLA VASUDHA ASHOK 83.28% 79.47% 88.00% 84.67% 222 S00189 0302 147 S00120
328 DSE0711422 PATEL HARDIK DHARMESHKUMAR 83.28% 77.20% 87.33% 86.67% 223 A00034 0301 65 A00004
331 DSE0711355 KULKARNI NAMRATA NILKANTH 83.25% 88.80% 86.00% 94.67% 224 S00190 0302 148 S00121
332 DSE0716829 RAHATE MADHAVI BABU SUHASINI 83.25% 74.80% 74.67% 86.00% 225 S00191 0302 149 S00122
333 DSE0713696 UMESHKUMAR PARSOTTAM MACHHI 83.23% 87.60% 90.67% 96.00% 226 S00192 0302 150 S00123
336 DSE0707933 BHAGAT BHAGYASHREE MAHADEO 83.23% 81.47% 94.67% 78.67% 227 S00193 0301 66 S00062
337 DSE0704153 GUPTA MAYUR MOHAN 83.23% 66.93% 80.67% 76.00% 228 S00194 0304 11 S00008
338 DSE0711126 TANKSALE SNEHAL RAM 83.21% 71.07% 58.00% 80.67% 229 S00195 0301 67 S00063
339 DSE0701044 PATIL ABHIJIT CHANDRASHEKHAR 83.20% 84.00% 90.00% 96.00% 230 A00035 0302 151 A00028
340 DSE0715221 ZAJAM SANGITA GIRIDHAR 83.20% 77.73% 80.00% 85.33% 231 S00196 0304 12 S00009
341 DSE0703101 TARE PADMASHRI ALIAS PRATIBHA 83.20% 76.80% 90.00% 69.00% 232 S00197 0301 68 S00064
343 DSE0710081 AVATADE MOHINI SURYAKANT 83.19% 88.27% 92.00% 88.67% 233 S00198 0302 152 S00124
344 DSE0707798 KIRAN BHARAT MHAMUNKAR 83.17% 80.80% 85.33% 87.33% 234 S00199 0304 13 S00010
345 DSE0702954 GODBOLE DEVYANI SUNIL 83.15% 86.13% 94.67% 94.00% 235 A00036 0302 153 A00029
346 DSE0703984 PATEL KARTIK RAMESH 83.15% 75.47% 67.33% 82.67% 236 A00037 0302 154 A00030
349 DSE0710155 GADE SUSHANT RAVINDRA 83.14% 87.73% 94.67% 92.00% 237 S00200 0301 69 S00065
350 DSE0710872 DHAKANE KIRAN BALASAHEB 83.14% 71.07% 74.67% 68.67% 238 S00201 0304 14 S00011
351 DSE0704325 MESHRAM NAINA GOVARDHAN 83.14% 65.20% 53.33% 59.33% 239 S00202 0301 70 S00066
352 DSE0714642 DHAROD HIRAL PANKAJ 83.13% 84.40% 92.00% 87.33% 240 S00203 0302 155 S00125
354 DSE0703990 GHEWARI PRASHANT ARUN 83.13% 90.13% 95.33% 94.00% 241 S00204 0302 156 S00126
356 DSE0709354 MS.MANE SONALI CHANDRAKANT 83.10% 78.00% 80.67% 84.00% 242 S00205 0301 71 S00067
357 DSE0708567 SUSHANT SADASHIV MUNDHE 83.08% 82.80% 90.67% 93.33% 243 S00206 0304 15 S00012
359 DSE0703772 BANSWAL RAVIRAJ MANMOHAN 83.08% 69.60% 73.33% 86.67% 244 S00207 0302 157 S00127
360 DSE0710556 SHERKAR NIKHIL MURLIDHAR 83.07% 82.93% 76.67% 88.00% 245 S00208 0301 72 S00068
363 DSE0703879 SONAWANE SWAPNIL DIGAMBAR 83.05% 76.40% 78.00% 84.67% 246 S00209 0301 73 S00069
364 DSE0711569 SURYAVANSHI SAMPADA SAWANT 83.04% 89.87% 90.00% 95.33% 247 S00210 0302 158 S00128
365 DSE0707165 GODHANI PAYAL ASHWIN 83.04% 79.87% 82.67% 92.67% 248 A00038 0301 74 A00005
366 DSE0716983 MANNA SUDUPTO SUSANTA 83.04% 79.07% 86.67% 88.67% 249 A00039 0302 159 A00031
367 DSE0711550 DESAI SMITA SHARAD 83.03% 85.20% 86.67% 92.67% 250 S00211 0301 75 S00070
368 DSE0712061 KATARNAWARE MANISHA MACHINDRA 83.03% 80.27% 78.00% 77.33% 251 S00212 0301 76 S00071
369 DSE0712004 GAIKWAD URMILA SHANTARAM 83.03% 80.27% 74.00% 84.67% 252 S00213 0301 77 S00072
370 DSE0716112 SHEGUNSHI ATUL NANDAKUMAR 83.00% 85.87% 84.67% 87.33% 253 S00214 0302 160 S00129
373 DSE0708628 SHEIKH FAHIM SADIK MOHAMADSHAMIM 83.00% 63.20% 54.00% 62.00% 254 A00040 0304 16 A00004
374 DSE0709624 MS. TEJASWI PATRICK D\'MELLO 82.99% 77.87% 84.00% 82.00% 255 S00215 0302 161 S00130
375 DSE0712430 SHINDE POOJA BALASAHEB 82.94% 88.53% 96.67% 92.67% 256 S00216 0302 162 S00131
376 DSE0714052 JAJU ASHISH VITTHALDASJI 82.94% 88.27% 94.67% 94.67% 257 S00217 0301 78 S00073
377 DSE0710782 GUDADHE PAVAN DILIPRAO 82.93% 62.27% 68.00% 72.00% 258 S00218 0301 79 S00074
378 DSE0703629 NISAR RUSHABH RAJESH 82.92% 82.13% 92.67% 94.00% 259 A00041 0302 163 A00032
380 DSE0704979 DESHMUKH YASHWANT DILIP 82.88% 85.60% 79.33% 93.33% 260 A00042 0302 164 A00033
381 DSE0707605 PANDIT TEJAS RAJIV 82.88% 82.13% 96.00% 89.33% 261 A00043 0302 165 A00034
382 DSE0703418 MOON NITIN RAMESHRAO 82.88% 57.60% 64.67% 53.33% 262 A00044 0302 166 A00035
383 DSE0717055 MORE MANISHA BABAN 82.87% 66.53% 59.33% 66.00% 263 S00219 0302 167 S00132
384 DSE0704477 MURADNAR JITENDRA VISHNU 82.86% 70.53% 65.33% 80.67% 264 S00220 0301 80 S00075
387 DSE0708240 SOUNDANKAR SOUMITRA DINANATH 82.82% 75.87% 82.67% 83.33% 265 S00221 0301 81 S00076
388 DSE0707948 MANSI NARENDRA MAKWANA 82.81% 80.80% 76.00% 86.67% 266 S00222 0301 82 S00077
389 DSE0712490 DHAMDHERE SATYEN BALASAHEB 82.80% 80.13% 78.67% 88.67% 267 S00223 0304 17 S00013
390 DSE0707155 AHER VAIBHAVI JAYARAM 82.80% 77.33% 76.67% 88.00% 268 S00224 0302 168 S00133
391 DSE0710701 RAHATE KIRTI CHANDRAKANT 82.80% 75.60% 62.00% 88.00% 269 S00225 0301 83 S00078
393 DSE0702785 BHOGLE VIRAJ SURYAKANT 82.77% 82.40% 91.33% 88.67% 270 A00045 0302 169 A00036
394 DSE0713959 HITEN CHANDRAKANT MISTRY 82.77% 74.93% 88.67% 88.00% 271 S00226 0304 18 S00014
402 DSE0711572 MS.GAWDE VEENA MANOHAR 82.72% 81.47% 71.33% 91.33% 272 S00227 0302 170 S00134
404 DSE0714383 GAWAI AMAR SHANKAR 82.72% 54.93% 52.00% 63.33% 273 A00046 0302 171 A00037
405 DSE0715438 MISS. BHOR MANISHA DATTATRAY 82.71% 82.00% 84.67% 92.67% 274 S00228 0301 84 S00079
408 DSE0702585 MEHTA ABHISHEK SURYAKANT 82.69% 80.67% 74.00% 90.00% 275 A00047 0302 172 A00038
411 DSE0714834 CHOUGULE VITHTHAL LAXMAN 82.65% 62.27% 51.33% 48.67% 276 S00229 0302 173 S00135
412 DSE0702745 DHAMANKAR VISHAL DAMODAR 82.64% 71.73% 75.33% 63.33% 277 A00048 0302 174 A00039
413 DSE0711875 GHONGATE AVINASH TEJRAO 82.64% 67.47% 68.67% 72.67% 278 A00049 0302 175 A00040
414 DSE0706645 SNEHA VINOD PANCHAL 82.62% 85.87% 86.00% 94.00% 279 S00230 0302 176 S00136
415 DSE0707200 NIRAV MUKESH SONI 82.62% 85.07% 82.00% 90.00% 280 S00231 0302 177 S00137
416 DSE0703056 ITTAGONI KIRANKUMAR SATHAYYA 82.62% 81.87% 98.67% 89.33% 281 A00050 0302 178 A00041
417 DSE0715850 NIKAM RAVI POPAT 82.60% 76.67% 66.00% 83.33% 282 S00232 0301 85 S00080
419 DSE0707806 AKSHADA BHIMRAO KALE 82.58% 83.33% 83.33% 85.33% 283 S00233 0304 19 S00015
421 DSE0706280 PATIL AMRUT KISHARINATH 82.56% 68.13% 90.67% 71.33% 284 A00051 0301 86 A00006
422 DSE0705643 MALAWADKAR SWAPNIL K. 82.56% 70.93% 57.33% 82.00% 285 S00234 0301 87 S00081
426 DSE0710151 MS.CAROLINA JOSEPH RODRIGUES 82.51% 79.07% 78.00% 84.67% 286 S00235 0302 179 S00138
427 DSE0701392 GORWADE SACHIN VRUSHABHA 82.50% 74.00% 76.00% 86.67% 287 S00236 0302 180 S00139
429 DSE0710457 GURVINDER HARDEO SINGH 82.49% 76.93% 77.33% 92.67% 288 S00237 0302 181 S00140
431 DSE0710080 KADAM YOGITA UTTAMRAO 82.48% 76.80% 62.67% 86.67% 289 S00238 0301 88 S00082
435 DSE0708297 BOTRE SNEHAL SAHEBRAO 82.44% 86.93% 82.00% 93.33% 290 S00239 0301 89 S00083
436 DSE0713565 PATIL JAYASHREE ABAJI 82.44% 83.73% 79.33% 91.33% 291 S00240 0301 90 S00084
441 DSE0701201 MHATRE HITESH KAILASH 82.42% 78.13% 92.67% 84.00% 292 A00052 0301 91 A00007
442 DSE0712739 VENGURLEKAR GEETANJALI PRAMOD CHARUSHEELA 82.42% 67.07% 66.00% 80.67% 293 S00241 0302 182 S00141
443 DSE0709944 UDAYKUMAR SUBHASH SURYAWANSHI 82.42% 64.67% 49.33% 72.67% 294 S00242 0304 20 S00016
444 DSE0709369 CHUDASAMA MAHESH VIJAYBHAI 82.40% 82.40% 89.33% 88.67% 295 A00053 0302 183 A00042
445 DSE0705115 KASAR APARNA VITTHAL 82.40% 76.93% 76.67% 74.00% 296 A00054 0302 184 A00043
446 DSE0709704 SAMRIT ARTI BABURAO 82.40% 73.33% 66.67% 72.67% 297 S00243 0304 21 S00017
447 DSE0701451 TAMBOLI SAMEER IQBAL 82.40% 72.40% 76.67% 82.00% 298 A00055 0301 92 A00008
449 DSE0706578 PAI SANDESH GANAPATI 82.38% 81.33% 92.00% 86.00% 299 A00056 0302 185 A00044
451 DSE0703788 KHAN JUBER USMAN 82.36% 79.33% 82.00% 87.33% 300 S00244 0301 93 S00085
453 DSE0708217 CHAUHAN HIREN SUDHIRCHANDRA 82.36% 70.93% 66.67% 63.33% 301 S00245 0301 94 S00086
454 DSE0703995 GALANDE YOGESH SURESH 82.36% 82.80% 81.33% 92.00% 302 S00246 0302 186 S00142
455 DSE0702581 SASAWADE RESHMA POPAT 82.36% 72.53% 65.33% 76.00% 303 S00247 0302 187 S00143
456 DSE0707346 SALGIA NITI ARUN 82.32% 81.73% 72.00% 94.00% 304 A00057 0302 188 A00045
457 DSE0707545 JETHAVA BINISHA HEMANT 82.32% 79.20% 84.67% 88.00% 305 A00058 0302 189 A00046
458 DSE0716345 BORA MONALI SIMARATAMAL 82.32% 74.00% 61.33% 78.67% 306 A00059 0302 190 A00047
459 DSE0715542 CHOUDHARI RAHUL DNYANESHWAR 82.31% 81.60% 69.33% 91.33% 307 S00248 0304 22 S00018
463 DSE0711440 MAHAJAN NITIN RAGHUNATH 82.30% 74.13% 71.33% 76.00% 308 S00249 0304 23 S00019
466 DSE0701433 DSOUZA RYAN JULIUS VINCENT 82.25% 79.33% 82.67% 92.67% 309 S00250 0302 191 S00144
467 DSE0703703 RAHUL PRABHAKAR MORE 82.25% 79.20% 93.33% 89.33% 310 S00251 0304 24 S00020
468 DSE0704607 SANGHAVI DHAVAL RAJEN 82.24% 82.80% 87.33% 94.00% 311 A00060 0301 95 A00009
469 DSE0703005 AGRAWAL NIKHIL MUNIRAM 82.24% 64.40% 70.67% 68.67% 312 A00061 0301 96 A00010
472 DSE0707405 SHAIKH NILOFER NIYAZUDDIN 82.23% 60.13% 49.33% 78.00% 313 A00062 0302 192 A00048
473 DSE0711079 MISS. NEHA PRADEEP BHATT 82.21% 83.33% 92.00% 94.00% 314 S00252 0301 97 S00087
476 DSE0710109 SHAIKH AZHAR AHMAD MUSTAK 82.19% 76.13% 72.00% 83.33% 315 S00253 0304 25 S00021
478 DSE0714514 KHAN JUNAID ASLAM 82.17% 87.47% 86.67% 94.67% 316 S00254 0302 193 S00145
479 DSE0706549 DATAR GAYATRI GANESH 82.16% 86.00% 92.00% 94.00% 317 A00063 0302 194 A00049
480 DSE0702720 SANGHVI ANKIT KIRIT KUMAR 82.16% 83.60% 86.00% 94.00% 318 A00064 0301 98 A00011
481 DSE0712853 SATRA MAYANK JAYESH 82.16% 72.80% 76.67% 85.33% 319 A00065 0302 195 A00050
483 DSE0711751 DARJI CHIRAG ASHOK 82.15% 76.67% 82.67% 88.67% 320 A00066 0302 196 A00051
487 DSE0712020 NISHIT RAJESH SHAH 82.09% 76.93% 82.00% 89.33% 321 S00255 0301 99 S00088
488 DSE0706667 HALANKAR CHINMAY KRISHNA 82.08% 80.40% 74.67% 87.33% 322 A00067 0301 100 A00012
489 DSE0713321 SANGOI JENIL RAMANIK 82.08% 76.13% 90.00% 77.33% 323 A00068 0301 101 A00013
490 DSE0707949 WATH PRATIKSHA BABARAO 82.08% 84.40% 98.67% 87.33% 324 A00069 0301 102 A00014
492 DSE0704510 SHAH KAIRAV BIPIN 82.08% 81.87% 85.33% 92.00% 325 A00070 0302 197 A00052
494 DSE0713115 SHINARE SUVARNA DADABHAU 82.08% 73.47% 75.33% 92.67% 326 A00071 0302 198 A00053
495 DSE0715205 MS.SHELAR SWATI VILAS 82.07% 87.20% 88.00% 89.33% 327 S00256 0302 199 S00146
496 DSE0714984 KHOBRAGADE SHISHIR DNYANPRAKASH 82.07% 76.67% 90.00% 90.00% 328 S00257 0301 103 S00089
500 DSE0710042 ROKADE PRIYA RAJENDRA 82.06% 82.93% 74.00% 90.00% 329 S00258 0301 104 S00090
502 DSE0705314 MR. MOHAN DATTARAM KADU 82.03% 76.00% 83.33% 90.00% 330 S00259 0302 200 S00147
503 DSE0709143 BAGAREGARI PRASAD PRABHAKAR 82.00% 86.80% 90.00% 92.00% 331 S00260 0302 201 S00148
505 DSE0706061 ARCHANA KUMAR VHATKAR 82.00% 78.93% 68.00% 86.00% 332 S00261 0304 26 S00022
506 DSE0703809 SHAISTA NAAZ AHSANULLAH 82.00% 77.73% 79.33% 82.67% 333 A00072 0301 105 A00015
507 DSE0705464 PARAB KASHMIRA AJIT 82.00% 77.73% 78.67% 86.67% 334 A00073 0301 106 A00016
508 DSE0707898 MODI CHIRAG GIRISH 82.00% 73.47% 69.33% 86.00% 335 A00074 0301 107 A00017
510 DSE0712521 VICHARE VIRENDRA SHRIKANT 82.00% 72.80% 76.67% 73.33% 336 S00262 0304 27 S00023
512 DSE0710726 MAKAR SHRIKANT NARAYAN 82.00% 64.13% 60.67% 67.33% 337 S00263 0302 202 S00149
514 DSE0707220 LADE CHANDU MAHADEO 82.00% 49.20% 44.67% 39.33% 338 A00075 0302 203 A00054
517 DSE0709129 GAJALKAR ANIRUDDHA RAVINDRA 81.93% 71.33% 79.33% 73.33% 339 S00264 0302 204 S00150
519 DSE0705890 GHADGE KIRAN MAHESH 81.92% 83.47% 92.67% 91.33% 340 A00076 0302 205 A00055
521 DSE0704817 ANIRUDDHA RAJAN KULKARNI 81.92% 79.73% 86.67% 84.00% 341 S00265 0304 28 S00024
522 DSE0705164 GHATE KRUSHNA SHRIKANT 81.92% 86.93% 90.67% 90.67% 342 A00077 0301 108 A00018
523 DSE0707483 GULRAJANI SAPNA PRAHLAD 81.92% 82.40% 84.67% 91.33% 343 A00078 0301 109 A00019
524 DSE0714293 ZAMBRE KUNAL GHANSHYAM 81.92% 80.53% 76.00% 90.67% 344 S00266 0302 206 S00151
525 DSE0705532 SANGHVI KAPIL KUMAR SUNDER 81.92% 78.40% 81.33% 91.33% 345 A00079 0301 110 A00020
526 DSE0705055 PAGARE PRAVIN BALU 81.92% 72.00% 76.00% 68.00% 346 A00080 0302 207 A00056
527 DSE0714696 TELI SARIKA UTTAM 81.92% 65.20% 66.00% 78.67% 347 A00081 0302 208 A00057
528 DSE0701453 VAIDYA CHANDU DAJIBA 81.92% 60.53% 52.67% 69.33% 348 A00082 0301 111 A00021
529 DSE0703023 SHAH VIDHI SHAILESH 81.92% 58.00% 54.67% 69.33% 349 A00083 0301 112 A00022
532 DSE0716898 SHINDE SHREEKANT DATTATRAY 81.88% 85.60% 89.33% 88.67% 350 S00267 0302 209 S00152
533 DSE0709035 SUPEKAR AKSHATA ANIL 81.88% 82.93% 90.67% 82.67% 351 S00268 0302 210 S00153
534 DSE0704218 KAWARE HITESH VASANTRAO 81.86% 63.47% 71.33% 50.67% 352 S00269 0302 211 S00154
535 DSE0706727 HINAL ROHIT MEHTA 81.85% 85.07% 92.00% 91.33% 353 S00270 0302 212 S00155
536 DSE0707469 GHELANI TINALI UMESH 81.85% 78.67% 90.67% 86.67% 354 A00084 0302 213 A00058
539 DSE0709094 JARIWALA NIRAV SURESH 81.84% 82.00% 89.33% 92.00% 355 A00085 0302 214 A00059
540 DSE0707946 VAJA ADITYA PRAKASH 81.84% 79.73% 89.33% 94.67% 356 A00086 0301 113 A00023
541 DSE0714854 PATEL VIDHI KAUSHIK 81.84% 78.40% 91.00% 70.00% 357 A00087 0302 215 A00060
542 DSE0711977 SAKARIA NAVNIT AMRUTLAL 81.84% 78.29% 89.00% 90.00% 358 A00088 0302 216 A00061
543 DSE0713156 NAGLE PUSHKAR SANJAY 81.83% 90.40% 94.00% 94.00% 359 S00271 0302 217 S00156
545 DSE0707026 JAJU SNEHAL SUBHASH 81.81% 84.80% 96.00% 85.33% 360 S00272 0301 114 S00091
546 DSE0710305 DESHPANDE VARUN CHARUDATTA 81.81% 80.53% 78.67% 96.00% 361 A00089 0302 218 A00062
548 DSE0701786 JAGTAP SWAPNIL DAMODAR 81.79% 75.47% 66.00% 90.00% 362 S00273 0302 219 S00157
550 DSE0708145 BHOSALE SUJIT RAJENDRA 81.77% 85.20% 84.00% 92.00% 363 A00090 0305 2 A00001
554 DSE0715382 SAYED REHAN SAEED AHMED 81.76% 78.53% 80.67% 88.00% 364 A00091 0302 220 A00063
555 DSE0707249 KHAMGAONKAR VIKAS VATAN 81.76% 77.20% 86.67% 86.00% 365 A00092 0302 221 A00064
557 DSE0711652 VISPUTE GIRISH SUBHASH 81.73% 74.00% 80.00% 78.00% 366 S00274 0301 115 S00092
562 DSE0710826 PARANJAPE ABHISHEK PRADEEP 81.68% 81.47% 80.67% 92.00% 367 A00093 0302 222 A00065
563 DSE0711867 SHAIKH TANVEER YUNUS 81.68% 76.57% 82.00% 77.00% 368 A00094 0302 223 A00066
564 DSE0712754 NIKAM VINAY ASHOK 81.68% 73.20% 74.67% 87.33% 369 S00275 0302 224 S00158
565 DSE0711828 BAGVE AMRUT VISHNU 81.68% 72.00% 70.67% 87.33% 370 A00095 0302 225 A00067
566 DSE0715346 BIRAJDAR SACHIN NAGESH 81.68% 63.60% 62.00% 86.00% 371 A00096 0302 226 A00068
569 DSE0714366 RANE BHARATI DATTATRAY 81.63% 91.20% 96.00% 98.67% 372 S00276 0302 227 S00159
570 DSE0715472 TARAL DEEPALI YASHWANT 81.63% 84.40% 91.33% 88.67% 373 S00277 0301 116 S00093
572 DSE0709665 JANGLA HARDIK NAVNIT 81.62% 83.87% 95.33% 94.67% 374 A00097 0302 228 A00069
573 DSE0704159 NEVASE AMIT MADHUKAR 81.62% 73.60% 68.67% 68.67% 375 A00098 0302 229 A00070
575 DSE0711092 BELANI ANJALI GULAB 81.60% 86.93% 98.00% 94.00% 376 A00099 0301 117 A00024
576 DSE0703852 KHAN MAZHAR IQBAL 81.60% 83.73% 74.67% 87.33% 377 A00100 0302 230 A00071
577 DSE0710209 JETHANI GIRISH ASHOKLAL 81.60% 82.40% 97.33% 88.00% 378 A00101 0301 118 A00025
578 DSE0714276 LAKHAPATI KUONAL DEEPAK 81.60% 78.93% 84.00% 89.33% 379 A00102 0302 231 A00072
582 DSE0712365 MS. SHARMA NEELU VISHNU 81.57% 65.33% 52.00% 75.33% 380 S00278 0302 232 S00160
583 DSE0716844 THAKRE RAHUL SHARAD 81.57% 62.93% 70.00% 71.33% 381 S00279 0301 119 S00094
584 DSE0714448 SHINDE KIRAN KASHINATH 81.56% 85.07% 94.67% 92.67% 382 S00280 0302 233 S00161
586 DSE0707551 GHANEKAR NEHA MUKUND 81.54% 86.27% 86.00% 92.00% 383 A00103 0302 234 A00073
591 DSE0706505 MANOJ KUMAR DASH 81.52% 81.20% 92.00% 93.00% 384 S00281 0301 120 S00095
592 DSE0701727 BHANDARAKAWATE SWATI GURUSHANTAPPA 81.52% 80.27% 74.67% 86.00% 385 A00104 0302 235 A00074
593 DSE0706129 BANDELA MANJUSHA MALAIAH 81.52% 73.47% 61.33% 88.00% 386 A00105 0301 121 A00026
594 DSE0712314 DHANDHUKIA DAVESH AMBAPRASAD 81.52% 72.00% 78.00% 84.00% 387 A00106 0302 236 A00075
595 DSE0710903 PATLE KAMLESH DINDAYAL 81.52% 68.27% 70.00% 74.00% 388 A00107 0302 237 A00076
598 DSE0709411 KHILCHAND LILADHAR CHOPADE 81.50% 80.67% 90.67% 95.33% 389 S00282 0304 29 S00025
599 DSE0709464 GODSE SHRIKANT AMAR 81.47% 72.53% 78.00% 74.00% 390 S00283 0301 122 S00096
601 DSE0707144 IYER RACHANA RAVI 81.44% 88.67% 97.33% 93.33% 391 A00108 0301 123 A00027
602 DSE0705047 JADHAV SUVARNA PANDURANG 81.44% 86.80% 84.67% 95.33% 392 A00109 0302 238 A00077
603 DSE0712458 DAYALKAR RASHMI DIGAMBAR 81.44% 74.27% 51.33% 84.67% 393 A00110 0302 239 A00078
604 DSE0711781 SUNE PRANALI RAMDASRAO 81.44% 72.80% 82.00% 89.33% 394 A00111 0302 240 A00079
606 DSE0707232 CHAVAN ROHAN DHANANJAY 81.44% 68.93% 73.33% 69.33% 395 A00112 0302 241 A00080
608 DSE0713880 KHUNTE ASHWINI BALASAHEB 81.44% 80.40% 76.00% 88.67% 396 S00284 0301 124 S00097
609 DSE0703004 KOBAL SANDESH RAVINDRA 81.42% 68.40% 74.00% 64.00% 397 A00113 0301 125 A00028
612 DSE0704131 MORBALE SUMEDHA SURESH 81.38% 79.47% 70.67% 86.00% 398 S00285 0301 126 S00098
613 DSE0705799 SAWANT NEHA SURENDRA 81.36% 76.27% 73.33% 90.00% 399 A00114 0301 127 A00029
614 DSE0711441 KHAN ALFIYA RASHID 81.36% 70.00% 57.33% 81.33% 400 A00115 0301 128 A00030
615 DSE0714273 KSHIRSAGAR UJWALA SHANKAR 81.36% 67.60% 60.67% 84.00% 401 A00116 0301 129 A00031
616 DSE0705636 PAWAR PRATIK SOMNATH 81.36% 77.07% 89.33% 80.00% 402 S00286 0302 242 S00162
617 DSE0713836 WADEKAR PALLAVI MORESHWAR 81.35% 83.60% 85.33% 91.33% 403 S00287 0301 130 S00099
618 DSE0713236 POTBHARE SUMIT NARAYAN 81.33% 82.60% 83.00% 79.00% 404 S00288 0302 243 S00163
619 DSE0712643 MD SADAB ALAM 81.31% 57.57% 82.00% 53.33% 405 A00117 0302 244 A00081
622 DSE0710264 SHAH HARSH MANOJ 81.31% 69.60% 68.67% 76.00% 406 A00118 0302 245 A00082
623 DSE0707499 GUPTA REEMA RAMESH CHANDRA 81.28% 89.40% 89.00% 88.00% 407 A00119 0302 246 A00083
624 DSE0708123 SAWANT ROHIT MARUTI 81.28% 79.07% 86.00% 89.33% 408 A00120 0302 247 A00084
625 DSE0713938 HINGE MADHUR JAYANT 81.28% 78.27% 70.00% 91.33% 409 A00121 0302 248 A00085
626 DSE0703503 DHAGE HARSHAL SURESH 81.28% 76.67% 73.33% 92.00% 410 A00122 0301 131 A00032
627 DSE0703323 CHOUTEL VISHAL SITARAM 81.28% 74.67% 83.33% 78.00% 411 A00123 0302 249 A00086
630 DSE0711014 VAIDYA REEMA JAYANT 81.25% 86.40% 90.00% 98.00% 412 S00289 0302 250 S00164
633 DSE0709062 MISS.SHINDE DESAI SHALAKA NANDRAJA 81.23% 62.00% 66.00% 53.33% 413 A00124 0302 251 A00087
635 DSE0707563 KARIA BHAVIK PRADEEP 81.20% 85.33% 92.00% 91.33% 414 A00125 0301 132 A00033
636 DSE0705545 FARGOSE PRIYANCA BERNAD 81.20% 81.47% 94.67% 84.67% 415 S00290 0301 133 S00100
638 DSE0705137 CHAUDHARI MEGHA SWAMIRAO 81.20% 66.93% 61.33% 70.00% 416 A00126 0302 252 A00088
640 DSE0717188 JAWANJAL SHEKHAR MAHADEV 81.15% 69.47% 77.33% 77.33% 417 A00127 0302 253 A00089
642 DSE0706299 LOVE KUMAR RAMJEE MISHRA 81.15% 60.20% 57.00% 63.00% 418 A00128 0304 30 A00005
646 DSE0714215 VARAHADE GANESH KISAN 81.14% 76.67% 80.00% 86.67% 419 S00291 0301 134 S00101
649 DSE0706799 MISS.TANVI JIMIT SUCHDEV 81.12% 83.20% 86.00% 92.67% 420 S00292 0301 135 S00102
650 DSE0702724 SANGHAVI MONIL MAHESH 81.12% 79.33% 84.00% 78.67% 421 S00293 0301 136 S00103
651 DSE0708231 PATKAR RAHUL VENKATESH 81.12% 82.00% 92.67% 93.33% 422 A00129 0302 254 A00090
652 DSE0703749 JOSHI SURAJ VIJAY 81.08% 79.60% 82.67% 90.67% 423 A00130 0301 137 A00034
653 DSE0709821 JAY MURLI SONEJI 81.08% 66.67% 74.00% 78.00% 424 S00294 0304 31 S00026
655 DSE0713132 UPPAL PUNEET SINGH SATPAL SINGH 81.08% 80.00% 88.00% 80.67% 425 A00131 0302 255 A00091
657 DSE0713815 JANANI PRATIK SUNIL 81.08% 78.00% 84.00% 79.33% 426 A00132 0302 256 A00092
661 DSE0711416 JAHAGIRDAR SUPRIYA GOVIND 81.07% 78.93% 75.33% 84.00% 427 S00295 0302 257 S00165
662 DSE0704731 GAIKWAD RUSHALI NANDKUMAR 81.07% 81.07% 92.67% 94.00% 428 S00296 0301 138 S00104
665 DSE0708117 NIRMAL HASMUKH DHOLAKHIA 81.05% 87.47% 86.67% 91.33% 429 S00297 0301 139 S00105
666 DSE0707819 SINGH JOGINDAR KALPNATH 81.05% 77.73% 84.67% 88.00% 430 S00298 0301 140 S00106
667 DSE0710070 DEORE JITENDRA BABURAO 81.05% 67.73% 68.00% 82.67% 431 S00299 0304 32 S00027
668 DSE0713750 GATHANI KARAN JAYANT 81.04% 85.07% 79.33% 96.67% 432 A00133 0302 258 A00093
669 DSE0706073 SHAH SHRADDHA MEGHAL 81.04% 76.40% 58.67% 86.00% 433 A00134 0301 141 A00035
670 DSE0701257 MODI HUSAIN GULAMABBAS 81.04% 75.20% 74.00% 87.33% 434 A00135 0302 259 A00094
671 DSE0709492 RASKAR NILAM TULSHIDAS 81.04% 72.40% 68.00% 78.67% 435 A00136 0301 142 A00036
672 DSE0706186 GOTSURVE PRIYANKA SHASHIKANT 81.04% 62.80% 54.67% 60.67% 436 A00137 0302 260 A00095
673 DSE0708222 BRIJESH MUKUNDBHAI MAVANI 81.01% 77.07% 91.33% 87.33% 437 S00300 0301 143 S00107
678 DSE0701476 PRIYANKA PRAHLAD GAGGAR 81.00% 74.93% 79.33% 78.00% 438 S00301 0302 261 S00166
683 DSE0714838 WANKHEDE SIMA ASHOKRAO 81.00% 60.67% 76.00% 60.67% 439 A00138 0303 1 A00001
685 DSE0717099 CHAUDHARI ANITA ISHWARLAL 80.97% 87.60% 82.67% 94.00% 440 S00302 0302 262 S00167
686 DSE0705867 SINGH MANISH KUMAR SHIVMURTI 80.96% 87.73% 85.33% 92.67% 441 A00139 0301 144 A00037
687 DSE0714387 GAWALI JYOTI SATWAJI 80.95% 82.27% 86.67% 91.33% 442 S00303 0301 145 S00108
688 DSE0711241 MHALASKAR SWAPNALI CHANDRAKANT 80.94% 85.47% 88.00% 88.67% 443 S00304 0304 33 S00028
689 DSE0712374 GAVALI ARCHANA SURESH 80.93% 86.67% 84.67% 94.67% 444 S00305 0302 263 S00168
693 DSE0704186 CHAVHAN SARITA SHANKARRAO 80.93% 75.20% 75.33% 78.67% 445 S00306 0301 146 S00109
694 DSE0702460 DESAI ADITYA MILIND 80.93% 67.33% 64.00% 74.00% 446 S00307 0302 264 S00169
697 DSE0707474 SACHDE MANSHI HARISH 80.92% 79.20% 81.33% 84.67% 447 A00140 0302 265 A00096
698 DSE0701830 CHOUGULE PRATIK ASHOK 80.92% 71.33% 64.67% 78.67% 448 A00141 0304 34 A00006
699 DSE0714423 DESHMUKH GIRISH LAXMAN 80.92% 68.93% 86.67% 70.00% 449 A00142 0302 266 A00097
700 DSE0705560 SINGH DEEPAK KUNWARBAHADUR 80.92% 85.07% 88.00% 93.33% 450 A00143 0301 147 A00038
701 DSE0704959 MOON SHUBHANGI DHAMDEO 80.92% 71.33% 60.00% 70.67% 451 A00144 0301 148 A00039
702 DSE0713645 PARWADI DILIP DATTARAM 80.88% 76.93% 74.00% 84.00% 452 A00145 0302 267 A00098
703 DSE0704958 DESHPANDE SHEKHAR PURUSHOTTAM 80.88% 68.40% 76.67% 82.00% 453 A00146 0302 268 A00099
704 DSE0711452 CHITARE NIKUNJ KHUSHALRAO 80.86% 78.80% 81.33% 82.00% 454 S00308 0301 149 S00110
705 DSE0707436 SHAH MIHIR HEMANT 80.85% 71.00% 54.00% 72.00% 455 A00147 0302 269 A00100
708 DSE0709171 KALMEKAR PREETI SHRAVAN 80.83% 75.47% 77.33% 74.67% 456 S00309 0302 270 S00170
709 DSE0709966 DHANDAL SAGAR RAJENDRA 80.81% 85.47% 92.67% 95.33% 457 S00310 0302 271 S00171
710 DSE0711829 KHARABI NAWANATH VITTHAL 80.81% 76.27% 63.33% 90.67% 458 S00311 0304 35 S00029
711 DSE0703195 KAPOOR MANAS MADANMOHAN 80.80% 72.67% 74.67% 82.00% 459 A00148 0302 272 A00101
712 DSE0710485 MEMON RAHIL IQBAL 80.80% 67.87% 68.00% 74.00% 460 A00149 0302 273 A00102
713 DSE0711516 NISHANT ANIL GANDHI 80.78% 82.00% 96.00% 91.33% 461 S00312 0301 150 S00111
714 DSE0709459 PRIYA MANOJKUMAR RAI 80.77% 85.87% 96.00% 84.67% 462 S00313 0302 274 S00172
716 DSE0704052 MISS.SIMIMOL SURENDRAN 80.77% 77.20% 74.00% 92.00% 463 A00150 0302 275 A00103
719 DSE0713941 MS. HULE SHRADDHA DILIP 80.76% 84.80% 85.33% 90.00% 464 S00314 0301 151 S00112
720 DSE0708909 DASTANE NITISH DILEEP 80.76% 78.00% 90.67% 89.33% 465 S00315 0301 152 S00113
721 DSE0704264 MATHARU GURPREETSINGH INDERJITSINGH 80.75% 74.93% 82.00% 89.33% 466 S00316 0302 276 S00173
722 DSE0705803 KURNAWAL PRASHANT BHARAT 80.75% 51.60% 61.33% 59.33% 467 S00317 0301 153 S00114
725 DSE0707225 SAGAR DIGAMBAR KADAM 80.72% 79.20% 86.00% 87.33% 468 S00318 0301 154 S00115
726 DSE0710178 CHAVAN TEJAS KISAN 80.72% 77.20% 75.33% 88.00% 469 A00151 0302 277 A00104
727 DSE0703158 PATEL HEENA NOOR MOHAMMED 80.71% 81.73% 81.33% 94.00% 470 S00319 0301 155 S00116
728 DSE0715745 MS. PATIL SHIVANGI KADGOUDA 80.71% 76.60% 62.00% 86.00% 471 S00320 0302 278 S00174
729 DSE0717274 PADWAL PRIYADARSHANI NANDKUMAR 80.71% 80.93% 80.67% 89.33% 472 S00321 0301 156 S00117
731 DSE0713030 UTSAV HARSHAD SOMANI 80.69% 76.13% 70.67% 91.33% 473 S00322 0302 279 S00175
732 DSE0711204 SALIAN PRAJWAL PRAKASH 80.69% 74.27% 88.00% 82.00% 474 A00152 0302 280 A00105
734 DSE0710456 DEORUKHKAR SWAPNIL SUDHIR 80.67% 79.07% 84.67% 86.67% 475 S00323 0301 157 S00118
735 DSE0713153 JOSHI ANUP SHIRISH 80.67% 68.40% 72.67% 86.67% 476 A00153 0301 158 A00040
736 DSE0702760 JOHAR HATIM ALI TAFAZZUL HUSAIN 80.67% 64.40% 50.67% 71.33% 477 A00154 0301 159 A00041
737 DSE0710891 BATHE AMRUTA SHANKAR 80.65% 82.00% 82.67% 83.33% 478 S00324 0301 160 S00119
738 DSE0708493 DABKE KETKI SHRIKANT 80.64% 84.27% 86.00% 92.67% 479 A00155 0302 281 A00106
739 DSE0703862 HANDE DNYANESH PANDURANG 80.64% 79.07% 70.67% 78.67% 480 A00156 0301 161 A00042
740 DSE0713348 VARUDE AAKANKSHA VIKAS 80.64% 77.47% 68.67% 76.67% 481 A00157 0302 282 A00107
741 DSE0715969 GADHAVE TRIPTI ASHOK 80.64% 74.53% 80.00% 72.67% 482 A00158 0301 162 A00043
742 DSE0713098 KAPILE MAHESH VASANT 80.64% 74.13% 68.00% 92.67% 483 S00325 0302 283 S00176
745 DSE0705638 CHAVAN RAJARAM YASHAVANT 80.63% 76.13% 71.33% 95.33% 484 S00326 0304 36 S00030
749 DSE0702762 KARIA YASH ROHIT 80.62% 76.40% 81.33% 83.33% 485 A00159 0302 284 A00108
750 DSE0703957 SWAIN AKASH PRAKASH 80.62% 75.20% 80.67% 89.33% 486 A00160 0302 285 A00109
752 DSE0703248 MS. MESTRY AMISHA ANAND 80.62% 71.73% 72.00% 81.33% 487 A00161 0302 286 A00110
754 DSE0710018 DESHMUKH NIKITA PRAMOD 80.60% 72.53% 85.33% 75.33% 488 S00327 0301 163 S00120
755 DSE0714325 NARKAR MAYUR MAHESH 80.60% 78.67% 68.00% 84.67% 489 S00328 0302 287 S00177
757 DSE0710243 NIKAM ONKAR VILAS 80.57% 81.47% 89.33% 95.33% 490 S00329 0302 288 S00178
758 DSE0707427 CHOUDHRY MOHAMMED SAJID BARKATULLAH 80.57% 80.40% 78.67% 84.67% 491 S00330 0301 164 S00121
759 DSE0712441 HUBSI LUBNA NIZAR AHMED 80.57% 73.33% 70.67% 86.00% 492 S00331 0302 289 S00179
762 DSE0706641 NIDHI MUKESH SHAH 80.56% 79.87% 80.00% 89.33% 493 S00332 0301 165 S00122
763 DSE0708423 MS. VARTAK SHWETA RAMESH 80.56% 84.93% 86.00% 95.33% 494 S00333 0302 290 S00180
764 DSE0707041 TIKADIA SHIVANI NANSUKH 80.56% 82.40% 88.67% 96.00% 495 A00162 0302 291 A00111
765 DSE0706229 ZOL SONAL SUBHASHRAO 80.56% 76.93% 56.00% 89.33% 496 A00163 0301 166 A00044
766 DSE0710863 AJMERA SUNNY DHIRAJLAL 80.56% 76.27% 76.00% 90.00% 497 A00164 0301 167 A00045
767 DSE0713390 SAVLA KUNAL HEMCHAND 80.56% 72.80% 80.67% 85.33% 498 A00165 0301 168 A00046
770 DSE0708835 VARTAK SURAJ VASANT 80.54% 82.67% 91.33% 92.67% 499 A00166 0302 292 A00112
773 DSE0708645 PATHAN MEHNAZ MOHIDDIN 80.54% 74.93% 78.00% 83.33% 500 A00167 0302 293 A00113
776 DSE0713622 ASHISH VISHNU JADHAV 80.54% 75.07% 72.00% 92.00% 501 S00334 0302 294 S00181
777 DSE0710862 DHAYGUDE RESHMA NAMDEV 80.52% 77.07% 70.67% 83.33% 502 S00335 0301 169 S00123
778 DSE0714515 SHAHANE MANALI BALASAHEB 80.50% 86.67% 85.33% 94.67% 503 S00336 0302 295 S00182
779 DSE0703695 SALASKAR DARSHANA SANJAY 80.50% 80.67% 76.67% 94.00% 504 A00168 0301 170 A00047
780 DSE0712717 SHAIKH MOHAMMED JAVED SABIR 80.50% 79.47% 89.33% 90.00% 505 S00337 0302 296 S00183
783 DSE0701762 DHINDALE VILAS DHONDIBA 80.50% 68.40% 68.67% 80.67% 506 S00338 0302 297 S00184
784 DSE0704041 KULKARNI VARAD SURESH 80.48% 84.13% 86.67% 82.00% 507 A00169 0301 171 A00048
785 DSE0714739 YADAV VIJAYKUMAR PRAMODKUMAR 80.48% 83.60% 88.00% 88.67% 508 A00170 0302 298 A00114
786 DSE0713175 PANVALKAR AAMOD PARAG 80.48% 82.27% 98.00% 90.00% 509 A00171 0302 299 A00115
787 DSE0707529 MEHTA VIDHI SHAILESH 80.48% 78.93% 85.33% 83.33% 510 A00172 0301 172 A00049
788 DSE0703448 BAGMAR KHUSHAL RAJENDRA 80.48% 78.80% 89.33% 88.00% 511 A00173 0301 173 A00050
789 DSE0703009 HINGMIRE MANDAR SHANKARRAO 80.48% 76.27% 88.00% 73.33% 512 A00174 0301 174 A00051
790 DSE0708474 KOTHWALA DHARAV DINESH 80.48% 74.93% 77.33% 83.33% 513 A00175 0302 300 A00116
792 DSE0703055 NERURKAR PARAG SANJAY 80.46% 81.33% 77.33% 88.67% 514 A00176 0302 301 A00117
794 DSE0711935 DUBAL NISHA VISHVAS 80.46% 74.27% 56.67% 76.00% 515 A00177 0304 37 A00007
795 DSE0701984 BURA RAKESH SURESH 80.46% 71.87% 92.00% 78.67% 516 A00178 0302 302 A00118
796 DSE0714354 LOKARE SANDEEP PRAKASH 80.46% 70.67% 60.67% 84.67% 517 A00179 0302 303 A00119
801 DSE0710736 WARKARI DIPIKA SUNIL 80.41% 70.93% 63.33% 80.00% 518 S00339 0302 304 S00185
803 DSE0701446 JOSHI PURVA PRAMOD 80.40% 78.27% 86.00% 85.33% 519 A00180 0301 175 A00052
804 DSE0711903 MANDAVIA MIHIR DINESH 80.40% 75.87% 90.00% 84.00% 520 A00181 0302 305 A00120
805 DSE0713048 LOHARKAR SHWETA MANGESH 80.40% 75.33% 70.67% 90.00% 521 A00182 0302 306 A00121
806 DSE0703008 KUMBHAR DINESH KRISHNA 80.40% 68.67% 59.33% 71.33% 522 A00183 0301 176 A00053
807 DSE0712005 CHOUDHARI SUJITKUMAR RAMKHILAWAN 80.40% 58.00% 54.00% 65.33% 523 A00184 0301 177 A00054
809 DSE0706757 KHARKAR VIJAYKUMAR JANARDHAN 80.38% 61.00% 43.00% 60.00% 524 A00185 0304 38 A00008
811 DSE0711600 MALI DIPESH ATMARAM 80.38% 50.40% 52.00% 47.33% 525 A00186 0302 307 A00122
812 DSE0708270 SINGH DIVAKAR DHARAMDEO 80.38% 71.73% 64.67% 88.00% 526 S00340 0301 178 S00124
814 DSE0707023 MIQDAD JAFFER BARODAWALA 80.37% 67.33% 75.33% 71.33% 527 S00341 0302 308 S00186
816 DSE0714754 DALAVI RUSHIKESH BHASKAR 80.33% 81.60% 86.67% 95.33% 528 S00342 0302 309 S00187
817 DSE0707128 TIWARI AMITA DINESH 80.33% 75.33% 70.67% 86.67% 529 S00343 0304 39 S00031
820 DSE0712635 SHAHERI KARAN SHAILESH 80.32% 86.93% 95.33% 96.00% 530 A00187 0302 310 A00123
821 DSE0713851 MEHTA DHAVAL RAKESH 80.32% 76.00% 80.00% 90.00% 531 A00188 0302 311 A00124
823 DSE0704615 SHIKALGAR SHABANAM KADAR 80.31% 78.67% 81.33% 82.67% 532 S00344 0301 179 S00125
825 DSE0709970 VAJIR HIREN DILIPKUMAR 80.31% 78.93% 94.67% 88.67% 533 A00189 0302 312 A00125
827 DSE0710979 UMBARJE SAVITA YESHWANT 80.31% 69.47% 60.00% 79.33% 534 A00190 0302 313 A00126
828 DSE0714657 KHEDLEKAR AMOL VILAS 80.29% 75.73% 76.00% 86.67% 535 S00345 0301 180 S00126
829 DSE0714388 AGRAWAL PAVAN SURESH 80.29% 65.60% 71.33% 66.00% 536 S00346 0301 181 S00127
830 DSE0713725 CHAWRE NITIN RAMESHRAO 80.27% 80.00% 86.00% 92.67% 537 S00347 0302 314 S00188
831 DSE0716046 SHINDE SONABAI CHANDRAKANT 80.26% 79.20% 82.67% 92.67% 538 S00348 0301 182 S00128
832 DSE0707969 RANE NIKHIL KISHOR 80.25% 74.93% 72.00% 85.33% 539 A00191 0301 183 A00055
834 DSE0706056 PATEL JIGNESHBHAI HIRABHAI 80.24% 81.47% 94.00% 90.00% 540 A00192 0301 184 A00056
835 DSE0707208 JULKA JANOBIA SUBHASH 80.24% 80.40% 72.00% 85.33% 541 A00193 0302 315 A00127
836 DSE0711159 PATIL PRASAD PRAKASH 80.24% 72.67% 64.67% 77.33% 542 A00194 0301 185 A00057
837 DSE0716729 SANDEEP SINGH 80.24% 54.29% 42.00% 60.00% 543 A00195 0302 316 A00128
838 DSE0713114 CHANDWANI GAURAV PREM 80.24% 73.00% 76.00% 64.00% 544 S00349 0301 186 S00129
842 DSE0704639 HRITHU BABUMEETHALY KUTTATHIL 80.23% 74.80% 74.00% 85.33% 545 S00350 0302 317 S00189
843 DSE0716963 KUMBHAR GANESH MAHADEV 80.23% 74.80% 61.33% 84.00% 546 A00196 0302 318 A00129
844 DSE0714170 YADAV KALPESH MOHAN 80.23% 72.93% 76.67% 85.33% 547 S00351 0302 319 S00190
848 DSE0714512 GUPTA KU. DEEPIKA RAJKUMAR 80.21% 68.40% 67.33% 74.67% 548 S00352 0301 187 S00130
849 DSE0707458 SIDDIQUI MOHMMAD ALI RAZA 80.20% 75.87% 67.33% 80.00% 549 S00353 0301 188 S00131
851 DSE0713726 RAI MAYANK 80.19% 83.73% 90.67% 92.00% 550 S00354 0301 189 S00132
852 DSE0713935 MS.JADHAV BHAKTI ANANT 80.19% 82.00% 82.00% 82.00% 551 S00355 0301 190 S00133
853 DSE0711709 SAWANT PRADNYA BHASKAR 80.17% 77.47% 91.33% 73.33% 552 S00356 0304 40 S00032
855 DSE0707051 SHAHIR AJINKYA RAMAKANT 80.16% 84.27% 84.67% 92.00% 553 A00197 0301 191 A00058
856 DSE0710895 BILLA ABHILASH BALARAJU 80.16% 81.73% 87.33% 79.33% 554 S00357 0302 320 S00191
857 DSE0712102 PHAD VIDYA BHASKAR 80.16% 79.73% 90.00% 89.33% 555 S00358 0302 321 S00192
858 DSE0708925 KADAKIA PINKESH NAVINCHANDRA 80.16% 71.07% 78.67% 78.67% 556 A00198 0301 192 A00059
859 DSE0707953 ASHTEKAR SAURABH CHANDRASHEKHAR 80.16% 70.40% 63.33% 87.33% 557 A00199 0302 322 A00130
860 DSE0708393 SHAH ANKIT AJAY 80.16% 68.00% 62.67% 74.67% 558 A00200 0301 193 A00060
861 DSE0710659 BANSAL SAGAR SUNIL 80.16% 65.47% 64.67% 80.67% 559 A00201 0301 194 A00061
862 DSE0712117 DESHMUKH CHAITANYA PRATAPRAO 80.16% 64.67% 65.33% 79.33% 560 A00202 0302 323 A00131
866 DSE0707392 RONAK PRAFUL SHAH 80.15% 77.33% 84.00% 86.00% 561 A00203 0302 324 A00132
873 DSE0711169 AVALASKAR VISHAL VIDYANAND 80.13% 81.87% 82.00% 95.33% 562 S00359 0302 325 S00193
874 DSE0714501 KHULLAR SONAM ASHWANI 80.13% 78.13% 82.00% 94.00% 563 S00360 0302 326 S00194
877 DSE0706369 DINESH RAMESH GAWAS 80.10% 64.13% 72.67% 62.00% 564 S00361 0302 327 S00195
879 DSE0712530 SHAH SAURABH ATULKUMAR 80.08% 83.73% 94.67% 88.67% 565 A00204 0302 328 A00133
880 DSE0704320 RAJPUROHIT BHARAT BADRISINGH 80.08% 80.53% 76.67% 93.33% 566 A00205 0301 195 A00062
881 DSE0709991 PATEL MAUNIL GIRISH 80.08% 77.60% 76.00% 85.33% 567 A00206 0301 196 A00063
882 DSE0715895 KALE SUSHIL VISHWANTH 80.08% 77.20% 78.00% 70.67% 568 A00207 0302 329 A00134
883 DSE0701845 NEURGAONKAR KAPIL ARVIND 80.08% 75.20% 77.33% 86.67% 569 A00208 0301 197 A00064
885 DSE0706774 BHUJADE PRIYANKA PREMKUMAR 80.08% 62.40% 43.33% 49.33% 570 A00209 0302 330 A00135
888 DSE0703986 DESHMUKH RAHUL SHRIHARI 80.07% 70.80% 64.00% 83.33% 571 S00362 0302 331 S00196
889 DSE0715479 SADAMAT SAPANA BHAGWAN 80.06% 83.73% 87.33% 95.33% 572 S00363 0301 198 S00134
891 DSE0707191 IRFAN RAMZAN ALI 80.00% 88.80% 98.00% 96.00% 573 S00364 0301 199 S00135
892 DSE0711194 PATIL KHUSHABOO VILAS 80.00% 88.00% 95.33% 94.00% 574 A00210 0301 200 A00065
893 DSE0714429 NIVANGUNE SAMEER VASANT 80.00% 85.73% 90.00% 90.67% 575 S00365 0302 332 S00197
894 DSE0708516 PATIL JYOTSNA JAYWANT 80.00% 85.07% 91.33% 97.33% 576 S00366 0302 333 S00198
895 DSE0707821 PRAJAPATI JANARDAN SHYAMBIHARI 80.00% 84.67% 97.33% 87.33% 577 S00367 0301 201 S00136
899 DSE0708170 NACHANE MITHIL SUNIL 80.00% 82.00% 86.00% 90.67% 578 A00211 0302 334 A00136
902 DSE0707556 MAJALKAR VISHWANATH SITARAM 80.00% 80.40% 75.33% 83.33% 579 A00212 0301 202 A00066
903 DSE0704048 KULKARNI AMRUTA UMESH 80.00% 76.80% 68.00% 72.67% 580 A00213 0301 203 A00067
904 DSE0703506 MR. ISWALKAR DEVENDRA DATTARAM 80.00% 75.60% 90.00% 73.33% 581 S00368 0301 204 S00137
905 DSE0703191 GENGAJE VIJAY SHANTARAM 80.00% 75.33% 72.00% 77.33% 582 S00369 0302 335 S00199
909 DSE0714360 JAMODE GEETA NARAYAN 80.00% 68.13% 50.00% 66.00% 583 A00214 0301 205 A00068
912 DSE0713420 MOHAMMED JUNED SHAUKAT ALI 80.00% 63.87% 60.00% 67.33% 584 A00215 0302 336 A00137
913 DSE0705527 KULKARNI HARSHAWARDHAN SUNIL 80.00% 57.60% 42.67% 67.33% 585 A00216 0301 206 A00069
915 DSE0717028 RASKAR ANJALI ZUMBARLAL 79.94% 82.80% 70.67% 90.67% 586 S00370 0302 337 S00200
916 DSE0703507 SHELAR PRAVIN SHRIRANG 79.94% 78.27% 80.67% 88.67% 587 S00371 0302 338 S00201
918 DSE0708054 JOGLEKAR GAURAV JAYANT 79.92% 74.13% 64.67% 80.67% 588 A00217 0302 339 A00138
922 DSE0704873 BANNAGARE GUNWANT DHANRAJ 79.92% 71.20% 68.00% 82.67% 589 A00218 0304 41 A00009
927 DSE0710511 SHAH KRUNAL DILIP 79.92% 76.67% 87.33% 86.67% 590 A00219 0301 207 A00070
928 DSE0711826 KESARKAR PRASHANT SHRIDHAR 79.92% 75.87% 78.00% 80.00% 591 A00220 0302 340 A00139
929 DSE0711335 SYED JANNATH FATIMA KHAJA AHMED 79.92% 75.47% 66.00% 86.00% 592 A00221 0302 341 A00140
930 DSE0712147 PATIL POONAM SHIVAJEE 79.92% 75.07% 70.67% 84.00% 593 A00222 0301 208 A00071
931 DSE0710045 JAIN KUMARDEEP DINESH 79.92% 74.00% 71.33% 80.67% 594 A00223 0302 342 A00141
932 DSE0701414 PATWARDHAN NINAD PAWAN 79.92% 63.20% 53.33% 78.67% 595 A00224 0301 209 A00072
933 DSE0711510 MEGHA RAVINDRA VENGURLEKAR 79.92% 82.00% 75.33% 92.00% 596 S00372 0304 42 S00033
935 DSE0711122 AHER SACHIN VAMAN 79.90% 77.60% 71.33% 90.00% 597 S00373 0301 210 S00138
936 DSE0714447 NIKAM CHANDRASHEKHAR KESHAV 79.90% 74.67% 72.67% 78.00% 598 S00374 0304 43 S00034
937 DSE0712287 GAIKWAD JAYENDRA PANDURANG 79.88% 87.73% 90.67% 91.33% 599 S00375 0301 211 S00139
940 DSE0708855 SWAPNIL RAJARAM AMBRE 79.85% 78.27% 70.67% 88.00% 600 S00376 0302 343 S00202
941 DSE0708319 NILESH MANOHAR BAGWE 79.85% 77.87% 70.67% 71.33% 601 S00377 0302 344 S00203
942 DSE0702604 SHAH NIDHISH PARIMAL 79.85% 76.80% 84.67% 92.00% 602 A00225 0302 345 A00142
944 DSE0714759 GITE NITIN SHANTARAM 79.84% 79.87% 74.67% 92.67% 603 S00378 0302 346 S00204
945 DSE0708215 SETH PALAK VIJAY 79.84% 72.13% 90.00% 81.33% 604 A00226 0301 212 A00073
946 DSE0709118 MORE POOJA CHANDRAKANT 79.84% 70.93% 67.33% 77.33% 605 A00227 0301 213 A00074
948 DSE0711591 RAMCHANDANI MANOJ MURLI 79.84% 70.27% 76.67% 70.67% 606 A00228 0302 347 A00143
949 DSE0715045 GEDAM PRACHI DILIP 79.84% 69.60% 56.00% 78.00% 607 A00229 0302 348 A00144
950 DSE0704539 GAJGHATE GIRISH DNYANESHWAR 79.84% 66.00% 66.67% 76.67% 608 A00230 0302 349 A00145
951 DSE0714180 BHOYE PRAMOD PUNAJI 79.84% 64.67% 64.00% 80.00% 609 S00379 0302 350 S00205
952 DSE0713439 PATEL DHAVALKUMAR GIRISHBHAI 79.84% 55.87% 53.33% 65.33% 610 A00231 0302 351 A00146
953 DSE0714304 PATHAN IRFAN KASIMKHAN 79.81% 85.33% 90.67% 92.67% 611 S00380 0301 214 S00140
954 DSE0712251 GAWATE PRIYANKA BALKRUSHNA 79.81% 81.20% 76.67% 90.67% 612 S00381 0301 215 S00141
955 DSE0701568 PARVATE YASHODHARA VIJAY 79.81% 80.27% 78.67% 90.67% 613 S00382 0301 216 S00142
957 DSE0716965 BAGUL SACHIN DHANRAJ 79.81% 72.40% 72.67% 80.00% 614 S00383 0304 44 S00035
958 DSE0713528 TEMBHURNE PRIYANKA DHANRAJ 79.80% 79.47% 75.33% 94.00% 615 S00384 0302 352 S00206
959 DSE0713648 ASARE PRATIK KESHAVRAO 79.79% 73.60% 66.00% 76.67% 616 S00385 0302 353 S00207
961 DSE0708245 PRABHU SHEFALI DEEPAK 79.77% 78.53% 86.67% 81.33% 617 A00232 0302 354 A00147
964 DSE0703776 ANNIGERI MEDINI VINAYAK 79.76% 83.47% 84.67% 94.67% 618 A00233 0301 217 A00075
965 DSE0713252 CHAVAN SANDIP SURESH 79.76% 82.40% 73.33% 89.33% 619 A00234 0302 355 A00148
966 DSE0705306 MR.MANE ATUL ASHOKRAO 79.76% 78.53% 78.67% 83.33% 620 A00235 0302 356 A00149
967 DSE0707407 CHITALIA HETAL NILESHKUMAR 79.76% 78.27% 88.67% 88.00% 621 A00236 0301 218 A00076
969 DSE0705028 REMYA. R. PILLAI 79.75% 71.20% 67.00% 77.00% 622 S00386 0302 357 S00208
970 DSE0717319 KAMBLE SHARDA DIPAK 79.74% 77.47% 56.00% 91.33% 623 S00387 0301 219 S00143
973 DSE0701543 KHAN SHAISTA SHAHZAD 79.71% 78.40% 78.00% 90.67% 624 S00388 0301 220 S00144
978 DSE0704905 SARVE PRASHANT PRABHUDAS 79.68% 78.67% 83.33% 84.67% 625 A00237 0302 358 A00150
979 DSE0708008 SHAH JINAL PANKAJ 79.68% 72.13% 78.67% 81.33% 626 A00238 0301 221 A00077
980 DSE0701368 THAKRE SUHAS BALABHAU 79.68% 66.93% 69.33% 66.00% 627 A00239 0302 359 A00151
981 DSE0709927 DAGA SHREYAS OMPRAKASH 79.68% 66.00% 64.00% 58.00% 628 A00240 0301 222 A00078
982 DSE0706607 PANIKKAR ASHWIN MOHANDAS 79.68% 64.80% 62.67% 72.67% 629 A00241 0302 360 A00152
983 DSE0716214 DHAGE RAVINDRA RAMDAS 79.68% 62.40% 62.67% 80.00% 630 A00242 0302 361 A00153
984 DSE0705069 ANAFAD UMESH DINKAR 79.68% 60.13% 56.00% 66.67% 631 A00243 0302 362 A00154
985 DSE0706993 KACHHARI HIRAK 79.68% 57.20% 47.00% 68.00% 632 A00244 0302 363 A00155
986 DSE0713257 ZADE SHAILESH GOVINDRAO 79.68% 51.47% 53.33% 52.67% 633 A00245 0302 364 A00156
987 DSE0714206 PEDNEKAR MADHURI RAMCHANDRA 79.68% 82.40% 85.33% 87.33% 634 S00389 0301 223 S00145
988 DSE0713475 MAHULKAR NIRAJ PRAMODRAO 79.68% 73.33% 75.33% 73.33% 635 S00390 0304 45 S00036
990 DSE0714241 NASKAR MOUMEETA PANCHUGOPAL TAPOSI 79.67% 52.00% 43.00% 75.00% 636 S00391 0302 365 S00209
991 DSE0703209 BHUJBAL MANASI RAMKRISHNA 79.64% 78.00% 95.33% 82.67% 637 S00392 0302 366 S00210
993 DSE0714807 DESHMUKH YUVRAJ RAMESH 79.63% 84.67% 94.67% 86.67% 638 S00393 0301 224 S00146
994 DSE0716195 AGRAWAL SWAPNIL SUNIL 79.63% 82.27% 88.67% 88.00% 639 S00394 0302 367 S00211
995 DSE0707372 GHULE PRAJAKTA PRAKASH 79.62% 81.60% 90.00% 86.00% 640 S00395 0304 46 S00037
997 DSE0707442 THAKKER RAJENDRA KETAN 79.60% 84.13% 90.67% 96.00% 641 A00246 0302 368 A00157
998 DSE0707642 DAKE GANESH BABURAV 79.60% 82.53% 98.00% 90.00% 642 A00247 0302 369 A00158
999 DSE0708311 JOSHI PRASHANT DEEPAK 79.60% 79.40% 77.00% 78.00% 643 A00248 0302 370 A00159
1000 DSE0702800 TARUNKUMAR SHANKER 79.60% 77.47% 92.67% 88.00% 644 A00249 0301 225 A00079
1001 DSE0705457 SHIVANI NIDA TOUFIQ 79.60% 75.07% 72.67% 84.67% 645 A00250 0301 226 A00080
1002 DSE0713922 CHAWARE PRESHIT SUJAT 79.60% 74.40% 82.67% 85.33% 646 A00251 0302 371 A00160
1003 DSE0705182 PATLE MAHENDRAKUMAR SITARAM 79.60% 69.47% 66.67% 88.00% 647 A00252 0302 372 A00161
1004 DSE0707221 SHRI. GUPTA ASHWIN VINOD 79.59% 77.47% 89.33% 84.00% 648 S00396 0301 227 S00147
1005 DSE0712372 JAIN NEHA KISHOR 79.58% 86.13% 94.67% 95.33% 649 A00253 0301 228 A00081
1006 DSE0716484 BIRGAVALE SANKET NAMDEV 79.56% 79.73% 76.67% 89.33% 650 S00397 0302 373 S00212
1007 DSE0715966 KU BANNAPURE SONALI 79.55% 67.00% 60.00% 82.00% 651 S00398 0301 229 S00148
1013 DSE0707214 MEHTA PURAV RAJESH 79.52% 82.93% 89.33% 95.33% 652 A00254 0302 374 A00162
1014 DSE0707169 MALVANKER ABHISHEK SHANKER 79.52% 82.27% 84.67% 94.00% 653 A00255 0302 375 A00163
1015 DSE0706211 APTE AJINKYA GAJANAN 79.52% 79.33% 86.00% 78.00% 654 A00256 0302 376 A00164
1016 DSE0702932 MANTRI SAGAR NITIN 79.52% 78.80% 76.67% 88.67% 655 A00257 0301 230 A00082
1017 DSE0709853 PARAKHE ATUL DNYANDEO 79.52% 76.40% 66.00% 87.33% 656 A00258 0302 377 A00165
1018 DSE0707176 SONAWANE MILIND GHANASHYAM 79.52% 75.73% 82.67% 79.33% 657 S00399 0302 378 S00213
1019 DSE0713731 HARSHAL .SURESH. BADHE 79.52% 75.73% 68.67% 81.33% 658 S00400 0302 379 S00214
1020 DSE0709887 MUTHA BHAVESH MITHMALJI 79.52% 71.20% 84.67% 78.00% 659 A00259 0301 231 A00083
1021 DSE0710994 PATEL AJEETKUMAR SHANKERLAL 79.52% 64.13% 68.67% 57.33% 660 A00260 0301 232 A00084
1023 DSE0710741 MR.SATAM NIKHIL ARUN 79.50% 81.33% 92.00% 86.00% 661 S00401 0301 233 S00149
1026 DSE0706714 TANDALE GANPAT BHAGWAN 79.46% 66.80% 62.00% 72.67% 662 A00261 0305 3 A00002
1028 DSE0706304 KOTHAWADE PALLAVI PRAKASH 79.44% 85.60% 82.67% 92.67% 663 A00262 0302 380 A00166
1029 DSE0704786 THERANI NITIN JANAKLAL 79.44% 82.40% 90.00% 88.67% 664 A00263 0301 234 A00085
1030 DSE0714738 MEHTA BHAVIK SATISH 79.44% 75.47% 78.67% 86.67% 665 A00264 0301 235 A00086
1031 DSE0706439 DESHPANDE PRAJAKTA ANIL 79.44% 72.67% 66.67% 72.00% 666 A00265 0301 236 A00087
1032 DSE0716987 HARMESHKUMAR SURESH ROHIRA 79.44% 82.67% 87.33% 86.67% 667 S00402 0301 237 S00150
1034 DSE0709181 SHRI. DEULKAR SHRIKANT SURESH 79.43% 67.07% 75.33% 66.67% 668 S00403 0302 381 S00215
1035 DSE0713388 FARTODE NILESH SUBHASHRAO 79.43% 66.27% 64.67% 81.33% 669 S00404 0301 238 S00151
1036 DSE0710265 KAJALE NEHA PRAKASH 79.43% 61.20% 70.00% 80.67% 670 S00405 0301 239 S00152
1037 DSE0704888 MANE MUKIND KRISHNA 79.42% 82.40% 82.00% 96.00% 671 A00266 0301 240 A00088
1039 DSE0717123 DHOKE NEHA SEVAK 79.40% 72.00% 62.00% 79.33% 672 S00406 0304 47 S00038
1042 DSE0705962 DESAI RENUKA JAYAWANT 79.38% 84.53% 92.00% 92.67% 673 A00267 0302 382 A00167
1046 DSE0702496 SWAMINATHAN KRISHNAMOORTHI 79.38% 79.87% 89.33% 84.67% 674 A00268 0302 383 A00168
1056 DSE0709940 RAJADHYAKSHA ANIKET SHEKAR 79.36% 80.80% 82.67% 86.67% 675 A00269 0302 384 A00169
1057 DSE0710111 DUSSEJA KHUSHAL CHANDERLAL 79.36% 77.73% 81.33% 87.33% 676 A00270 0301 241 A00089
1058 DSE0709658 PATANI SNEHA PRAKASH 79.36% 76.00% 83.33% 86.00% 677 A00271 0301 242 A00090
1060 DSE0709833 RAJMANE SHRADHA SANJEEV 79.36% 69.20% 84.00% 60.00% 678 A00272 0301 243 A00091
1062 DSE0716808 DHANDE AKSHAY PRAMODRAO 79.31% 80.40% 83.33% 90.67% 679 S00407 0302 385 S00216
1067 DSE0714850 PARKHE ASHWINI VISHNU 79.29% 81.73% 82.67% 87.33% 680 S00408 0301 244 S00153
1068 DSE0707418 SAPTARSHI ANEESH MOHAN 79.28% 84.53% 93.33% 92.00% 681 A00273 0301 245 A00092
1069 DSE0707955 MORE PRAJAKTA ABHIMANYU 79.28% 79.73% 68.00% 84.67% 682 A00274 0301 246 A00093
1070 DSE0710049 ROPLEKAR KETKI MILIND 79.28% 79.47% 72.67% 81.33% 683 A00275 0301 247 A00094
1071 DSE0709920 MR. SHAH AKASH ATULKUMAR 79.28% 71.73% 77.33% 78.67% 684 A00276 0301 248 A00095
1073 DSE0715483 PATIL VAISHALI KISHOR 79.27% 77.73% 79.33% 80.67% 685 S00409 0302 386 S00217
1075 DSE0709527 VARTAK SAURABH RAJENDRA 79.23% 87.33% 84.67% 94.00% 686 A00277 0302 387 A00170
1078 DSE0703729 KASHELIKAR VIKRAM AVINASH 79.23% 78.67% 84.00% 88.00% 687 A00278 0302 388 A00171
1079 DSE0712873 KULKARNI PRAMOD BHALCHANDRA 79.23% 77.73% 71.33% 87.33% 688 A00279 0302 389 A00172
1087 DSE0701461 SONAWANE ABHIJIT RAJANIKANT 79.23% 52.00% 44.00% 64.00% 689 A00280 0302 390 A00173
1088 DSE0708574 NEHA GOPAL SHETTY 79.23% 88.00% 93.33% 95.33% 690 S00410 0301 249 S00154
1089 DSE0701971 SYED MOHD MOONIS ZAFAR ABBAS 79.21% 84.13% 86.00% 90.67% 691 S00411 0302 391 S00218
1090 DSE0712164 BAKLE BHAKTI BANDOPANT 79.20% 80.13% 85.33% 86.00% 692 S00412 0302 392 S00219
1092 DSE0715321 MS.DIXIT ARUNA DATTATRAY 79.20% 68.13% 72.67% 81.33% 693 A00281 0302 393 A00174
1093 DSE0701291 PATRIKAR MADHUR ARUN 79.20% 62.53% 66.67% 54.67% 694 A00282 0301 250 A00096
1094 DSE0708985 KALE NIKHIL DIGAMBER 79.20% 60.13% 66.00% 60.67% 695 A00283 0302 394 A00175
1095 DSE0704150 ALATE AMRUTA DINKAR 79.20% 58.67% 34.67% 72.00% 696 A00284 0301 251 A00097
1096 DSE0709730 JAISWAL KARAN KISHOR 79.20% 58.53% 75.33% 80.67% 697 A00285 0302 395 A00176
1098 DSE0704498 INGLE MANOJ DIPAKRAO 79.17% 68.93% 70.67% 74.67% 698 S00413 0302 396 S00220
1100 DSE0705678 JADHAV SNEHA NARAYAN 79.17% 72.80% 69.33% 85.33% 699 S00414 0302 397 S00221
1103 DSE0702853 DESAI DHARA BHAVESH 79.15% 79.07% 64.67% 87.33% 700 A00286 0302 398 A00177
1105 DSE0711154 JADHAV MILIND RAJARAM 79.15% 72.80% 77.33% 70.00% 701 A00287 0304 48 A00010
1108 DSE0705853 SHEDBALKAR KAUSTUBHA HARIHAR 79.15% 67.60% 66.67% 79.33% 702 A00288 0304 49 A00011
1110 DSE0714295 GAJBHIYE ASHWINI DIGAMBAR 79.13% 73.60% 64.67% 76.67% 703 S00415 0301 252 S00155
1112 DSE0711072 KUTE SWATI SOPAN 79.12% 80.67% 81.33% 93.33% 704 A00289 0302 399 A00178
1113 DSE0706864 NEGI DEEPAKSINGH SUNILSINGH 79.12% 80.40% 84.67% 90.67% 705 A00290 0302 400 A00179
1114 DSE0712126 YADAV ASHOKKUMAR MATBAR 79.12% 80.00% 86.00% 85.33% 706 A00291 0302 401 A00180
1115 DSE0711773 SHAH ANKEETA MILIND 79.12% 79.47% 89.33% 95.33% 707 A00292 0302 402 A00181
1116 DSE0703051 PANCHAL ANKITA PANKAJ 79.12% 74.53% 71.33% 84.00% 708 A00293 0302 403 A00182
1117 DSE0717308 PADGHAN VIKRANT HARI 79.12% 70.13% 71.33% 74.00% 709 A00294 0302 404 A00183
1118 DSE0707361 PATEL SWITY DHIRAJBHAI 79.12% 69.47% 78.67% 70.67% 710 A00295 0301 253 A00098
1119 DSE0714173 MAHULKAR ASHWINI ASHOK 79.12% 68.67% 74.67% 72.67% 711 A00296 0302 405 A00184
1120 DSE0715759 VAIDYA PRANAY KESHAORAO 79.12% 67.87% 72.00% 66.67% 712 A00297 0302 406 A00185
1121 DSE0706039 GATE RAHUL LAHU 79.12% 66.53% 57.33% 70.67% 713 A00298 0302 407 A00186
1122 DSE0702917 DESHPANDE TEJAS VIJAY 79.12% 64.93% 74.00% 76.00% 714 A00299 0301 254 A00099
1123 DSE0709149 IEERA ARVIND CHHEDA 79.10% 82.80% 84.67% 91.33% 715 S00416 0301 255 S00156
1128 DSE0712897 GARG AVIRAL RAJESH KUMAR 79.08% 67.33% 74.00% 64.00% 716 A00300 0302 408 A00187
1129 DSE0710087 MITHARI KETAN JANARDHAN 79.08% 67.20% 54.00% 67.00% 717 A00301 0302 409 A00188
1131 DSE0716564 KHANDWAWALA MURTAZA ZOEB 79.07% 79.33% 88.00% 88.00% 718 S00417 0301 256 S00157
1132 DSE0710380 KHESE HARSHA BARIKRAO 79.06% 87.60% 94.00% 89.33% 719 S00418 0302 410 S00222
1133 DSE0715694 DAGABAJ SUCHITA CHILAMAN 79.06% 86.53% 90.67% 88.67% 720 S00419 0302 411 S00223
1135 DSE0702730 LANDGE DIPALI ASHOKRAO 79.04% 84.27% 88.67% 88.00% 721 A00302 0302 412 A00189
1136 DSE0708257 DESAI AMRITA BHARAT 79.04% 80.27% 89.33% 89.33% 722 A00303 0301 257 A00100
1137 DSE0710887 TANK ASHISH BABUBHAI 79.04% 79.73% 85.33% 89.33% 723 A00304 0302 413 A00190
1138 DSE0707461 DOSHI ISHAN YOGESH 79.04% 71.33% 54.67% 75.33% 724 A00305 0301 258 A00101
1139 DSE0716410 ADKHALE KISHOR BALIRAM 79.04% 69.07% 74.00% 70.00% 725 A00306 0302 414 A00191
1140 DSE0709639 KHATKE RASIKA NANDKUMAR 79.04% 68.00% 62.00% 74.67% 726 A00307 0302 415 A00192
1141 DSE0711728 DHEWALE RAVINDRA PRABHAKARRAO 79.03% 80.93% 98.00% 85.33% 727 S00420 0302 416 S00224
1142 DSE0711677 MAHAJAN AKSHAY GANESH 79.03% 72.53% 76.67% 77.33% 728 S00421 0302 417 S00225
1143 DSE0715749 TEKAWADE TUSHAR BHAGUJI 79.03% 79.20% 90.00% 80.00% 729 S00422 0301 259 S00158
1144 DSE0716632 NERKAR BHAVANA BANSILAL 79.03% 75.47% 74.67% 82.00% 730 S00423 0302 418 S00226
1145 DSE0715845 JAYNENDRA. RAMLAKHAN. JAISWAR 79.02% 78.00% 82.67% 88.00% 731 S00424 0302 419 S00227
1146 DSE0711491 LONDHE AMIT ARUN 79.02% 75.60% 62.00% 89.33% 732 S00425 0301 260 S00159
1147 DSE0710396 MS.SHAH KETAKI RAJENDRA 79.01% 76.67% 88.67% 76.00% 733 S00426 0304 50 S00039
1148 DSE0703652 BHANDARE RAMKRISHNA PRABHAKAR 79.00% 85.33% 84.67% 95.33% 734 A00308 0301 261 A00102
1149 DSE0701978 BHUJABAL RAJASHREE GOVIND. 79.00% 83.20% 82.67% 92.67% 735 S00427 0302 420 S00228
1154 DSE0713265 DETE ULHAS VIJAY 79.00% 64.00% 64.67% 62.67% 736 S00428 0302 421 S00229
1156 DSE0711697 DUBEY GAURAV DHRUV 78.96% 80.00% 88.00% 83.33% 737 A00309 0302 422 A00193
1157 DSE0704540 BANDAL SARANG BALASAHEB 78.96% 78.93% 72.00% 77.33% 738 A00310 0302 423 A00194
1158 DSE0710373 PARAB OMKAR SADANAND 78.96% 74.53% 86.00% 88.67% 739 A00311 0301 262 A00103
1160 DSE0710174 KAKKA GAURAV JAYENDRA 78.96% 66.00% 70.67% 76.00% 740 A00312 0302 424 A00195
1161 DSE0708535 POLEKAR SONALI VITTHAL 78.96% 62.80% 61.33% 66.67% 741 A00313 0301 263 A00104
1162 DSE0712470 GAJBHIYE VISHAKHA MORESHWAR 78.96% 50.40% 43.33% 58.67% 742 A00314 0302 425 A00196
1163 DSE0712264 KHARADE VISHNU MANKESHWAR 78.96% 78.53% 79.33% 86.67% 743 S00429 0304 51 S00040
1165 DSE0716034 BALJEET SINGH GURBACHAN SINGH 78.92% 81.07% 90.00% 93.33% 744 A00315 0302 426 A00197
1166 DSE0708363 KARPE DATTU BHAIRU 78.92% 80.13% 84.00% 88.67% 745 S00430 0302 427 S00230
1173 DSE0715217 SUPRIYA RAMCHANDRA PHATKARE 78.92% 85.60% 94.67% 82.00% 746 S00431 0304 52 S00041
1174 DSE0709586 DESAI KALYANI NAVINCHANDRA INDIRA 78.92% 61.47% 47.33% 58.67% 747 S00432 0302 428 S00231
1175 DSE0715746 NAGWADE SAGAR RAMAKRISHNA 78.88% 75.60% 85.33% 88.00% 748 S00433 0301 264 S00160
1176 DSE0708399 RANGDAL PRATHAMESH PRAKASH 78.88% 84.27% 88.00% 92.00% 749 A00316 0301 265 A00105
1177 DSE0702314 CHORGE MEENAKSHI SAKARAM 78.88% 80.43% 99.00% 96.00% 750 A00317 0301 266 A00106
1178 DSE0714256 NIMKARDE SAGAR SOPANRAO 78.88% 79.47% 77.33% 90.00% 751 A00318 0301 267 A00107
1180 DSE0701832 KOKARE VRUSHALI SURESH 78.88% 71.73% 74.00% 92.67% 752 A00319 0301 268 A00108
1181 DSE0703155 TRIVEDI ANIKET UMAKANT 78.88% 70.53% 69.33% 89.33% 753 A00320 0302 429 A00198
1184 DSE0706092 PAIGUDE SUPRIYA RAJENDRA 78.88% 66.53% 43.33% 61.33% 754 A00321 0301 269 A00109
1186 DSE0715499 MAMDIKAR SANDEEP SANGMESHWAR 78.88% 63.87% 72.00% 82.00% 755 A00322 0301 270 A00110
1187 DSE0714472 SINGH SUMIT KUMAR KALENDRA 78.88% 63.57% 70.00% 67.33% 756 A00323 0302 430 A00199
1188 DSE0709543 JADHAV KOMAL JAGDISH 78.88% 62.27% 74.00% 66.00% 757 A00324 0302 431 A00200
1189 DSE0701464 JOSHI VINIT VIVEK 78.88% 72.27% 73.33% 76.00% 758 S00434 0301 271 S00161
1190 DSE0702680 KARPE MAYURI SHEKHAR 78.87% 84.53% 86.67% 82.67% 759 S00435 0302 432 S00232
1191 DSE0710361 JOBANPUTRA MITESH VIJAYKUMAR 78.86% 78.27% 90.00% 88.00% 760 S00436 0302 433 S00233
1192 DSE0717311 MISS. SALVE SANGHMITRA SHANTARAM 78.86% 75.20% 74.00% 72.00% 761 S00437 0302 434 S00234
1195 DSE0714588 IBRAHIM AZIZ PATWEKAR 78.85% 78.53% 83.33% 90.67% 762 S00438 0302 435 S00235
1205 DSE0701229 KUMBHAR DNYANESHWAR SHIVAJI 78.84% 77.07% 80.67% 87.33% 763 S00439 0301 272 S00162
1207 DSE0703020 LEENA NIVRUTTI CHAUDHARI 78.83% 82.00% 86.67% 91.33% 764 S00440 0304 53 S00042
1208 DSE0701036 BAJWA MANPREETKAUR SUSHAM 78.83% 70.27% 79.33% 82.67% 765 A00325 0301 273 A00111
1210 DSE0711800 MORE KIRAN LAXMANRAO 78.82% 84.67% 86.00% 80.67% 766 S00441 0302 436 S00236
1212 DSE0702946 BAFNA RACHNA RIKHABCHAND 78.80% 83.07% 85.33% 92.00% 767 A00326 0301 274 A00112
1213 DSE0708089 DAVE PIYUSH NARENDRA 78.80% 81.20% 91.33% 86.67% 768 S00442 0302 437 S00237
1215 DSE0708978 DHUMAL SWITAM PRAKASH 78.80% 79.33% 82.67% 78.67% 769 A00327 0301 275 A00113
1216 DSE0703304 AGARWAL VISHALKUMAR RAMGOPAL 78.80% 74.00% 88.00% 76.00% 770 A00328 0302 438 A00201
1218 DSE0709998 ADSUL DATTATRAYA SHRIRANG 78.77% 80.27% 79.33% 90.00% 771 S00443 0301 276 S00163
1219 DSE0708928 KULKARNI AMRUTA DEEPAK 78.77% 82.00% 82.67% 86.67% 772 S00444 0302 439 S00238
1220 DSE0713240 KHERDE DISHA VIJAY 78.77% 81.20% 86.00% 89.33% 773 A00329 0302 440 A00202
1221 DSE0706341 PANDYA BHAVIN PRADIP 78.77% 80.27% 86.00% 84.00% 774 A00330 0302 441 A00203
1222 DSE0711302 DARSHAN CHANDULAL SHAH 78.77% 78.80% 88.67% 86.00% 775 S00445 0304 54 S00043
1223 DSE0706102 SHETH MANTHAN BIPIN 78.77% 77.47% 88.00% 78.67% 776 A00331 0302 442 A00204
1224 DSE0709613 SHAH ANKITKUMAR ATULKUMAR 78.77% 76.53% 82.67% 88.00% 777 A00332 0302 443 A00205
1229 DSE0714031 DOSHI PRIYANK SURESH 78.77% 68.80% 78.67% 71.33% 778 A00333 0302 444 A00206
1232 DSE0710390 SAWANT NITIN SHIVAJI 78.77% 64.53% 71.33% 61.33% 779 A00334 0302 445 A00207
1235 DSE0710426 KHATOD RAKHI RAMESH 78.75% 79.20% 93.33% 90.00% 780 A00335 0301 277 A00114
1237 DSE0708074 HIMANSHU CHANDRAKANT KHATRI 78.75% 80.40% 93.33% 86.67% 781 S00446 0301 278 S00164
1241 DSE0706265 CHAUHAN SHAILESH RAMDULAR 78.72% 84.80% 88.67% 94.67% 782 A00336 0302 446 A00208
1242 DSE0706063 TRIPATHI VIVEKKUMAR RAVINDRANATH 78.72% 76.80% 87.33% 81.33% 783 A00337 0301 279 A00115
1244 DSE0709600 KHANAPURKAR NIRANJAN KISHOR 78.72% 68.53% 66.00% 70.67% 784 A00338 0301 280 A00116
1245 DSE0715884 KHANIWALE SHWETA SANDEEP 78.72% 65.20% 61.33% 69.33% 785 A00339 0302 447 A00209
1246 DSE0712030 PATIL HARSHAWARDHAN PRATAP 78.72% 64.00% 53.33% 66.67% 786 A00340 0301 281 A00117
1251 DSE0707880 KAMDAR AMIT RAJENDRA 78.69% 74.53% 68.67% 90.67% 787 A00341 0302 448 A00210
1257 DSE0714778 KULKARNI KALPESH KISHOR 78.69% 84.80% 86.00% 95.33% 788 S00447 0301 282 S00165
1258 DSE0709033 THAKUR MIRISH BHASKAR 78.69% 78.40% 90.67% 77.33% 789 S00448 0304 55 S00044
1259 DSE0701951 CHHATLANI MANOJ JAIKISHAN 78.67% 85.73% 95.33% 95.33% 790 A00342 0301 283 A00118
1261 DSE0705808 JADHAV PRACHI VASANT MANDA 78.67% 73.73% 74.67% 75.33% 791 S00449 0302 449 S00239
1262 DSE0714214 SOLANKE JAGDISH SANTOSH 78.67% 68.67% 85.33% 62.00% 792 A00343 0301 284 A00119
1263 DSE0714257 SHINDE RAVI PANDURANG 78.65% 72.40% 62.00% 84.00% 793 S00450 0304 56 S00045
1264 DSE0711770 KAD AVINASH VIJAY 78.65% 84.53% 83.33% 90.00% 794 S00451 0301 285 S00166
1265 DSE0711502 VAIDYA RUCHA DHANANJAY 78.64% 80.40% 78.67% 86.00% 795 S00452 0302 450 S00240
1266 DSE0715476 WAGH YUSUF MUSHTAQUE 78.64% 53.20% 55.33% 64.67% 796 S00453 0301 286 S00167
1267 DSE0705826 DESAI TEJASWINI TUKARAM 78.64% 84.53% 91.33% 88.67% 797 A00344 0301 287 A00120
1268 DSE0714852 SHINDE PRAJAKTA GANPAT 78.64% 74.40% 68.67% 71.33% 798 A00345 0302 451 A00211
1269 DSE0709784 SHIVARE RAKESH PRAKASH 78.64% 71.47% 62.00% 83.33% 799 A00346 0302 452 A00212
1270 DSE0704278 LATAD SACHIN KISANRAO 78.64% 70.53% 64.67% 85.33% 800 A00347 0302 453 A00213
1271 DSE0701248 UTTARWAR WRUSHALI GAJANAN 78.64% 67.73% 61.33% 83.33% 801 A00348 0302 454 A00214
1272 DSE0707113 MEHARCHANDANI SUMEET DAYALDAS 78.64% 60.67% 74.00% 70.00% 802 A00349 0302 455 A00215
1273 DSE0705445 TAMHANE AMIT ASHOK 78.64% 60.67% 65.33% 63.33% 803 A00350 0301 288 A00121
1275 DSE0715288 KOLATE GANGUBAI DNYANOBA 78.63% 86.13% 87.33% 92.00% 804 S00454 0304 57 S00046
1276 DSE0715247 VINODE TEJASHREE DNYANOBA 78.63% 84.27% 93.33% 86.67% 805 S00455 0301 289 S00168
1277 DSE0702141 SHINDE BAJEERAO SUBHASH 78.62% 70.80% 72.00% 83.33% 806 S00456 0301 290 S00169
1280 DSE0708290 PARAI RAHUL KIRAN 78.62% 75.60% 61.33% 82.67% 807 A00351 0304 58 A00012
1283 DSE0702892 DIXIT AJINKYA VISHNU 78.60% 75.07% 84.67% 80.00% 808 S00457 0301 291 S00170
1284 DSE0712347 KHAN BASHASHAT MEHMOODALI 78.58% 75.33% 79.33% 81.33% 809 S00458 0302 456 S00241
1285 DSE0706593 BANKAR UJWALA GORAKSHA 78.58% 82.27% 78.00% 92.67% 810 S00459 0301 292 S00171
1287 DSE0716926 KASAR YOGITA PRAKASH 78.58% 83.43% 86.00% 90.00% 811 A00352 0302 457 A00216
1288 DSE0711851 SHIRE AMRUTA NANDKISHOR 78.56% 84.93% 89.33% 92.00% 812 A00353 0302 458 A00217
1289 DSE0715480 YADAV SANDHYA AWADHNARAYAN 78.56% 84.80% 92.67% 93.33% 813 S00460 0302 459 S00242
1290 DSE0701525 JADHAV ANURADHA BABRUVAHAN 78.56% 78.13% 80.00% 90.00% 814 A00354 0301 293 A00122
1291 DSE0706860 DHENDE MANGALA ARUN 78.56% 77.87% 80.00% 85.33% 815 A00355 0301 294 A00123
1292 DSE0705838 MOTWANI MUKUND MAHESH 78.56% 76.67% 85.33% 86.67% 816 A00356 0302 460 A00218
1293 DSE0708075 KARAD NIRAJ BALASAHEB 78.56% 74.93% 82.67% 84.00% 817 A00357 0301 295 A00124
1294 DSE0712883 WAKCHAURE POONAM BHAUSAHEB 78.56% 68.53% 68.00% 76.00% 818 A00358 0303 2 A00002
1296 DSE0712442 THORAT AJINKYA TANAJI 78.54% 80.13% 95.33% 86.00% 819 A00359 0302 461 A00219
1299 DSE0706086 JOSHI MIHIR PRADIP 78.54% 71.73% 76.67% 89.33% 820 A00360 0302 462 A00220
1300 DSE0710563 DANGE MANDAR SHASHIKANT 78.54% 70.67% 64.67% 77.33% 821 A00361 0304 59 A00013
1301 DSE0707329 DHRUVA GAUTHAM R 78.54% 63.47% 58.00% 70.67% 822 S00461 0302 463 S00243
1304 DSE0706723 NIDHI MUKESH DESAI 78.53% 81.60% 96.67% 90.00% 823 S00462 0301 296 S00172
1306 DSE0713641 DHANDE PRIYANKA NARENDRA 78.50% 84.40% 79.33% 87.33% 824 S00463 0302 464 S00244
1307 DSE0717118 RAWAL SHWETA HARISHANKAR 78.50% 78.80% 82.00% 81.33% 825 S00464 0301 297 S00173
1308 DSE0704492 MS. CHAVAN HARSHAL CHANDRAKANT 78.50% 76.93% 77.33% 85.33% 826 S00465 0305 4 S00002
1309 DSE0704328 SAWANT PRIYANKA JAIPRAKASH 78.50% 74.27% 69.33% 84.67% 827 S00466 0302 465 S00245
1311 DSE0711218 VED PRANAV PRAFUL 78.48% 76.67% 82.00% 84.67% 828 A00362 0302 466 A00221
1312 DSE0714163 PINGLE RAJESH CHANDRAKANT 78.48% 76.27% 78.67% 88.67% 829 A00363 0302 467 A00222
1313 DSE0716986 BHISE MANJUSHREE ANURATH 78.48% 76.27% 73.33% 81.33% 830 A00364 0302 468 A00223
1314 DSE0704930 DESAI ANJANA ANAND 78.48% 75.33% 69.33% 84.00% 831 A00365 0302 469 A00224
1315 DSE0711892 MANE VISHAL ASHOKRAO 78.48% 74.80% 79.33% 79.33% 832 A00366 0302 470 A00225
1317 DSE0706623 AGARWAL RITESH JAYNARAYAN 78.48% 72.27% 87.33% 83.33% 833 A00367 0301 298 A00125
1321 DSE0706933 SONEGRA SHITAL SATISH 78.48% 63.07% 64.67% 66.00% 834 A00368 0301 299 A00126
1322 DSE0702445 SONAWANE DIPAK GANESH 78.48% 62.53% 60.67% 62.67% 835 A00369 0302 471 A00226
1323 DSE0706764 TARSEKAR ASHISH GANGADHAR 78.48% 60.00% 52.67% 62.00% 836 A00370 0302 472 A00227
1324 DSE0714264 CHAUBEY PRADEEP KUMAR DINESH 78.48% 50.13% 53.33% 58.00% 837 A00371 0302 473 A00228
1325 DSE0703335 KARE ANITA CHANDRAKANT 78.48% 74.67% 68.67% 78.00% 838 S00467 0301 300 S00174
1326 DSE0703074 GIRI PRAMILA PURUSHOTTAM 78.48% 66.27% 74.67% 66.67% 839 S00468 0301 301 S00175
1328 DSE0715275 GADE KARTIKEE BALU 78.47% 80.80% 82.00% 90.67% 840 S00469 0304 60 S00047
1329 DSE0706242 BALLAL VIKAS ASHOK 78.47% 80.27% 75.33% 92.00% 841 S00470 0302 474 S00246
1330 DSE0707070 SAWANT SAGAR SUBHASH 78.47% 69.73% 51.33% 75.33% 842 S00471 0304 61 S00048
1332 DSE0713872 BHOSALE SWATI PANDURANG 78.46% 77.87% 87.33% 78.00% 843 A00372 0304 62 A00014
1333 DSE0703295 DESAI RONAK DILIPBHAI 78.46% 77.29% 86.00% 78.00% 844 A00373 0302 475 A00229
1336 DSE0705324 YEDE RAJESH HARICHAND 78.46% 69.33% 71.33% 74.00% 845 A00374 0304 63 A00015
1337 DSE0710874 CHERKAR TUSHAR BHASKAR 78.40% 83.47% 92.67% 86.00% 846 A00375 0301 302 A00127
1338 DSE0713996 YADAV BRIJESHKUMAR JAGDISH 78.40% 81.20% 74.00% 92.00% 847 S00472 0302 476 S00247
1339 DSE0713461 MODHEY ABHIJEET PADMAKAR 78.40% 78.53% 74.00% 85.33% 848 A00376 0302 477 A00230
1340 DSE0703541 PINGLE SHILPA GAJANAN 78.40% 78.00% 77.33% 92.00% 849 A00377 0302 478 A00231
1342 DSE0710410 RAUT MONESH KISHOR 78.40% 77.07% 74.67% 86.67% 850 A00378 0302 479 A00232
1343 DSE0703428 NALAVADE ARCHANA DILIP 78.40% 74.93% 70.67% 80.67% 851 A00379 0301 303 A00128
1344 DSE0712230 SHELAR SANDIP SUBHASH 78.40% 68.80% 55.33% 68.67% 852 A00380 0302 480 A00233
1346 DSE0707533 DABADGHAO CHINMAY SUDHIR 78.40% 52.27% 46.00% 47.33% 853 A00381 0302 481 A00234
1347 DSE0705739 SHAHU SHASHIBHUSHAN RAJENDRA 78.39% 60.00% 74.67% 69.33% 854 S00473 0304 64 S00049
1349 DSE0703953 JOSHI GAURAV VIDYADHAR 78.38% 80.80% 83.33% 92.67% 855 A00382 0302 482 A00235
1350 DSE0704239 GADHAVE BALAJI PANDHARINATH 78.38% 78.27% 85.33% 83.33% 856 A00383 0302 483 A00236
1358 DSE0713833 JOSHI MADHURA VILAS 78.36% 66.27% 65.33% 65.33% 857 S00474 0301 304 S00176
1359 DSE0714221 THAKUR ROHAN SHAM 78.36% 81.73% 87.33% 94.67% 858 S00475 0304 65 S00050
1361 DSE0708603 SOLANKE VILAS SUDHAKAR 78.35% 77.60% 81.33% 84.67% 859 S00476 0304 66 S00051
1362 DSE0711665 RAJANE SHITAL VIJAYRAO 78.34% 81.60% 84.00% 92.67% 860 S00477 0302 484 S00248
1363 DSE0716596 BHAVIKKUMAR HEMANTKUMAR MISTRY 78.34% 75.33% 72.00% 92.00% 861 S00478 0302 485 S00249
1365 DSE0712029 KHAMKAR SUNIL ARUN 78.32% 82.00% 84.67% 93.33% 862 S00479 0301 305 S00177
1366 DSE0707206 BULCHANDANI DHEERAJ ISHWARLAL 78.32% 79.20% 89.33% 92.67% 863 A00384 0302 486 A00237
1367 DSE0705965 REDDY SAILEE SUDHAKAR 78.32% 77.47% 82.67% 88.00% 864 A00385 0302 487 A00238
1368 DSE0707441 GHOGALE AMIT ANIL 78.32% 77.07% 81.33% 87.33% 865 A00386 0302 488 A00239
1369 DSE0713105 SAWANT HARSHADA RAMESH 78.32% 70.80% 73.33% 66.67% 866 A00387 0301 306 A00129
1370 DSE0717355 GHORPADE ROHINI RAJENDRA 78.32% 70.40% 66.67% 72.00% 867 A00388 0301 307 A00130
1371 DSE0707583 RANGARI TRIRATNA RAMESH 78.32% 66.67% 63.33% 69.33% 868 A00389 0302 489 A00240
1373 DSE0712828 KULKARNI AKSHAY VISHNU 78.31% 79.73% 86.67% 84.67% 869 A00390 0302 490 A00241
1374 DSE0711210 KHANOLKAR AMIT ARUN 78.31% 75.47% 80.67% 90.67% 870 A00391 0302 491 A00242
1375 DSE0703748 MR.BHOSEKAR SIDDHARTH SANJEEV 78.31% 69.60% 72.67% 78.67% 871 A00392 0302 492 A00243
1378 DSE0702697 AMIT CHANDRAKANT MORE 78.29% 78.27% 70.67% 82.67% 872 S00480 0302 493 S00250
1379 DSE0711034 AZIZ ABBASALI BHADSORAWALA 78.29% 54.13% 74.67% 68.00% 873 S00481 0302 494 S00251
1381 DSE0712260 LAWANDE AMAR DASHRATH 78.28% 77.20% 66.00% 76.67% 874 S00482 0304 67 S00052
1382 DSE0713296 WADBUDHE AJAY SHAMRAO 78.27% 82.27% 87.33% 89.33% 875 S00483 0302 495 S00252
1385 DSE0703161 BHOSALE SANTOSH TUKARAM 78.25% 78.13% 75.33% 84.67% 876 S00484 0302 496 S00253
1386 DSE0704998 PATIL DEEPAK DATTATRAY 78.25% 77.33% 70.67% 87.33% 877 S00485 0302 497 S00254
1388 DSE0703332 BHONKAR MAHENDRA RAMCHANDRA 78.25% 65.20% 59.33% 64.00% 878 S00486 0305 5 S00003
1389 DSE0707513 MORE SONIKA MOHAN 78.24% 87.33% 94.00% 94.67% 879 A00393 0301 308 A00131
1390 DSE0712136 NINGOO ALISHA VIJAY 78.24% 81.73% 84.00% 90.67% 880 A00394 0302 498 A00244
1391 DSE0712154 DAVE RONAK PRAVIN 78.24% 80.93% 91.33% 87.33% 881 A00395 0302 499 A00245
1392 DSE0714920 THUBE ROHINI BALKRISHNA 78.24% 80.93% 82.00% 87.33% 882 S00487 0302 500 S00255
1393 DSE0711249 KALE POOJA DEEPAK 78.24% 80.13% 88.67% 77.33% 883 A00396 0301 309 A00132
1394 DSE0715656 MANKAR HRISHIKESH VISHNU 78.24% 78.53% 86.00% 86.00% 884 S00488 0302 501 S00256
1395 DSE0704280 GOHEL PRATIK PRAKASH 78.24% 73.73% 67.33% 88.00% 885 A00397 0302 502 A00246
1396 DSE0712052 SAONERKAR VANDANA PRABHAKAR 78.24% 73.33% 72.67% 69.33% 886 A00398 0302 503 A00247
1397 DSE0708908 AGASTYARAJU PAVAN RAMMOHANRAO 78.24% 72.40% 70.00% 62.00% 887 A00399 0302 504 A00248
1398 DSE0705525 TAMBOLI MOHASIN AYUB 78.24% 72.13% 72.00% 70.67% 888 A00400 0301 310 A00133
1399 DSE0708891 KHONDE AMITKUMAR BABURAOJI 78.24% 70.13% 60.00% 66.67% 889 A00401 0302 505 A00249
1400 DSE0704092 DUDHALKAR SMITA SHANKARRAO 78.24% 70.00% 55.33% 73.33% 890 A00402 0301 311 A00134
1401 DSE0710824 MHATRE VIPUL VISHWANATH 78.24% 67.73% 80.00% 80.00% 891 A00403 0302 506 A00250
1402 DSE0703007 BOYAL MANMEETSINGH RAJINDERSINGH 78.24% 67.20% 71.33% 88.00% 892 A00404 0301 312 A00135
1403 DSE0713170 GALA VISHAL DHIRAJ 78.23% 78.13% 91.33% 81.33% 893 A00405 0302 507 A00251
1404 DSE0708911 GUJARATHI PRIYANKA VISHWASLAL 78.23% 75.33% 64.00% 82.00% 894 A00406 0302 508 A00252
1407 DSE0705557 GAJARIA SHYAM HARIDAS 78.23% 70.13% 84.00% 79.33% 895 A00407 0302 509 A00253
1408 DSE0710452 SHAH PARTH RAMESH 78.23% 65.73% 66.00% 74.67% 896 A00408 0302 510 A00254
1413 DSE0711395 KSHIRSAGAR DATTA BHAJANDAS 78.19% 78.93% 86.00% 78.00% 897 S00489 0301 313 S00178
1414 DSE0716763 PATIL SUJATA ARUN 78.19% 61.47% 50.67% 64.00% 898 S00490 0304 68 S00053
1415 DSE0714160 RUNWAL PRATIKSHA JAWAHAR 78.19% 85.47% 95.33% 92.67% 899 S00491 0301 314 S00179
1416 DSE0711958 KOKATE SANDEEP PURUSHOTTAM 78.19% 81.07% 74.00% 95.33% 900 S00492 0301 315 S00180
1417 DSE0706318 KAPALESHWARI RADHIKA ARUN 78.17% 80.80% 70.67% 86.67% 901 A00409 0301 316 A00136
1418 DSE0713711 THIRWANI MEENAKSHI RAMESH 78.17% 77.60% 82.67% 80.67% 902 A00410 0301 317 A00137
1419 DSE0707371 DUDHAM DINESH SHIVRAM 78.17% 75.33% 84.67% 90.00% 903 S00493 0305 6 S00004
1420 DSE0707178 BHATIA PRATIK PRAVIN 78.16% 88.93% 98.67% 95.33% 904 A00411 0301 318 A00138
1421 DSE0705645 ANSARI DANISH SUHAIL 78.16% 80.40% 74.67% 94.00% 905 A00412 0301 319 A00139
1422 DSE0703257 AGRAWAL SUMIT RAMESH 78.16% 72.93% 77.33% 92.00% 906 A00413 0301 320 A00140
1423 DSE0707554 VISHWAKARAMA NILESH ASHOK 78.16% 72.13% 67.33% 76.67% 907 A00414 0302 511 A00255
1424 DSE0713366 MEHTA PUJAN SATISH 78.16% 63.87% 68.00% 75.33% 908 A00415 0301 321 A00141
1426 DSE0713613 PAREKH HARDIK BHARAT 78.15% 81.20% 84.00% 93.33% 909 A00416 0302 512 A00256
1428 DSE0707437 MALIACKAL DANISH WILSON 78.15% 74.93% 80.00% 80.67% 910 A00417 0302 513 A00257
1429 DSE0706958 VINEED MURALIDHARAN NAIR 78.15% 72.80% 70.67% 86.67% 911 S00494 0302 514 S00257
1433 DSE0713654 PANDE SATYAJEET VIJAYKUMAR 78.14% 71.33% 66.00% 80.67% 912 S00495 0301 322 S00181
1435 DSE0717351 MAHADIK ANANDA VITTHAL 78.13% 68.13% 77.33% 54.00% 913 S00496 0302 515 S00258
1437 DSE0713267 BHISE SIDDESH ASHOK 78.12% 76.40% 80.00% 87.33% 914 S00497 0301 323 S00182
1438 DSE0701026 MS.JADHAV SHUBHANGI ANKUSH 78.10% 81.47% 86.67% 86.67% 915 S00498 0301 324 S00183
1439 DSE0701867 RUCHI BHASKAR CHALKE 78.10% 76.67% 72.00% 90.67% 916 S00499 0302 516 S00259
1440 DSE0710839 GAIDHANI NILESH GIRISH 78.09% 71.33% 84.00% 68.00% 917 S00500 0301 325 S00184
1441 DSE0708653 KHOT VINAYAK LAXMAN 78.08% 75.47% 83.33% 81.33% 918 S00501 0302 517 S00260
1442 DSE0715455 GOWDA VINOD KRISHNA 78.08% 83.33% 88.67% 96.67% 919 S00502 0302 518 S00261
1443 DSE0705685 HULYALKAR ROHAN DHURANDHAR 78.08% 76.93% 82.00% 75.33% 920 A00418 0302 519 A00258
1444 DSE0701065 RAJPURE ABHIJIT SURESH 78.08% 69.87% 70.67% 77.33% 921 A00419 0301 326 A00142
1445 DSE0711447 PETER JOEL DANIEL 78.08% 63.73% 76.00% 70.67% 922 A00420 0302 520 A00259
1446 DSE0714300 ROKADE SUMIT HARIHARRAO 78.08% 56.40% 54.67% 62.00% 923 A00421 0302 521 A00260
1448 DSE0703053 THALIA NIKITA ASHOKKUMAR 78.08% 80.93% 82.00% 92.67% 924 A00422 0302 522 A00261
1449 DSE0709479 JADHAV DEVESH SAINATH 78.08% 79.73% 90.67% 89.33% 925 A00423 0302 523 A00262
1451 DSE0709666 SNEHAL DHONDIBHAU MUNDHE 78.08% 74.80% 71.33% 79.33% 926 S00503 0302 524 S00262
1455 DSE0712556 SHETTY PRATIK JAGDISH 78.08% 63.73% 57.33% 76.67% 927 A00424 0302 525 A00263
1456 DSE0708964 MANDHARE NALINI NIVRUTTI 78.08% 63.07% 64.00% 56.00% 928 A00425 0302 526 A00264
1457 DSE0715940 PATIL BHUSHAN ASHOK 78.08% 62.27% 58.00% 67.33% 929 A00426 0302 527 A00265
1459 DSE0711225 DESHPANDE SWAPNIL SUHAS 78.07% 80.13% 67.33% 88.67% 930 S00504 0304 69 S00054
1463 DSE0710483 SHELAR MAYUR VILAS 78.06% 65.73% 86.00% 66.00% 931 S00505 0301 327 S00185
1464 DSE0714761 POONAM DIGAMBAR MULIK 78.00% 86.00% 82.67% 92.00% 932 S00506 0304 70 S00055
1466 DSE0712629 MUKHEKAR SAURABH ANKUSH 78.00% 85.73% 84.00% 96.00% 933 S00507 0301 328 S00186
1469 DSE0709585 OAK AMEYA MAHESH 78.00% 81.47% 72.00% 92.67% 934 S00508 0304 71 S00056
1470 DSE0715144 KHANVILKAR HITASHREE AJIT 78.00% 80.93% 92.67% 84.00% 935 S00509 0302 528 S00263
1471 DSE0713709 KUMBALWAR PAYAL DEEPAK 78.00% 78.93% 68.00% 81.33% 936 S00510 0302 529 S00264
1472 DSE0715031 SALVI SHITAL RAMCHANDRA 78.00% 78.40% 85.33% 82.00% 937 A00427 0302 530 A00266
1473 DSE0711756 RAHUL JIJARAM NAIKODI 78.00% 78.00% 81.00% 71.00% 938 A00428 0302 531 A00267
1474 DSE0708022 AJMERA ARPIT ASHOK 78.00% 74.93% 86.67% 82.67% 939 A00429 0302 532 A00268
1475 DSE0715290 PATIL NARAYAN JAYSING 78.00% 74.53% 74.00% 82.00% 940 A00430 0301 329 A00143
1476 DSE0709644 RACHARLA TEJASHRI SANJAY 78.00% 73.87% 68.67% 82.00% 941 S00511 0302 533 S00265
1478 DSE0711802 NIRMAL PRATEEK RAMSHANKAR 78.00% 71.33% 64.00% 84.00% 942 A00431 0302 534 A00269
1479 DSE0703035 SARAWALE RAHUL KRISHNA 78.00% 70.13% 56.00% 70.00% 943 A00432 0302 535 A00270
1480 DSE0712445 GAIKWAD POOJA SURESH 78.00% 69.60% 69.33% 70.67% 944 S00512 0302 536 S00266
1481 DSE0715837 SANDEEP ASHISH SAMANTA 78.00% 64.53% 76.00% 73.33% 945 S00513 0302 537 S00267
1484 DSE0703548 PATHAK BHUSHAN DINESH 78.00% 56.80% 52.00% 55.00% 946 A00433 0304 72 A00016
1488 DSE0704009 HINGE SONALI BALASHIRAM 77.93% 80.80% 74.67% 89.33% 947 S00514 0302 538 S00268
1490 DSE0713158 NIMBALKAR AMOL SUDHIR 77.92% 80.00% 80.67% 80.00% 948 A00434 0302 539 A00271
1491 DSE0704784 ABHIJIT BALKRISHNA JOSHI 77.92% 79.47% 80.00% 90.67% 949 S00515 0304 73 S00057
1494 DSE0714634 SHELAR KIRAN CHANDRAKANT 77.92% 70.93% 73.33% 78.67% 950 A00435 0302 540 A00272
1496 DSE0703441 FAROUQI MOHD FAISAL NIZAMUDDIN 77.92% 64.67% 65.33% 72.00% 951 A00436 0302 541 A00273
1499 DSE0701004 GHOTEY SAGAR ARVIND 77.92% 84.13% 83.33% 93.33% 952 A00437 0302 542 A00274
1500 DSE0704568 RATNAPARKHE ADITYA LAXMAN 77.92% 82.80% 80.67% 92.00% 953 A00438 0301 330 A00144
1501 DSE0707975 GANGAN SUBODH SHIRISH 77.92% 80.67% 90.67% 88.67% 954 A00439 0302 543 A00275
1502 DSE0709717 DUBEY SUMEET HAUSILA PRASAD 77.92% 79.47% 88.00% 88.00% 955 A00440 0301 331 A00145
1503 DSE0703016 MAGADUM ABHIJEET ANADA 77.92% 78.00% 75.33% 80.00% 956 A00441 0302 544 A00276
1504 DSE0705017 VIRA RAHUL KAMLESH 77.92% 77.33% 87.33% 84.00% 957 A00442 0302 545 A00277
1505 DSE0714049 JETHWA KHUSHBOO VIJAYKUMAR 77.92% 76.93% 82.67% 83.33% 958 A00443 0301 332 A00146
1506 DSE0710616 THORAT VAIBHAV VIJAY 77.92% 75.07% 62.67% 73.33% 959 A00444 0301 333 A00147
1507 DSE0706662 MORE DIGAMBAR GOKUL 77.92% 73.47% 72.00% 82.00% 960 S00516 0302 546 S00269
1508 DSE0712412 CHAVAN AKSHADA ASHOK 77.92% 71.60% 72.00% 80.67% 961 A00445 0301 334 A00148
1509 DSE0707719 MR. PRATEEK VASANT NAYAK 77.92% 69.83% 58.00% 62.00% 962 S00517 0302 547 S00270
1510 DSE0704242 KALE AMRUT ASHWINIKUMAR 77.92% 68.13% 70.67% 72.00% 963 A00446 0301 335 A00149
1511 DSE0709797 RAJPUT SOMSING SUMERSING 77.92% 64.00% 72.67% 56.00% 964 S00518 0302 548 S00271
1514 DSE0715242 SAYYED DAWOOD MOHD IQBAL 77.92% 58.93% 60.67% 76.67% 965 A00447 0302 549 A00278
1515 DSE0706260 KHAMKAR SAMPADA CHANDRAKANT 77.92% 79.20% 78.00% 86.67% 966 S00519 0305 7 S00005
1516 DSE0713542 ANSARI MOHD ABDUL QADIR ATAULLAH 77.92% 68.67% 59.33% 74.67% 967 A00448 0301 336 A00150
1521 DSE0709029 SATPUTE ONKAR KRISHNA 77.88% 79.73% 84.67% 84.00% 968 S00520 0304 74 S00058
1522 DSE0714358 REWATKAR SONALI JANRAO 77.87% 78.53% 74.67% 92.67% 969 S00521 0302 550 S00272
1523 DSE0714092 GUPTA VIKAS RAJKUMAR 77.87% 76.27% 72.00% 81.33% 970 S00522 0302 551 S00273
1524 DSE0706820 KHAKARE VAIBHAV VASANTRAO 77.86% 65.60% 82.00% 77.33% 971 S00523 0301 337 S00187
1525 DSE0710602 TAJ MOHAMMAD ABDUL RAHEMAN 77.86% 62.67% 60.67% 66.00% 972 S00524 0301 338 S00188
1533 DSE0705390 MOREY DIPALI TATYAJI 77.84% 84.13% 90.00% 90.00% 973 A00449 0302 552 A00279
1535 DSE0707612 REDEKAR RAMESH DINKAR 77.84% 78.27% 88.00% 84.67% 974 A00450 0301 339 A00151
1536 DSE0701808 SATPUTE SWAPNIL RAJENDRA 77.84% 78.13% 79.33% 87.33% 975 A00451 0301 340 A00152
1537 DSE0709764 KULKARNI RASHMI SADASHIV 77.84% 76.93% 75.33% 84.00% 976 A00452 0302 553 A00280
1538 DSE0703420 MOTA KARAN CHANDRAKANT 77.84% 75.60% 68.00% 91.33% 977 A00453 0302 554 A00281
1539 DSE0703901 DESAI CHIRAG RAMESHCHANDRA 77.84% 69.60% 80.00% 81.33% 978 A00454 0301 341 A00153
1540 DSE0704629 PATKAR PRAJAKTA PRAMOD 77.84% 69.00% 66.00% 48.00% 979 A00455 0302 555 A00282
1542 DSE0713553 VIRA PRIYANK ARVIND 77.84% 68.00% 72.67% 76.67% 980 A00456 0301 342 A00154
1543 DSE0705999 DEVASHREE YASHWANT GAIKWAD 77.84% 65.87% 50.00% 73.33% 981 A00457 0302 556 A00283
1545 DSE0711387 CHOUDHARI RAHIL KHALIL 77.83% 65.07% 74.00% 73.33% 982 S00525 0302 557 S00274
1546 DSE0715650 DALVI ARCHANA DAMODAR HARSHADA 77.83% 53.73% 48.67% 59.33% 983 S00526 0302 558 S00275
1551 DSE0710115 SOLANKI KALPESH NIRANJAN 77.80% 75.33% 79.33% 79.33% 984 S00527 0302 559 S00276
1554 DSE0703083 MHASKAR AMOL HARISHCHANDRA 77.77% 69.33% 64.00% 64.67% 985 A00458 0302 560 A00284
1555 DSE0713054 TANK HIREN RAMJI 77.77% 68.53% 69.33% 86.00% 986 A00459 0302 561 A00285
1561 DSE0701660 MUTHA SHRADDHA NAVNEET 77.76% 85.87% 79.33% 92.00% 987 A00460 0301 343 A00155
1562 DSE0705078 ANDRE SUVARNA BALSHIRAM 77.76% 79.73% 82.00% 76.00% 988 A00461 0302 562 A00286
1563 DSE0711219 HAWALDAR POURNIMA DILIP 77.76% 79.73% 76.00% 90.00% 989 A00462 0301 344 A00156
1564 DSE0705683 DAVE VINIT SATYANARAYAN 77.76% 78.53% 74.67% 86.67% 990 A00463 0302 563 A00287
1565 DSE0706859 KHADTALE SUDHAN SURESH 77.76% 73.07% 70.67% 84.00% 991 S00528 0302 564 S00277
1566 DSE0706098 LOTEKAR GANESH CHANDRAKANT 77.76% 70.27% 82.67% 66.67% 992 A00464 0302 565 A00288
1567 DSE0701411 MADANE GANESH KERU 77.76% 69.87% 67.33% 77.33% 993 A00465 0302 566 A00289
1568 DSE0709802 AFUNE PRAVIN DATTATRAYA 77.76% 69.33% 60.00% 82.67% 994 A00466 0302 567 A00290
1569 DSE0702560 PARAB ADITI DEEPAK 77.76% 63.60% 64.00% 71.33% 995 A00467 0302 568 A00291
1570 DSE0704462 BORKAR MOHSIN ABDULKADIR 77.76% 59.07% 53.33% 60.67% 996 A00468 0301 345 A00157
1571 DSE0704449 PATLE HANSRAJ RAMBHAU 77.76% 58.27% 48.67% 60.67% 997 A00469 0302 569 A00292
1572 DSE0704956 JANTRE MEGHA SUDHAKAR 77.75% 79.73% 84.00% 90.00% 998 S00529 0305 8 S00006
1573 DSE0707860 BOROLE KOMAL VITTHAL NIRMALA 77.75% 57.87% 60.00% 66.00% 999 S00530 0302 570 S00278
1574 DSE0708090 DEVAL ANIRUDHA ANANT 77.74% 85.47% 78.67% 87.33% 1000 S00531 0302 571 S00279
1575 DSE0715193 VISHWAKARMA ANKESH BHAIYALAL 77.72% 48.80% 40.00% 58.00% 1001 S00532 0302 572 S00280
1576 DSE0714094 SINGH PREETI ANIL 77.71% 71.20% 77.33% 86.00% 1002 S00533 0302 573 S00281
1577 DSE0713125 KAZI. AMREEN.KAMALUDDIN. 77.71% 71.07% 80.00% 79.33% 1003 S00534 0302 574 S00282
1578 DSE0710775 WANKHADE SUJATA WASUDEORAO 77.71% 65.07% 74.67% 76.67% 1004 S00535 0301 346 S00189
1580 DSE0713593 SHRAVGE SHILPA SUNIL 77.69% 83.33% 70.00% 95.33% 1005 S00536 0302 575 S00283
1581 DSE0710371 MIHIR SANJAY SHAH 77.69% 80.80% 78.00% 94.00% 1006 S00537 0304 75 S00059
1583 DSE0702355 JOBANPUTRA SURAJ PRAVIN 77.69% 79.73% 88.00% 88.67% 1007 A00470 0302 576 A00293
1584 DSE0707547 KANDADE SRIRAM RANGACHAR 77.69% 79.47% 86.00% 87.33% 1008 A00471 0302 577 A00294
1585 DSE0717215 KOTTAWAR NEHA BALAJIRAO 77.69% 78.93% 71.33% 88.67% 1009 A00472 0304 76 A00017
1590 DSE0715422 CHAUDHARY MUKTESH KISHOR 77.69% 71.33% 74.67% 82.67% 1010 A00473 0302 578 A00295
1599 DSE0713672 GANORKAR SACHIN VASANT 77.68% 84.00% 90.00% 88.00% 1011 A00474 0302 579 A00296
1600 DSE0701109 GHOTEY SANKET ARVIND 77.68% 81.47% 80.67% 85.33% 1012 A00475 0302 580 A00297
1601 DSE0716724 DESAI KRUNAL NARESH 77.68% 79.33% 91.33% 88.00% 1013 A00476 0302 581 A00298
1603 DSE0712517 MAHI.NDRAKAR POOJA KISAN 77.68% 69.47% 59.33% 78.00% 1014 A00477 0302 582 A00299
1604 DSE0708956 DODIA BHAVIK MAHESH 77.68% 68.40% 61.33% 77.33% 1015 A00478 0301 347 A00158
1605 DSE0709798 PATLE MAHESHKUMAR HIWARLAL 77.68% 63.73% 58.00% 75.33% 1016 A00479 0302 583 A00300
1606 DSE0709480 MALPEDDI SNEHA RAJU 77.68% 54.53% 62.67% 78.00% 1017 A00480 0301 348 A00159
1607 DSE0711457 SAPAR SURAJ DASHRATH 77.68% 75.07% 80.67% 83.33% 1018 S00538 0301 349 S00190
1608 DSE0707327 TORAL DIPAKKUMAR DOSHI 77.67% 77.07% 86.67% 87.33% 1019 S00539 0301 350 S00191
1609 DSE0704849 PATEL JIGAR RAMESH 77.67% 78.27% 86.67% 90.00% 1020 A00481 0301 351 A00160
1612 DSE0703919 KAPRE SATYAJIT SAYAJI 77.64% 75.07% 75.33% 79.33% 1021 S00540 0302 584 S00284
1623 DSE0709533 HATKAR CHETAN MANOHAR 77.62% 66.00% 60.00% 82.00% 1022 A00482 0302 585 A00301
1624 DSE0708401 MR.KUDALKAR MUJIB SALAUDDIN 77.60% 83.60% 79.33% 96.67% 1023 S00541 0302 586 S00285
1625 DSE0701520 MUTHA POOJA NAVNEET 77.60% 82.40% 72.67% 87.33% 1024 A00483 0301 352 A00161
1626 DSE0714068 WARHADE VANASHREE BABAN 77.60% 81.73% 68.67% 80.00% 1025 A00484 0301 353 A00162
1627 DSE0711581 CHANDAK ABHISHEK VIJAYKUMARJI 77.60% 76.67% 83.33% 82.67% 1026 A00485 0302 587 A00302
1628 DSE0705567 JANGADE VANASHRI ISHWAR 77.60% 76.40% 68.67% 84.00% 1027 A00486 0302 588 A00303
1629 DSE0715399 PATIL AMOL DNYANDEV 77.60% 76.00% 68.00% 85.33% 1028 A00487 0302 589 A00304
1631 DSE0703255 NICHAT MANGESH KISANRAO 77.60% 69.60% 62.00% 82.67% 1029 A00488 0301 354 A00163
1633 DSE0706923 RAYAT GURPREET HARJEET 77.60% 63.33% 68.67% 66.67% 1030 S00542 0302 590 S00286
1634 DSE0701104 AJIT KUMAR RAHI SURENDRA 77.60% 60.43% 49.00% 66.00% 1031 A00489 0302 591 A00305
1636 DSE0709095 PATHAK PRACHI MOHAN 77.59% 87.87% 92.00% 90.00% 1032 S00543 0302 592 S00287
1637 DSE0706261 KANADIA JIGAR DEEPAK 77.58% 71.87% 80.00% 82.00% 1033 A00490 0301 355 A00164
1638 DSE0701134 SHAIKH NIHAT RAZZAK 77.58% 68.13% 76.67% 72.67% 1034 A00491 0301 356 A00165
1641 DSE0716848 LONDHE SHEETAL ASHOK 77.56% 81.20% 76.67% 89.33% 1035 S00544 0301 357 S00192
1642 DSE0714234 SHINDE JYOTI PRALHAD 77.56% 77.87% 75.33% 82.00% 1036 S00545 0304 77 S00060
1649 DSE0716382 SHAH HARDIK AMRISH 77.54% 77.47% 80.67% 82.00% 1037 A00492 0302 593 A00306
1650 DSE0702778 BHANSALI RAJ JAYESH 77.54% 75.87% 81.33% 82.00% 1038 A00493 0302 594 A00307
1651 DSE0709541 NICHITE RAMESH RANGRAO 77.54% 70.13% 62.00% 82.00% 1039 A00494 0302 595 A00308
1657 DSE0709753 FISKE ISHWAR SHESHARAO 77.54% 40.00% 28.67% 47.33% 1040 A00495 0304 78 A00018
1658 DSE0710444 MAROTKAR SUJAL NILKANTH 77.52% 85.20% 80.67% 88.00% 1041 A00496 0302 596 A00309
1659 DSE0701725 MAHAJAN PRASHANT RAJARAM 77.52% 81.73% 84.00% 86.00% 1042 A00497 0301 358 A00166
1660 DSE0704546 HANMANTACHE HETESHRI IRAPPA 77.52% 79.33% 80.00% 88.67% 1043 A00498 0302 597 A00310
1661 DSE0715959 MESHRAM VIJAY RAMESHRAO 77.52% 79.20% 78.00% 89.33% 1044 A00499 0302 598 A00311
1662 DSE0714465 SARDA PRITI OMPRAKASH 77.52% 70.67% 75.33% 76.00% 1045 A00500 0301 359 A00167
1663 DSE0702538 AGAWANE VAIBHAV RAMCHANDRA 77.52% 66.13% 58.67% 66.00% 1046 A00501 0302 599 A00312
1664 DSE0701647 MISS SONAR KANCHANMALA MURLIDHAR 77.52% 59.47% 63.33% 62.67% 1047 A00502 0301 360 A00168
1665 DSE0717101 KHOND DNYANESH PANDURANG 77.52% 74.27% 75.33% 82.00% 1048 S00546 0302 600 S00288
1666 DSE0713072 MANKAR BHUSHAN RUPRAO 77.52% 73.07% 77.33% 76.00% 1049 S00547 0302 601 S00289
1667 DSE0711118 SABLE SHUBHANGI SUBHEDAR 77.50% 78.80% 84.00% 90.00% 1050 S00548 0304 79 S00061
1669 DSE0702001 GAONKAR SANDESH SAMBHAJI 77.50% 70.53% 77.33% 85.33% 1051 S00549 0302 602 S00290
1670 DSE0707966 VIVEK HARIHARAN 77.50% 62.53% 48.00% 73.33% 1052 A00503 0301 361 A00169
1671 DSE0701141 RIDIMA MAHESH BORKAR 77.49% 76.13% 90.00% 76.67% 1053 S00550 0301 362 S00193
1677 DSE0710211 HARISH SHANKARLAL PANCHAL 77.46% 78.53% 78.67% 80.00% 1054 S00551 0304 80 S00062
1682 DSE0712209 OZA SHRIKANT VIJAYKUMAR 77.44% 67.87% 56.00% 83.33% 1055 A00504 0303 3 A00003
1683 DSE0712221 SOMAIYA PANKIT SHAILESH 77.44% 81.73% 80.00% 90.67% 1056 A00505 0302 603 A00313
1684 DSE0710982 CHHEDA CHIRAG ASHWIN 77.44% 80.67% 82.00% 86.00% 1057 A00506 0301 363 A00170
1685 DSE0708993 KHAIRNAR NIKHIL NANDKISHOR 77.44% 79.20% 78.67% 88.67% 1058 A00507 0301 364 A00171
1686 DSE0712910 PARAB ULHAS DATTARAM 77.44% 78.93% 81.33% 86.00% 1059 A00508 0302 604 A00314
1687 DSE0707047 KADIKAR RUTURAJ UDAY 77.44% 74.13% 70.00% 85.33% 1060 A00509 0302 605 A00315
1688 DSE0712707 DUVASI VINOD SHANKAR 77.44% 69.87% 59.33% 81.33% 1061 A00510 0301 365 A00172
1689 DSE0704686 TAKALE ASHWINI ANAND 77.44% 68.00% 72.00% 81.33% 1062 A00511 0301 366 A00173
1690 DSE0710200 BANSODE KALYANI CHANDRAKANT 77.44% 66.53% 58.00% 78.00% 1063 A00512 0302 606 A00316
1691 DSE0701500 HAJARE ARVIND PRABHAKAR 77.44% 65.87% 59.33% 77.33% 1064 A00513 0301 367 A00174
1693 DSE0712257 PANDE KULDEEP GANGADHARJI 77.44% 54.80% 60.00% 62.00% 1065 A00514 0302 607 A00317
1695 DSE0710808 SURSE CHHAYA SAMPAT 77.44% 65.87% 71.33% 72.67% 1066 S00552 0302 608 S00291
1696 DSE0713704 SAWANT TUSHAR SATYAVAN 77.43% 83.47% 83.33% 94.00% 1067 S00553 0301 368 S00194
1698 DSE0709204 AVHAD SHRIKRUSHNA KASHINATH 77.43% 72.80% 71.33% 82.67% 1068 S00554 0301 369 S00195
1699 DSE0704536 SONI MUKESH KAPURCHAND 77.42% 78.93% 87.33% 90.00% 1069 S00555 0304 81 S00063
1700 DSE0703311 THAKARE NITIN SAHEBRAO 77.42% 62.13% 64.00% 77.33% 1070 A00515 0301 370 A00175
1703 DSE0715187 SAPRE APOORVA VINOD 77.40% 81.07% 78.67% 89.33% 1071 S00556 0302 609 S00292
1712 DSE0715188 SAWANT WAJAHAT ALI A HAMID 77.38% 92.53% 97.33% 98.00% 1072 S00557 0302 610 S00293
1713 DSE0704552 KOLTE GAYATRI DILIP. 77.38% 84.93% 92.67% 94.67% 1073 S00558 0302 611 S00294
1714 DSE0709016 PATIL JATIN VIJAY 77.36% 84.53% 98.00% 92.00% 1074 A00516 0302 612 A00318
1715 DSE0702682 PAWAR SHRUTI AJIT 77.36% 83.73% 90.00% 93.33% 1075 A00517 0302 613 A00319
1716 DSE0717160 JADHAV VISHAKHA GOPAL 77.36% 79.20% 70.67% 80.67% 1076 A00518 0302 614 A00320
1717 DSE0713049 MEHTA BHAVIN BHARAT 77.36% 79.07% 92.67% 88.67% 1077 A00519 0302 615 A00321
1718 DSE0710588 JOSHI PUNIT BHUPENDRA 77.36% 78.67% 82.67% 90.00% 1078 A00520 0302 616 A00322
1719 DSE0708084 TRIVEDI AMIT SHRIKANT 77.36% 71.87% 70.67% 80.00% 1079 A00521 0301 371 A00176
1720 DSE0701198 LONARKAR GUNJAN SUNILRAO 77.36% 68.00% 63.33% 72.67% 1080 A00522 0301 372 A00177
1725 DSE0715301 BHANDARKAR SAMEER LAXMAN 77.33% 80.67% 88.00% 86.00% 1081 S00559 0302 617 S00295
1729 DSE0703884 SONAWANE NILESH VINAYAK 77.31% 68.40% 68.67% 77.33% 1082 A00523 0302 618 A00323
1732 DSE0715500 CHILE SANDIP NANDKUMAR 77.28% 85.33% 86.67% 94.00% 1083 A00524 0302 619 A00324
1733 DSE0707752 DESHPANDE LAXMIKANT ASHOK 77.28% 77.20% 72.00% 93.33% 1084 A00525 0302 620 A00325
1734 DSE0713981 VAIDYA ANAGHA NARAVAN 77.28% 77.07% 87.33% 80.00% 1085 A00526 0302 621 A00326
1735 DSE0702905 BHUJBAL PRIYANKA BHIMRAO 77.28% 76.00% 78.00% 87.33% 1086 A00527 0301 373 A00178
1736 DSE0701960 PODDAR BHIMASHANKAR MADIWALAPPA 77.28% 74.13% 82.00% 74.00% 1087 A00528 0302 622 A00327
1737 DSE0707875 TAMBE KAVITA MAHADEV 77.28% 71.47% 68.67% 84.00% 1088 A00529 0302 623 A00328
1738 DSE0704675 PATIL YUVRAJ KUSHAPRAV 77.28% 68.53% 67.33% 76.67% 1089 A00530 0301 374 A00179
1740 DSE0710963 KALBHOR NISHANT BANDURAJ 77.28% 59.47% 62.67% 67.33% 1090 A00531 0301 375 A00180
1741 DSE0710142 KHAPRE SAPNA SHANTARAM 77.28% 58.80% 51.33% 57.33% 1091 A00532 0301 376 A00181
1742 DSE0711959 SHARMA AMEY JAYANT 77.28% 57.87% 36.00% 63.33% 1092 A00533 0301 377 A00182
1746 DSE0716001 GURJAR SWAPNILSINGH PREMSINGH 77.27% 75.20% 76.00% 71.33% 1093 S00560 0304 82 S00064
1749 DSE0705841 LOHAR RAM BABURAO 77.23% 68.53% 48.67% 84.00% 1094 A00534 0302 624 A00329
1750 DSE0705222 KANADE KALPANA TUKARAM 77.21% 70.67% 53.33% 68.00% 1095 S00561 0301 378 S00196
1751 DSE0708417 PATIL UJWALA BALASO 77.20% 85.73% 88.00% 93.33% 1096 A00535 0302 625 A00330
1752 DSE0717259 GUPTA HARISH SURESH 77.20% 80.00% 92.00% 87.33% 1097 A00536 0302 626 A00331
1753 DSE0713380 SHAH JIGAR TARUN 77.20% 79.33% 90.67% 88.67% 1098 A00537 0302 627 A00332
1754 DSE0709108 KENI MANDAR GURUDAS 77.20% 77.60% 84.67% 82.67% 1099 A00538 0302 628 A00333
1755 DSE0706660 GEDIA VIJAY JAYANTIBHAI 77.20% 70.00% 74.67% 83.33% 1100 A00539 0302 629 A00334
1756 DSE0708876 DESHPANDE POURNIMA UDAY 77.20% 69.60% 58.67% 72.67% 1101 A00540 0302 630 A00335
1757 DSE0709379 GANDANI CHIRAG CHANDUBHAI 77.20% 66.80% 64.67% 80.00% 1102 A00541 0301 379 A00183
1758 DSE0713974 DHABARDE SWAPNIL SHAILESH 77.20% 66.80% 59.33% 74.67% 1103 A00542 0301 380 A00184
1759 DSE0708007 SURVE SUNIL ASHOKRAO 77.19% 74.40% 74.00% 79.33% 1104 S00562 0302 631 S00296
1760 DSE0709374 SANGALE AMIT VISHWAS 77.18% 76.13% 82.67% 87.33% 1105 S00563 0301 381 S00197
1762 DSE0707998 BHAVSAR KRISHNA VASANTBHAI USHA 77.17% 58.93% 46.67% 60.00% 1106 S00564 0302 632 S00297
1763 DSE0715589 SHINDE PRAMOD MANAHOR 77.16% 83.73% 89.33% 84.67% 1107 S00565 0301 382 S00198
1766 DSE0702299 POPAT ANUP HARSHAD 77.15% 76.27% 83.33% 90.67% 1108 A00543 0302 633 A00336
1774 DSE0704117 MS. KALEKAR PRANALI DILIP 77.14% 82.53% 89.33% 86.00% 1109 S00566 0301 383 S00199
1775 DSE0703063 PARDESHI SONAM PRATAPSING 77.14% 76.53% 76.00% 79.33% 1110 S00567 0301 384 S00200
1778 DSE0711170 PADECHIYA MIHIR DHARNEDRA 77.12% 81.07% 76.67% 93.33% 1111 A00544 0302 634 A00337
1779 DSE0703148 PANCHAL JIGAR SHASHIKANT 77.12% 74.67% 80.67% 88.67% 1112 A00545 0301 385 A00185
1781 DSE0703967 MOHD ASHFAQUAE TAAJ MOHD 77.12% 71.20% 74.00% 78.67% 1113 A00546 0302 635 A00338
1782 DSE0714909 BHAYANI MANSI HITESH 77.12% 71.07% 74.00% 71.33% 1114 A00547 0301 386 A00186
1784 DSE0706217 PATIL NEETA SHIVAJI 77.12% 67.87% 64.67% 70.00% 1115 A00548 0301 387 A00187
1785 DSE0712988 PATIL TUSHAR DNYANESHWAR 77.12% 64.27% 73.33% 62.67% 1116 A00549 0301 388 A00188
1786 DSE0710487 DEMAPURE PRAJYOT PRAKASHRAO 77.12% 62.53% 75.33% 68.00% 1117 A00550 0301 389 A00189
1787 DSE0707863 GONBARE TUSHAR SONU 77.12% 56.40% 58.67% 72.00% 1118 A00551 0302 636 A00339
1789 DSE0710856 VISHWAKARMA DEEPAKKUMAR OMPRAKASH 77.08% 70.40% 86.67% 81.33% 1119 A00552 0301 390 A00190
1792 DSE0706004 GHOGHARI VAIBHAV RAJENDRA 77.08% 81.33% 85.33% 84.00% 1120 A00553 0302 637 A00340
1795 DSE0705301 BAGWAN TAHIR MUNIR 77.08% 69.47% 74.67% 72.67% 1121 A00554 0304 83 A00019
1798 DSE0710092 KALYANI HANSRAJ ZINJURDE 77.07% 66.40% 66.00% 69.00% 1122 S00568 0301 391 S00201
1799 DSE0703027 BHAVSAR DUSHYANT SUNILKUMAR 77.06% 81.87% 86.00% 88.00% 1123 S00569 0302 638 S00298
1800 DSE0713562 PUSHP LATA 77.04% 87.60% 88.00% 79.00% 1124 A00555 0302 639 A00341
1801 DSE0702354 ANSARI FAISAL JAMAL KHALID 77.04% 86.00% 88.67% 90.67% 1125 A00556 0301 392 A00191
1802 DSE0710796 JAYASWAL PRACHITA PRADEEP 77.04% 81.60% 88.00% 72.00% 1126 A00557 0302 640 A00342
1803 DSE0709972 CHAVAN SHRIKANT SHIVAJI 77.04% 80.27% 94.67% 80.00% 1127 A00558 0302 641 A00343
1804 DSE0709306 GAVANDE SAURABH PRADIP 77.04% 79.33% 82.67% 85.33% 1128 A00559 0302 642 A00344
1805 DSE0712965 GAWADE SAMEER DIPAK 77.04% 74.13% 72.67% 89.33% 1129 A00560 0302 643 A00345
1807 DSE0714658 PAWAR SUCHITRA CHANDRAKANT 77.04% 69.07% 65.33% 68.67% 1130 A00561 0301 393 A00192
1809 DSE0714573 BHATT MRUNAL DIPAKKUMAR 77.04% 66.00% 68.00% 80.67% 1131 A00562 0301 394 A00193
1810 DSE0712269 DEOLEKAR ISHANT SANJAY 77.04% 57.33% 57.33% 77.33% 1132 A00563 0301 395 A00194
1811 DSE0708633 TORVI ARTI ARVIND 77.03% 82.40% 72.67% 90.00% 1133 S00570 0302 644 S00299
1812 DSE0711917 SUKHALAL VASANT BOKHARE 77.00% 81.60% 84.67% 87.33% 1134 S00571 0304 84 S00065
1814 DSE0716999 SHINDE MEENAL DATTATRAY 77.00% 79.20% 79.33% 81.33% 1135 S00572 0302 645 S00300
1815 DSE0707560 SHETTY GAURANG RATNAKAR 77.00% 79.07% 86.67% 88.67% 1136 A00564 0302 646 A00346
1818 DSE0702405 MHATRE NIKHIL MADHUSUDAN 77.00% 72.67% 80.67% 88.00% 1137 S00573 0304 85 S00066
1820 DSE0709477 PATIL ANIKET MOHAN 77.00% 70.00% 66.67% 78.00% 1138 A00565 0302 647 A00347
1821 DSE0704986 JOSHI AJINKYA ANAND 77.00% 69.47% 67.33% 74.67% 1139 A00566 0304 86 A00020
1822 DSE0714869 NIMAT PRABODH SUBHASHRAO 77.00% 68.80% 60.67% 64.67% 1140 S00574 0301 396 S00202
1824 DSE0716524 SAWANT SAPNA SHAM 77.00% 67.60% 60.67% 70.67% 1141 A00567 0303 4 A00004
1830 DSE0702708 MHASKAR SHARDOOL SHRINIWAS 77.00% 63.73% 58.67% 67.33% 1142 A00568 0305 9 A00003
1831 DSE0701297 GOUDAD JERON BASTYAN 77.00% 54.67% 47.33% 65.33% 1143 A00569 0304 87 A00021
1834 DSE0713597 KALE PRATHAMESH DILIP 76.96% 88.40% 89.33% 95.33% 1144 A00570 0301 397 A00195
1835 DSE0709352 KAMALAPURKAR NIRANJAN PRAMOD 76.96% 82.67% 86.67% 90.67% 1145 A00571 0302 648 A00348
1836 DSE0714036 MANGAONKAR NANDKISHOR DNYANDEO 76.96% 82.27% 97.33% 86.67% 1146 A00572 0302 649 A00349
1837 DSE0710747 PATHAN NAJMUNNIYA NOORMOHMAD 76.96% 80.93% 80.67% 84.67% 1147 A00573 0301 398 A00196
1838 DSE0701465 GAIKWAD SUDHIR BALASO 76.96% 67.33% 56.00% 78.00% 1148 A00574 0301 399 A00197
1840 DSE0714684 SHEVKAR ABHISHEK CHANGDEO 76.95% 81.73% 83.33% 93.33% 1149 S00575 0301 400 S00203
1842 DSE0702144 MOHIDEEN NAZEER ABDUL RAHIMAN 76.94% 73.73% 70.00% 89.33% 1150 S00576 0301 401 S00204
1844 DSE0715702 KAVITKAR DHANASHRI ANIL 76.94% 82.40% 78.67% 94.67% 1151 S00577 0304 88 S00067
1845 DSE0715621 BAGADI PANKAJ SURESHCHAND 76.93% 80.67% 93.00% 66.00% 1152 S00578 0301 402 S00205
1846 DSE0711663 PRAFULL CHANDRAKANT KADAM 76.92% 82.80% 82.67% 91.33% 1153 S00579 0304 89 S00068
1847 DSE0702059 GRANDHI SHEETAL MURTHY 76.92% 79.73% 85.33% 90.00% 1154 A00575 0302 650 A00350
1848 DSE0702678 GARDE SUSHMIL MILIND 76.92% 75.87% 67.33% 83.33% 1155 A00576 0302 651 A00351
1850 DSE0708575 PANDE ANUJA ASHOKRAO 76.92% 74.13% 84.00% 77.33% 1156 S00580 0302 652 S00301
1856 DSE0702855 KULKARNI PRATHAMESH SATISH 76.92% 71.47% 74.67% 82.00% 1157 S00581 0302 653 S00302
1857 DSE0715853 MORE PRAMILA BHASKAR 76.90% 79.20% 78.00% 85.33% 1158 S00582 0301 403 S00206
1858 DSE0709827 CHIPLUNKAR AMITA RAMDAS 76.90% 74.93% 74.00% 81.33% 1159 S00583 0301 404 S00207
1859 DSE0711179 SAYYED SHOAZALI RIYAZALI 76.88% 79.33% 88.00% 90.00% 1160 S00584 0301 405 S00208
1860 DSE0712817 THAPPER SNEHA SHAM 76.88% 85.20% 86.67% 94.00% 1161 A00577 0302 654 A00352
1862 DSE0707020 PANDAV SWAPNIL SHARAD 76.88% 77.87% 84.67% 84.00% 1162 A00578 0301 406 A00198
1863 DSE0712520 SUKHRAMANI RIDHIMA DEVRAJ 76.88% 77.73% 88.00% 89.33% 1163 A00579 0302 655 A00353
1864 DSE0705484 GUPTA NIRAV RAKESH 76.88% 70.40% 78.00% 82.00% 1164 A00580 0302 656 A00354
1865 DSE0707615 WADAL KALYANI SHESHRAO 76.88% 70.27% 74.00% 58.67% 1165 A00581 0301 407 A00199
1866 DSE0712185 KAPLAY SAGAR SURESH 76.88% 65.20% 52.00% 73.33% 1166 A00582 0301 408 A00200
1867 DSE0709010 BHASKAR PRANAY SINDHUPRAKASH 76.88% 63.33% 60.00% 75.33% 1167 A00583 0302 657 A00355
1868 DSE0703951 MEMON HEENA RAFIQUE 76.88% 62.80% 58.00% 70.67% 1168 A00584 0301 409 A00201
1869 DSE0712944 SHUKLA PARUL DWARKA PRASAD 76.88% 56.27% 44.67% 68.67% 1169 A00585 0301 410 A00202
1871 DSE0709466 DINDE SNEHAL CHANDRAKANT 76.88% 70.67% 72.00% 63.33% 1170 S00585 0302 658 S00303
1875 DSE0710376 MANE AVADHUT KRISHNA 76.86% 80.13% 66.67% 88.67% 1171 S00586 0301 411 S00209
1877 DSE0710057 BATAGIRI KUMARSWAMI DATTATRAY 76.85% 77.47% 77.33% 91.33% 1172 A00586 0304 90 A00022
1880 DSE0704188 PATIL HARSHA JAGANNATH 76.85% 70.40% 63.33% 80.67% 1173 A00587 0302 659 A00356
1886 DSE0707621 BILDIKAR AMRUTA VIVEK 76.83% 79.07% 66.00% 84.67% 1174 A00588 0301 412 A00203
1887 DSE0704089 SUTAR POONAM DATTATRAYA 76.83% 73.47% 66.00% 76.00% 1175 A00589 0301 413 A00204
1888 DSE0716690 PARAB SHILPA RAJENDRA 76.83% 70.93% 76.00% 83.33% 1176 S00587 0302 660 S00304
1889 DSE0713931 PAITHANKAR NAVNATH SOPAN 76.82% 77.87% 81.33% 90.00% 1177 S00588 0304 91 S00069
1890 DSE0705280 DESHPANDE DIPTI SUNIL 76.82% 77.87% 58.00% 83.33% 1178 S00589 0304 92 S00070
1893 DSE0713963 MALGONDANAWAR AMIT APPASO 76.81% 83.73% 76.67% 94.67% 1179 S00590 0302 661 S00305
1898 DSE0705896 JOSHI SWAPNIL SHRIKANT 76.80% 79.87% 78.67% 71.33% 1180 A00590 0302 662 A00357
1899 DSE0715086 YENURKAR KALPANA PUNDLIK 76.80% 73.73% 77.33% 65.33% 1181 S00591 0302 663 S00306
1900 DSE0712111 HAMINE AADITYA NITIN 76.80% 73.47% 59.33% 84.67% 1182 S00592 0302 664 S00307
1901 DSE0714586 JAIN HARSHIT KUMAR HASMUKH 76.80% 73.00% 85.00% 85.00% 1183 A00591 0302 665 A00358
1902 DSE0706935 VASOYA LALIT PARSHOTTAMBHAI 76.80% 72.67% 73.33% 80.67% 1184 A00592 0302 666 A00359
1903 DSE0705672 BHAYANI PARAG PARESH 76.80% 70.53% 94.67% 74.67% 1185 A00593 0302 667 A00360
1904 DSE0713207 SHAIKH AMBREEN MUSHTAQ 76.80% 65.60% 76.00% 60.67% 1186 A00594 0302 668 A00361
1905 DSE0712647 NILE POOJA NAMDEORAO 76.80% 65.33% 52.00% 62.67% 1187 A00595 0302 669 A00362
1906 DSE0710732 RODGE MAHESH ISHWAR 76.80% 62.00% 70.67% 63.33% 1188 A00596 0302 670 A00363
1907 DSE0714905 DESHMUKH PRAPTI SURESH 76.79% 70.53% 72.00% 76.67% 1189 S00593 0301 414 S00210
1908 DSE0709382 WAKURE SUVARNA ASHOKRAO 76.78% 74.93% 76.00% 87.33% 1190 A00597 0303 5 A00005
1910 DSE0705926 CHITRESH VIJAY TANAVDE 76.78% 77.60% 80.00% 90.67% 1191 S00594 0301 415 S00211
1912 DSE0705626 SALUNKHE MAHESH VASANTRAO 76.77% 80.27% 68.67% 91.33% 1192 A00598 0304 93 A00023
1916 DSE0705052 AKSHAY VISHWAS GAJINKAR 76.77% 70.53% 61.33% 76.67% 1193 S00595 0302 671 S00308
1917 DSE0701945 GAWANDE PRASHANT TULSIDAS 76.77% 69.20% 50.00% 81.33% 1194 A00599 0302 672 A00364
1921 DSE0705421 RAJPUT ABHIJITSING ASHOKSING 76.77% 60.27% 50.00% 65.33% 1195 A00600 0304 94 A00024
1923 DSE0701775 KULKARNI PUSHKAR UDAY 76.77% 57.47% 50.67% 67.33% 1196 A00601 0302 673 A00365
1925 DSE0710423 PATIL SMITA KRISHNA 76.75% 82.80% 83.33% 90.00% 1197 S00596 0301 416 S00212
1926 DSE0714421 SUTAR DEEPAK BALASO 76.75% 80.53% 70.67% 82.00% 1198 S00597 0301 417 S00213
1928 DSE0705269 RASAL RANJAN NARAYAN 76.75% 74.93% 63.33% 88.67% 1199 S00598 0305 10 S00007
1929 DSE0701958 POTGHAN AVINASH APPA 76.75% 70.00% 71.33% 83.33% 1200 S00599 0305 11 S00008
1932 DSE0708490 CHILWAR PRADNYA BALASAHEB 76.72% 81.73% 82.67% 83.33% 1201 A00602 0302 674 A00366
1933 DSE0711083 MEVAWALA UVESH ISMAIL 76.72% 80.00% 82.00% 85.33% 1202 A00603 0301 418 A00205
1934 DSE0709849 TARE SHEETAL RAVINDRA 76.72% 78.00% 82.67% 81.33% 1203 A00604 0301 419 A00206
1935 DSE0704452 BUDYE MUNIRA MURTUZA 76.72% 77.73% 77.33% 74.00% 1204 A00605 0301 420 A00207
1936 DSE0707606 CHAUDHARI DEEPAK PRAKASH 76.72% 75.87% 80.67% 81.33% 1205 S00600 0302 675 S00309
1937 DSE0701140 PHIRKE SANKALP PRAKASH 76.72% 73.60% 74.00% 83.33% 1206 A00606 0302 676 A00367
1938 DSE0704266 WALAVALKAR VIDYA ANANT 76.72% 69.20% 69.33% 63.33% 1207 A00607 0302 677 A00368
1939 DSE0712204 JOSHI JAY JAGDISH 76.72% 65.47% 88.67% 74.00% 1208 A00608 0301 421 A00208
1944 DSE0709635 SHIRKE SAGAR ANANDRAO 76.69% 80.80% 76.00% 89.33% 1209 A00609 0304 95 A00025
1945 DSE0705612 PISE PRAJAKTA RAJAN 76.69% 74.80% 79.33% 92.00% 1210 A00610 0302 678 A00369
1946 DSE0707735 MALI DAIRYASHIL SNEHAL RAMRAO 76.69% 68.13% 61.33% 66.67% 1211 A00611 0304 96 A00026
1950 DSE0712240 GUPTA URVASHI YOGENDRA 76.69% 62.53% 49.33% 62.00% 1212 A00612 0302 679 A00370
1952 DSE0714089 PATIL SAMPADA DATTATREY 76.67% 77.73% 84.67% 76.00% 1213 S00601 0301 422 S00214
1953 DSE0702807 PURUSHE JAGRUTI AVINASH 76.67% 75.07% 82.00% 80.67% 1214 S00602 0302 680 S00310
1955 DSE0710843 JOBANPUTRA PARTH BIPIN 76.64% 77.60% 90.00% 88.67% 1215 A00613 0302 681 A00371
1956 DSE0715602 ABITKAR SUHAS SADASHIV 76.64% 75.87% 66.00% 87.33% 1216 A00614 0302 682 A00372
1957 DSE0710742 DABRE HERMAN SHAVER 76.64% 74.67% 69.33% 85.33% 1217 A00615 0301 423 A00209
1958 DSE0714668 DABRE NEVILE FRANCIS 76.64% 73.87% 73.33% 72.67% 1218 A00616 0301 424 A00210
1959 DSE0706949 SILEDAR ASIF MD.ISMAIL 76.64% 72.93% 60.67% 90.00% 1219 A00617 0302 683 A00373
1960 DSE0706652 KUBAL PRATIK PRAKASH 76.64% 72.00% 68.67% 84.67% 1220 A00618 0302 684 A00374
1961 DSE0713971 SHAH JIGER MAHENDRA 76.64% 70.27% 66.00% 88.67% 1221 A00619 0302 685 A00375
1962 DSE0714964 KALANE SACHIN JALINDAR 76.64% 69.33% 65.33% 70.00% 1222 A00620 0302 686 A00376
1963 DSE0713376 SAYAD ABDULMUEEZ MDISHAQUE 76.64% 67.07% 64.67% 88.00% 1223 A00621 0302 687 A00377
1965 DSE0702623 MATE PUNAM DASHARATH 76.64% 64.53% 69.33% 76.00% 1224 A00622 0301 425 A00211
1966 DSE0715766 RATHOD PRAVIN DASHARATH 76.64% 63.60% 58.00% 57.33% 1225 A00623 0302 688 A00378
1967 DSE0710234 MARGHADE UJWALA MORESHWARJI 76.64% 62.67% 79.33% 51.33% 1226 A00624 0302 689 A00379
1969 DSE0708504 GANGURDE MAHESH PRADEEP 76.64% 68.27% 68.67% 78.67% 1227 S00603 0301 426 S00215
1970 DSE0714619 LOHOT MAHENDRA DASHARATH 76.63% 87.33% 80.67% 94.67% 1228 S00604 0302 690 S00311
1973 DSE0703166 RAVAN SAGAR BALIRAM 76.63% 76.00% 82.67% 83.33% 1229 S00605 0302 691 S00312
1975 DSE0710188 JOSHI VAISHALI SATISHRAO 76.62% 86.13% 83.33% 92.67% 1230 S00606 0302 692 S00313
1983 DSE0703197 POOJARI ANIL JAYA 76.62% 70.40% 76.67% 88.00% 1231 A00625 0304 97 A00027
1987 DSE0713713 SIDDIQUI MOHAMMED QASIM ABDUL MANNAN 76.58% 76.13% 83.33% 84.67% 1232 S00607 0302 693 S00314
1988 DSE0711940 SATHE RESHMA PRAKASH 76.58% 80.80% 88.67% 86.00% 1233 S00608 0301 427 S00216
1989 DSE0711044 UNDARE VIDHATA MAHIPAT 76.56% 56.93% 60.67% 50.00% 1234 S00609 0302 694 S00315
1990 DSE0706017 JOSHI AMRUTA BHASKAR 76.56% 82.80% 86.67% 90.67% 1235 A00626 0302 695 A00380
1991 DSE0715477 NAIK TUKARAM NAMDEV 76.56% 81.47% 78.67% 91.33% 1236 S00610 0302 696 S00316
1992 DSE0713024 PAWAR PURUSHOTTAM PANDHARINATH. 76.56% 81.33% 76.00% 95.33% 1237 S00611 0302 697 S00317
1993 DSE0703098 SAMARTH PRIYANKA RAJAN 76.56% 79.47% 78.67% 84.00% 1238 A00627 0301 428 A00212
1994 DSE0704469 SHAH KRUNAL JAYESH 76.56% 76.80% 86.00% 89.33% 1239 A00628 0302 698 A00381
1996 DSE0710124 KULTHE CHETAN CHANDRAKANT 76.56% 71.33% 62.00% 66.00% 1240 A00629 0302 699 A00382
1997 DSE0701919 MR. CHAVHAN SACHIN ULHAS 76.56% 70.27% 37.33% 86.67% 1241 A00630 0302 700 A00383
1998 DSE0702494 GOMES PRINCE PETER 76.56% 69.33% 80.67% 71.33% 1242 A00631 0301 429 A00213
1999 DSE0708118 BARAHATE SNEHA DNYANESHWAR 76.56% 66.67% 58.00% 76.00% 1243 A00632 0301 430 A00214
2000 DSE0708756 POHARE SAGAR CHANDRASHEKHAR 76.56% 57.47% 52.00% 56.00% 1244 A00633 0302 701 A00384
2001 DSE0715285 KATHALKAR ANIKET ANIL 76.55% 73.60% 74.67% 84.67% 1245 S00612 0302 702 S00318
2011 DSE0714606 AMBHORE ASHWIN ASHOK 76.53% 75.33% 72.67% 86.00% 1246 S00613 0302 703 S00319
2012 DSE0711620 KHANDGAURE MACHHINDRANATH SADASHIV 76.53% 73.47% 64.00% 92.67% 1247 S00614 0304 98 S00071
2014 DSE0711918 KARANDE RAVINDRA VINAYAK 76.52% 81.33% 74.67% 93.33% 1248 S00615 0301 431 S00217
2015 DSE0709378 KOKATE SWATI BABANRAO 76.51% 75.87% 80.00% 78.67% 1249 S00616 0302 704 S00320
2017 DSE0706285 THORAVE NILESH KHANDU 76.50% 67.87% 64.67% 74.00% 1250 S00617 0304 99 S00072
2018 DSE0701408 SHINDE SUYOG CHANDRAKANT 76.50% 63.73% 56.67% 76.67% 1251 S00618 0301 432 S00218
2019 DSE0711288 SAHU VIJENDRA GOPICHAND 76.50% 63.07% 71.33% 54.00% 1252 S00619 0301 433 S00219
2020 DSE0715836 GAIKWAD PRANALI SUHAS PRATIBHA 76.50% 54.53% 48.00% 62.00% 1253 S00620 0302 705 S00321
2022 DSE0705363 DESHPANDE RAMA MUKUNDRAO 76.48% 76.53% 76.00% 72.67% 1254 A00634 0302 706 A00385
2023 DSE0713918 NAIK BHARAT UDAYSHANKAR 76.48% 76.40% 80.67% 90.00% 1255 A00635 0302 707 A00386
2024 DSE0714699 GUPTA VIRENDRA RAMESH 76.48% 72.27% 92.67% 83.33% 1256 A00636 0302 708 A00387
2025 DSE0701116 RASTOGI NEHA PRADEEP KUMAR 76.48% 60.93% 73.33% 74.67% 1257 A00637 0302 709 A00388
2026 DSE0708146 MISS.FORAM SUNIL DALAL 76.48% 78.17% 76.00% 69.00% 1258 S00621 0301 434 S00220
2028 DSE0714527 WANSUTRE POONAM BABANRAO 76.47% 80.93% 80.67% 88.67% 1259 S00622 0302 710 S00322
2029 DSE0714317 PATEL BHAVESH KARSAN 76.47% 76.80% 78.67% 84.00% 1260 S00623 0302 711 S00323
2034 DSE0714132 RAUT AMEY PRAMOD 76.46% 66.67% 68.00% 75.33% 1261 A00638 0302 712 A00389
2036 DSE0710699 GAVALI NILESH SADASHIV 76.46% 64.53% 66.00% 74.00% 1262 A00639 0302 713 A00390
2039 DSE0709160 BHOR SANDEEP RAMKRISHNA 76.45% 72.13% 70.67% 78.00% 1263 S00624 0301 435 S00221
2041 DSE0710641 MORE SEEMA DNYANDEO 76.44% 84.00% 88.00% 88.00% 1264 S00625 0301 436 S00222
2042 DSE0712510 PATIL UMESH JANARDAN 76.44% 64.00% 52.67% 77.33% 1265 S00626 0302 714 S00324
2043 DSE0709341 MS. MULIK DEEPTI RAMESH 76.43% 75.07% 74.67% 82.67% 1266 S00627 0302 715 S00325
2045 DSE0707168 SIDDHESH CHANDRAKANT RAHATE 76.42% 78.00% 87.33% 82.00% 1267 S00628 0301 437 S00223
2046 DSE0707262 THORAT SANDIP VITTHAL 76.42% 68.80% 62.67% 77.33% 1268 S00629 0305 12 S00009
2047 DSE0703238 SONAVANE SUHAS VITTHAL 76.42% 65.47% 63.33% 68.00% 1269 A00640 0301 438 A00215
2048 DSE0711203 TAMBAT RISHIKESH VINOD 76.41% 69.87% 77.33% 81.33% 1270 S00630 0302 716 S00326
2049 DSE0710984 MER SONAL CHANDRAKANT 76.40% 80.53% 90.00% 91.33% 1271 A00641 0302 717 A00391
2050 DSE0704090 RANA VIRAJ SHIVPRASAD 76.40% 77.07% 93.33% 88.00% 1272 A00642 0301 439 A00216
2051 DSE0701760 DIXIT NIKEETA DEEPAK 76.40% 73.73% 82.00% 84.00% 1273 A00643 0302 718 A00392
2052 DSE0711401 ILHE SACHIN SOPAN 76.40% 73.00% 65.00% 73.00% 1274 A00644 0302 719 A00393
2053 DSE0706201 GUPTE ANUSHREE AVINASH 76.40% 72.93% 61.33% 74.67% 1275 A00645 0301 440 A00217
2054 DSE0703522 BARAVKAR JAYDEEP VILAS 76.40% 72.53% 64.67% 71.33% 1276 A00646 0301 441 A00218
2055 DSE0714734 AHIRE VANDANA SURESH 76.40% 71.47% 70.67% 65.33% 1277 A00647 0301 442 A00219
2057 DSE0707820 CHAVAN ADESH ASHOK 76.40% 57.33% 52.00% 68.67% 1278 A00648 0302 720 A00394
2059 DSE0716896 KAKANE PRAJYOT PUNDLIKRAO 76.39% 56.13% 46.67% 70.00% 1279 S00631 0304 100 S00073
2061 DSE0708732 AGASHE NIKHIL CHANDRASHEKHAR 76.38% 78.67% 88.67% 88.00% 1280 A00649 0302 721 A00395
2062 DSE0713214 RAI PREETI PREMSHANKER 76.38% 78.40% 81.33% 89.33% 1281 A00650 0302 722 A00396
2065 DSE0714621 SHINDE RAJENDRA ANANDRAO 76.38% 72.80% 69.33% 88.00% 1282 A00651 0302 723 A00397
2068 DSE0710637 TAMBOLI SHOAIB MOHAMMED JUBER 76.38% 66.40% 68.00% 66.00% 1283 A00652 0302 724 A00398
2069 DSE0710671 GAJARE NIKHIL SUBHASH 76.38% 63.47% 41.33% 72.67% 1284 A00653 0302 725 A00399
2074 DSE0703261 PADTE SHIVRAM SHANTARAM 76.38% 67.07% 65.33% 75.33% 1285 S00632 0301 443 S00224
2075 DSE0710608 MESHRAM POOJA SHANTIKAR 76.38% 84.00% 82.67% 91.33% 1286 S00633 0302 726 S00327
2076 DSE0708981 GIRIGOSAVI PRANALI AVINASH 76.38% 81.33% 94.00% 79.33% 1287 S00634 0302 727 S00328
2077 DSE0716642 BHAVINKUMAR RAJENDRA GAJJAR 76.36% 77.73% 83.33% 83.33% 1288 S00635 0301 444 S00225
2082 DSE0701634 DINKAR SHUBHANGEE SHRIRAM 76.33% 74.27% 66.00% 88.00% 1289 A00654 0301 445 A00220
2083 DSE0710702 NIMBALKAR NAGESH POPAT 76.33% 71.33% 78.67% 84.00% 1290 A00655 0301 446 A00221
2084 DSE0716990 MISS-VALTE SHWETAMBARI NAMDEV 76.33% 69.87% 70.67% 66.67% 1291 A00656 0302 728 A00400
2085 DSE0710336 RAKSHE ATUL RAMDAS 76.32% 80.27% 77.33% 85.33% 1292 A00657 0301 447 A00222
2086 DSE0710923 FALKE ASHISH MORESHWAR 76.32% 79.73% 76.67% 92.00% 1293 A00658 0302 729 A00401
2087 DSE0711721 SHAH PALAK DHIRENBHAI 76.32% 78.67% 72.00% 87.33% 1294 A00659 0302 730 A00402
2088 DSE0705467 MARATHE ATUL GANESH 76.32% 73.60% 80.00% 84.00% 1295 A00660 0302 731 A00403
2089 DSE0713852 GAIKWAD SANTOSH MAHADEO 76.32% 73.33% 74.00% 76.00% 1296 A00661 0302 732 A00404
2090 DSE0701137 KULKARNI ANAGHA ASHOK 76.32% 67.60% 70.00% 66.67% 1297 A00662 0301 448 A00223
2091 DSE0709869 MS SAKHARKAR MONALI DAMODHARRAO 76.32% 64.80% 68.67% 54.67% 1298 A00663 0302 733 A00405
2092 DSE0701194 PATNE JAGDISH DAMODAR 76.32% 55.47% 65.33% 51.33% 1299 A00664 0301 449 A00224
2094 DSE0710512 GOTHAM SUMIT DEVAJI 76.31% 76.40% 65.33% 84.67% 1300 S00636 0302 734 S00329
2097 DSE0711987 GUDWALE JAMIR ISMAILSAHAB 76.31% 76.00% 80.67% 87.33% 1301 A00665 0304 101 A00028
2105 DSE0712927 SHENDE RITESH RAMKRUSHNA 76.27% 72.13% 59.33% 74.67% 1302 S00637 0301 450 S00226
2106 DSE0711183 DEVARE GAURAV MANOHARRAO 76.26% 51.47% 56.67% 56.67% 1303 S00638 0304 102 S00074
2107 DSE0703828 USTAD SWALEHA YASIN 76.25% 81.87% 84.67% 88.00% 1304 A00666 0301 451 A00225
2108 DSE0704896 TIWARI SACHIDANAND BRIJESHYAM 76.25% 80.93% 89.33% 93.33% 1305 A00667 0301 452 A00226
2110 DSE0717083 JAISWAL PAWAN RAVINDRA 76.24% 84.40% 94.00% 85.33% 1306 A00668 0301 453 A00227
2111 DSE0713530 KOLE AMOL SHIVANAND 76.24% 83.20% 81.33% 94.00% 1307 A00669 0301 454 A00228
2112 DSE0713396 MEHTA KETAN KANTILAL 76.24% 80.80% 87.33% 90.00% 1308 A00670 0301 455 A00229
2113 DSE0708397 BILGAYE JAYPRAKASH MADANJI 76.24% 77.47% 80.67% 92.00% 1309 A00671 0301 456 A00230
2114 DSE0710320 SHAH SETU JAYESH 76.24% 74.93% 88.67% 78.00% 1310 A00672 0302 735 A00406
2115 DSE0712272 NAGDA DHVANI HIRJI 76.24% 74.93% 88.00% 86.00% 1311 A00673 0301 457 A00231
2116 DSE0711260 SHAH FORAM PARESHKUMAR 76.24% 74.13% 58.00% 81.33% 1312 A00674 0301 458 A00232
2117 DSE0705674 DHARURKAR JAYESH JAYANT 76.24% 73.73% 81.33% 88.00% 1313 A00675 0302 736 A00407
2118 DSE0707680 KUDTARKAR MAYUR PANDURANG 76.24% 70.67% 68.67% 72.67% 1314 A00676 0302 737 A00408
2121 DSE0713772 SHIRKE RAVINDRA BALASAHEB 76.23% 73.07% 70.67% 90.00% 1315 A00677 0302 738 A00409
2122 DSE0707426 SAWANT MAYURESH SAKHARAM 76.23% 70.40% 62.67% 82.67% 1316 A00678 0302 739 A00410
2128 DSE0709305 ASHTURE SHITAL BASWESHWAR 76.22% 64.80% 78.00% 72.00% 1317 A00679 0303 6 A00006
2129 DSE0706173 DALVI FURKAAN AJAZ 76.21% 79.80% 80.00% 82.00% 1318 S00639 0301 459 S00227
2130 DSE0710101 FUKE RADHIKA PRAMODRAO 76.21% 62.00% 47.33% 60.67% 1319 S00640 0301 460 S00228
2131 DSE0714102 RAJBHOJ ASHISH AMBADAS 76.19% 80.67% 76.67% 88.67% 1320 S00641 0301 461 S00229
2132 DSE0703536 KALEKAR DHANAJI KRISHNRAO 76.19% 78.40% 81.33% 80.67% 1321 S00642 0304 103 S00075
2138 DSE0709865 YADAV SUSHMA SURYAKANT 76.16% 84.53% 87.33% 92.67% 1322 A00680 0301 462 A00233
2139 DSE0703343 KULKARNI AKSHADA SHRIKANT 76.16% 81.33% 87.33% 84.00% 1323 A00681 0301 463 A00234
2140 DSE0702600 KIRTANE AMOL NARAYAN 76.16% 79.20% 84.00% 90.00% 1324 A00682 0302 740 A00411
2141 DSE0709158 UGHADE AMIT BHIVA 76.16% 77.47% 85.33% 90.00% 1325 A00683 0302 741 A00412
2142 DSE0704033 JAGTAP PRAFULL GOVARDHAN 76.16% 76.27% 82.67% 80.00% 1326 A00684 0302 742 A00413
2143 DSE0713149 BHANGUI AKSHAY RAJENDRA 76.16% 75.87% 65.33% 88.00% 1327 A00685 0302 743 A00414
2144 DSE0714737 GORE PRATIK KISHOR 76.16% 75.60% 64.67% 83.33% 1328 A00686 0302 744 A00415
2145 DSE0715938 CHAWADA VISHAL RAMESHBHAI 76.16% 71.73% 78.00% 80.67% 1329 A00687 0302 745 A00416
2146 DSE0716141 DEOKATHE NIKIN ASHOKRAO 76.16% 64.13% 80.67% 69.33% 1330 S00643 0302 746 S00330
2147 DSE0707768 RAO ADITYA T.V.S. 76.16% 62.93% 49.33% 75.33% 1331 A00688 0302 747 A00417
2148 DSE0714762 AKSHAY SURESH DALVI 76.16% 62.80% 46.00% 68.67% 1332 S00644 0302 748 S00331
2150 DSE0712058 AMBURE SAPANA RAJENDRA 76.16% 55.33% 62.00% 63.33% 1333 A00689 0301 464 A00235
2153 DSE0709303 THORAT VISHRANTI RAMRAO 76.15% 81.73% 84.67% 84.67% 1334 A00690 0304 104 A00029
2156 DSE0715262 DONGRE ADITYA ARVIND 76.15% 74.13% 80.00% 84.67% 1335 A00691 0302 749 A00418
2157 DSE0715689 AGRAWAL VRINDA NARENDRA 76.15% 71.60% 74.67% 88.67% 1336 A00692 0302 750 A00419
2158 DSE0712371 SAGAR CHIRAG RAMJI 76.15% 71.33% 68.67% 85.33% 1337 A00693 0302 751 A00420
2159 DSE0710673 JAGTAP ABHISHEK DHANANJAY 76.15% 71.20% 66.67% 72.67% 1338 A00694 0304 105 A00030
2160 DSE0706291 LOHAR MANGESH RAMCHANDRA 76.15% 71.20% 60.67% 79.33% 1339 A00695 0302 752 A00421
2161 DSE0712881 BOLLAM NARESH SUDARSHAN 76.15% 70.93% 70.00% 73.33% 1340 A00696 0304 106 A00031
2162 DSE0715364 SHAIKH JAHANGIR RAJJAK 76.15% 69.47% 73.33% 68.00% 1341 A00697 0302 753 A00422
2165 DSE0702825 SAWANT OMKAR GANPAT 76.15% 62.93% 59.33% 66.00% 1342 A00698 0305 13 A00004
2166 DSE0707873 ANGCHEKAR NITESH NHANU 76.15% 62.00% 57.33% 60.00% 1343 A00699 0305 14 A00005
2168 DSE0702640 FELIX VARGHESE 76.15% 57.87% 56.00% 64.67% 1344 S00645 0302 754 S00332
2170 DSE0706068 HADOLE PANKAJA ANIL 76.14% 64.53% 50.67% 64.67% 1345 S00646 0301 465 S00230
2173 DSE0716922 MUTTEPAWAR MAYUR TULSIDAS 76.13% 86.80% 89.33% 89.33% 1346 S00647 0302 755 S00333
2175 DSE0706336 KADAM SACHIN SHANKAR 76.13% 69.47% 68.67% 74.00% 1347 S00648 0304 107 S00076
2177 DSE0703277 SANGALE JAYSHREE RAMNATH 76.10% 78.40% 90.00% 90.00% 1348 S00649 0301 466 S00231
2178 DSE0708063 PANCHAL SHRIKANT SHIVAJIRAO 76.09% 74.40% 67.33% 84.67% 1349 S00650 0301 467 S00232
2179 DSE0703019 GAVHANE TRUPTI SUNIL 76.08% 74.67% 69.33% 75.33% 1350 A00700 0301 468 A00236
2180 DSE0715234 PETHE MAYURI ANILRAO 76.08% 67.47% 62.00% 66.00% 1351 A00701 0301 469 A00237
2181 DSE0701366 DEVLEKAR PRATHAMESH SHRIKANT 76.08% 80.53% 67.33% 84.00% 1352 A00702 0301 470 A00238
2183 DSE0702171 DALVI SANJAY DATTATRAY 76.08% 71.73% 76.00% 75.33% 1353 A00703 0301 471 A00239
2184 DSE0710420 KHANCHANDANI MAYUR RAMESH 76.08% 71.60% 88.00% 85.33% 1354 A00704 0301 472 A00240
2185 DSE0704410 BODHANI NEHA AJAY 76.08% 70.13% 60.67% 82.00% 1355 A00705 0302 756 A00423
2186 DSE0701267 PAWAR SNEHA DILIP 76.08% 68.67% 56.00% 76.00% 1356 A00706 0301 473 A00241
2187 DSE0703336 BHOSALE SWAPNALI SUBHASHRAO 76.08% 68.13% 48.00% 81.33% 1357 A00707 0301 474 A00242
2188 DSE0709299 GONDODE DURGESHWARI DEVIDAS 76.08% 67.33% 60.00% 77.33% 1358 A00708 0302 757 A00424
2189 DSE0702523 KHANDELWAL ANIRUDH GOVIND 76.08% 66.80% 70.00% 73.33% 1359 A00709 0301 475 A00243
2190 DSE0711694 TOTRE RAVINDRA MARUTI 76.08% 66.40% 76.00% 66.00% 1360 A00710 0302 758 A00425
2191 DSE0701154 DUDDALWAR PIYUSH ANIL 76.08% 63.47% 66.00% 69.33% 1361 A00711 0301 476 A00244
2195 DSE0713358 CHAVAN VISHAL RAOSAHEB 76.08% 59.20% 62.00% 70.00% 1362 A00712 0304 108 A00032
2196 DSE0710724 PARDHI MAHESH MORESHWAR 76.08% 59.20% 62.00% 55.00% 1363 A00713 0302 759 A00426
2198 DSE0702393 FAROOQUI ERAM MOHD KASIM 76.07% 76.80% 86.67% 87.33% 1364 S00651 0301 477 S00233
2202 DSE0709750 PATIL PRANSHU SANJAY 76.07% 65.07% 61.33% 62.00% 1365 S00652 0302 760 S00334
2203 DSE0716742 TAYADE PRAVIN LILADHAR 76.07% 81.47% 86.00% 84.67% 1366 S00653 0302 761 S00335
2204 DSE0713572 GUPTA SANTOSH KUMAR SHYAMLAL 76.07% 72.80% 64.00% 79.00% 1367 S00654 0304 109 S00077
2205 DSE0708861 KAHATE NISHANT VIJAY 76.07% 71.47% 67.33% 79.33% 1368 S00655 0301 478 S00234
2206 DSE0710581 TARAS KALYANI SURESH 76.06% 82.53% 82.67% 94.67% 1369 S00656 0301 479 S00235
2207 DSE0714528 HAJARE AMIT CHANDRAKANT 76.06% 83.60% 84.00% 95.33% 1370 S00657 0301 480 S00236
2209 DSE0703229 SANTOSH VASANT LASHKARE 76.06% 81.87% 81.33% 85.33% 1371 S00658 0302 762 S00336
2212 DSE0706277 SURVASE SONALEE VIJAY 76.00% 85.33% 78.00% 96.00% 1372 A00714 0301 481 A00245
2213 DSE0711200 SHETH DHARMIL NIRUPAM 76.00% 84.27% 96.67% 90.00% 1373 A00715 0302 763 A00427
2214 DSE0710756 MURARKA RAHUL ANIL 76.00% 83.87% 91.33% 92.00% 1374 A00716 0302 764 A00428
2216 DSE0714745 KANASE NITA SITARAM 76.00% 79.73% 77.33% 84.00% 1375 A00717 0301 482 A00246
2217 DSE0711190 JAIN MITESH RANJEET 76.00% 79.47% 92.00% 86.00% 1376 A00718 0302 765 A00429
2221 DSE0704253 BORKAR KHATIJA AZIZ 76.00% 76.13% 63.33% 85.33% 1377 A00719 0301 483 A00247
2222 DSE0710564 SUKALE AJIT JAGANNATH 76.00% 75.07% 81.33% 80.00% 1378 S00659 0301 484 S00237
2223 DSE0704327 TAKSANDE NISHANT JAIRATAN 76.00% 74.53% 70.67% 84.00% 1379 A00720 0301 485 A00248
2225 DSE0707941 KORADE KAILASH TUKARAM 76.00% 73.07% 72.67% 68.67% 1380 A00721 0304 110 A00033
2227 DSE0708895 WAGH AMBIKA UTTAM 76.00% 72.13% 70.00% 84.00% 1381 A00722 0302 766 A00430
2229 DSE0716661 PURO SHWETA SHRIDHAR 76.00% 71.87% 70.00% 76.67% 1382 A00723 0302 767 A00431
2230 DSE0713453 BAKSHI ABHISHEK ANIL 76.00% 71.47% 66.00% 79.33% 1383 A00724 0302 768 A00432
2231 DSE0709018 HORADDI MADHAVI PANDURANG 76.00% 71.33% 68.00% 80.67% 1384 A00725 0302 769 A00433
2232 DSE0709050 FAGARE DAYANAND DATTATRAY 76.00% 71.33% 68.00% 68.00% 1385 A00726 0301 486 A00249
2234 DSE0701314 KALE SHRADDHA MADHUKARRAO 76.00% 70.80% 64.67% 84.00% 1386 S00660 0302 770 S00337
2235 DSE0708361 PARDESHI SUJIT AJIT 76.00% 70.53% 77.33% 76.67% 1387 S00661 0301 487 S00238
2237 DSE0702402 KARPE APURVAKUMAR ATULKUMAR 76.00% 67.43% 55.00% 59.00% 1388 A00727 0304 111 A00034
2238 DSE0710855 FARHA FATIMA YOUNUS 76.00% 63.20% 50.67% 71.33% 1389 S00662 0302 771 S00338
2239 DSE0713466 LUNAWAT SEEMA PRADEEP 76.00% 62.53% 56.67% 68.00% 1390 A00728 0301 488 A00250
2241 DSE0702728 MAYEKAR ALHAD SHRINIWAS 76.00% 59.20% 51.33% 65.33% 1391 S00663 0302 772 S00339
2245 DSE0704504 WADVALKAR RAKESH SURESH 75.94% 77.47% 72.67% 84.00% 1392 S00664 0301 489 S00239
2246 DSE0714000 NARWARIA RADHIKA ASHOK 75.93% 78.00% 76.67% 84.67% 1393 S00665 0302 773 S00340
2249 DSE0706037 NIRAJ MUKESH JOSHI 75.92% 81.73% 82.00% 88.00% 1394 S00666 0304 112 S00078
2251 DSE0708711 NIRGUDE VAIJANATH SURYAKANT 75.92% 78.53% 70.67% 82.67% 1395 A00729 0304 113 A00035
2254 DSE0705597 YESANSURE MANOJKUMAR ASARAM 75.92% 68.80% 67.33% 69.33% 1396 A00730 0304 114 A00036
2255 DSE0710146 JADHAV VISHAL NAGANATH 75.92% 68.67% 80.00% 70.67% 1397 A00731 0304 115 A00037
2256 DSE0704660 PAWAR KIRAN SUBHASH 75.92% 62.40% 57.33% 61.33% 1398 A00732 0302 774 A00434
2257 DSE0706721 VYAS RAKESH SHRIRAM 75.92% 83.73% 82.67% 91.33% 1399 A00733 0302 775 A00435
2258 DSE0712050 ASHTEKAR PRADNYA SHIVKUMAR 75.92% 80.27% 84.67% 88.67% 1400 S00667 0302 776 S00341
2259 DSE0711394 MADHANI RAHUL BHARATKUMAR 75.92% 79.47% 86.00% 85.33% 1401 A00734 0302 777 A00436
2260 DSE0710171 RODRIGUES SAMSON SIMON 75.92% 75.47% 70.00% 91.33% 1402 A00735 0301 490 A00251
2261 DSE0706841 VHANMARATHE DEEPIKA KRISHNA 75.92% 75.07% 80.67% 84.67% 1403 A00736 0302 778 A00437
2262 DSE0711897 THAKRE SAMEER PRADIPRAO 75.92% 74.13% 67.33% 84.67% 1404 A00737 0302 779 A00438
2263 DSE0712380 VISHWAKARMA AJITKUMAR SHIVSAGAR 75.92% 73.20% 85.33% 61.33% 1405 A00738 0301 491 A00252
2264 DSE0704870 MODI HARDIK ATUL 75.92% 72.53% 87.33% 81.33% 1406 A00739 0301 492 A00253
2265 DSE0711187 HATWAR SONALI JANARDAN 75.92% 71.47% 64.67% 76.00% 1407 A00740 0302 780 A00439
2266 DSE0705850 MANDHARE SWAPNIL DILIP 75.92% 70.93% 72.67% 89.33% 1408 A00741 0302 781 A00440
2267 DSE0707388 KHAN AMMAR ABDUL HAMID 75.92% 70.40% 78.00% 74.67% 1409 A00742 0302 782 A00441
2268 DSE0709449 BHIMGADE ARPIT MADHUKAR 75.92% 69.87% 68.00% 68.00% 1410 A00743 0302 783 A00442
2269 DSE0710286 GEHLOT CHIRAG SARDARMAL 75.92% 67.60% 70.00% 77.33% 1411 A00744 0301 493 A00254
2270 DSE0715131 CHAVAN SACHIN RAMESH 75.92% 64.80% 57.33% 68.67% 1412 A00745 0301 494 A00255
2271 DSE0704295 AROLKAR SUSHANT UMAKANT 75.92% 61.07% 59.33% 75.33% 1413 A00746 0301 495 A00256
2272 DSE0710352 WARKAR NITIN JAIRAM 75.92% 56.53% 58.00% 62.67% 1414 A00747 0301 496 A00257
2273 DSE0715246 ANIL SISODIA 75.92% 53.20% 68.00% 53.00% 1415 A00748 0302 784 A00443
2274 DSE0705486 SAMANT BHAGYASHREE SUNIL 75.92% 76.80% 92.00% 84.00% 1416 A00749 0301 497 A00258
2275 DSE0703267 SINGHANIA VAIBHAV BAJRANG 75.92% 76.67% 85.33% 88.00% 1417 A00750 0301 498 A00259
2276 DSE0707274 SARVAN MOHD.SALIM USMAN 75.92% 75.33% 84.67% 77.33% 1418 S00668 0302 785 S00342
2277 DSE0703976 SAVADIA DHRUPESH HARSHAD 75.92% 68.53% 72.67% 77.33% 1419 A00751 0301 499 A00260
2281 DSE0713780 MULEY TUSHAR MUKUND 75.90% 84.13% 82.00% 92.00% 1420 S00669 0302 786 S00343
2282 DSE0709361 KADAVKAR SHITAL TUKARAM 75.89% 74.00% 81.33% 80.00% 1421 A00752 0303 7 A00007
2283 DSE0714201 GHADGE MAHESHWARI RAMDAS 75.88% 89.60% 95.33% 91.33% 1422 S00670 0302 787 S00344
2284 DSE0711978 KARALE TRUPTI SANJAY 75.87% 78.13% 89.33% 79.33% 1423 S00671 0301 500 S00240
2287 DSE0714008 CHOUDHARY DIPEEKA VITTHAL 75.85% 80.80% 93.33% 88.67% 1424 A00753 0302 788 A00444
2289 DSE0714841 PURANIK HARSHA CHARUCHANDRA 75.85% 77.47% 70.67% 78.67% 1425 A00754 0302 789 A00445
2290 DSE0707973 JADHAV VIKRANT BHARAT 75.85% 76.93% 82.67% 77.33% 1426 A00755 0302 790 A00446
2292 DSE0713417 PATIL SANDEEP DATTATRAYA 75.85% 74.93% 65.33% 88.67% 1427 A00756 0302 791 A00447
2293 DSE0711114 PATIL GAJANAN VIJAY 75.85% 74.00% 84.00% 74.00% 1428 A00757 0304 116 A00038
2294 DSE0708650 SHENOY SUNIL MANOHAR 75.85% 73.07% 68.00% 80.67% 1429 A00758 0302 792 A00448
2295 DSE0704230 MANE ROHAN DHANANJAY 75.85% 66.40% 76.67% 63.33% 1430 A00759 0302 793 A00449
2296 DSE0706135 PANWAL PATIL SWAPNIL SUBHASH 75.85% 64.27% 48.00% 74.00% 1431 A00760 0302 794 A00450
2298 DSE0717208 GAIKAWAD ARCHANA DILIP 75.84% 79.33% 70.67% 84.00% 1432 A00761 0301 501 A00261
2299 DSE0708195 BHESANIYA PRATIK KISHORKUMAR 75.84% 78.93% 82.67% 83.33% 1433 A00762 0301 502 A00262
2300 DSE0708833 SANDEEP MARUTI LOKHANDE 75.84% 75.73% 73.33% 83.33% 1434 S00672 0302 795 S00345
2301 DSE0707086 SHIRWADKAR PRATHAMESH PADMAKAR 75.84% 74.13% 70.67% 83.33% 1435 A00763 0302 796 A00451
2302 DSE0706099 ZODE NITESH PUSARAM 75.84% 73.33% 77.33% 74.00% 1436 A00764 0302 797 A00452
2303 DSE0711819 PANDE TUSHAR ATMARAM 75.84% 72.80% 70.67% 78.67% 1437 S00673 0302 798 S00346
2305 DSE0711876 NALAWADE ARCHANA DINKAR 75.84% 70.27% 61.33% 76.67% 1438 A00765 0301 503 A00263
2306 DSE0703208 POHEKAR RAJESHRI VISHWANATHRAO 75.84% 70.13% 72.00% 77.33% 1439 A00766 0301 504 A00264
2307 DSE0708041 SINGH MANISH LALITESWAR 75.84% 68.13% 75.33% 74.00% 1440 A00767 0302 799 A00453
2308 DSE0708880 SHAH PARAG MANOJ 75.84% 67.73% 64.00% 84.67% 1441 A00768 0301 505 A00265
2309 DSE0705569 MISHRA SUSHIL DINESHKUMAR 75.84% 67.47% 52.00% 70.00% 1442 A00769 0302 800 A00454
2310 DSE0706011 KAMAVARAM NEELIMA SURENDRA 75.84% 67.33% 71.33% 74.00% 1443 A00770 0302 801 A00455
2312 DSE0715863 MAHALLEY SHWETA MAROTRAO 75.84% 60.00% 64.67% 60.67% 1444 A00771 0302 802 A00456
2313 DSE0707530 MAKHE SUMIT PRAMODRAO 75.84% 53.47% 34.67% 50.67% 1445 A00772 0301 506 A00266
2314 DSE0707920 BORASTE SONAL SAMPATRAO 75.83% 86.80% 96.00% 94.00% 1446 A00773 0301 507 A00267
2315 DSE0707172 MILIND MANOHAR MHAMUNKAR 75.83% 72.53% 72.67% 76.00% 1447 S00674 0305 15 S00010
2316 DSE0702852 SEJAL DEEPAK SHAH 75.83% 68.00% 78.00% 76.67% 1448 A00774 0301 508 A00268
2319 DSE0708020 BHOPALE PAWAN ASHOK 75.81% 69.33% 50.67% 76.67% 1449 S00675 0301 509 S00241
2320 DSE0710973 PATIL PRACHIN SHRAVAN 75.80% 78.93% 88.00% 83.33% 1450 S00676 0302 803 S00347
2321 DSE0714633 SHRINATH ABHISHEK KISHOR 75.79% 58.13% 49.33% 73.33% 1451 S00677 0302 804 S00348
2323 DSE0701703 KALE MANOJ DNYANESHWAR 75.79% 53.47% 50.67% 50.00% 1452 S00678 0301 510 S00242
2327 DSE0708850 SHAH MAHARSHI DILIP 75.77% 78.80% 89.33% 91.33% 1453 A00775 0302 805 A00457
2328 DSE0715049 MAHINDRAKAR YOGESHWAR VINAYAK 75.77% 77.33% 87.33% 84.00% 1454 A00776 0304 117 A00039
2331 DSE0704858 SHAHARE GANESH TULSHIRAM 75.77% 65.33% 64.67% 78.67% 1455 A00777 0304 118 A00040
2332 DSE0702425 DAS NEETA PRASHANT 75.77% 64.40% 62.67% 73.33% 1456 A00778 0302 806 A00458
2334 DSE0704806 HANDE VARSHA ASHOK 75.76% 84.27% 83.33% 92.00% 1457 A00779 0302 807 A00459
2335 DSE0706273 JAGZAP RADHIKA KAILAS 75.76% 76.80% 84.00% 83.33% 1458 A00780 0301 511 A00269
2336 DSE0704303 POIPKAR RANJANA PRABHAKAR 75.76% 75.73% 84.67% 64.67% 1459 A00781 0302 808 A00460
2337 DSE0710638 BOBADE ANKUR MOHANRAO 75.76% 72.00% 68.00% 76.00% 1460 A00782 0302 809 A00461
2338 DSE0703929 KORDE SANDEEP POPATRAO 75.76% 68.80% 68.67% 66.67% 1461 A00783 0301 512 A00270
2339 DSE0709698 KALAMBE KAVITA BABURAO 75.76% 67.73% 74.00% 64.00% 1462 A00784 0301 513 A00271
2340 DSE0712127 DHOTRE KAUSTUBH KUMAR 75.76% 67.33% 70.00% 78.67% 1463 S00679 0302 810 S00349
2341 DSE0701217 WAGHADE SARIKA KRUSHNARAO 75.76% 66.80% 62.67% 65.33% 1464 A00785 0302 811 A00462
2342 DSE0712454 BAVISKAR DEEPAK RAVINDRA 75.76% 66.27% 59.33% 72.00% 1465 A00786 0302 812 A00463
2343 DSE0704659 PATLE MANISHKUMAR MADHUKAR 75.76% 58.13% 54.00% 60.67% 1466 A00787 0302 813 A00464
2344 DSE0702161 SAWANT PRADEEP NARAYAN 75.75% 79.60% 82.00% 90.67% 1467 S00680 0305 16 S00011
2345 DSE0701946 RAMDASI PRASAD PANDURANG 75.75% 76.67% 70.00% 79.33% 1468 S00681 0305 17 S00012
2346 DSE0704534 NAKHATE SAVITA MAHADEO 75.75% 75.60% 72.00% 72.00% 1469 A00788 0301 514 A00272
2347 DSE0715211 KAMBLE HARSHAL DASHRATH 75.75% 45.60% 38.67% 62.00% 1470 A00789 0301 515 A00273
2348 DSE0708287 SHINDE GURUDUTTA MAROTIRAO 75.74% 72.40% 79.33% 90.67% 1471 S00682 0302 814 S00350
2352 DSE0709765 KAMBLE RAHUL CHHAGAN 75.73% 73.60% 65.33% 82.00% 1472 S00683 0304 119 S00079
2353 DSE0715792 MAHALLEY VIKRAM SANJAY 75.72% 80.67% 80.00% 89.33% 1473 S00684 0302 815 S00351
2356 DSE0715566 DARADE POONAM VISHNU 75.70% 78.67% 83.33% 90.00% 1474 S00685 0301 516 S00243
2357 DSE0706621 LANDGE RAMESHWAR AMRUTRAO 75.69% 84.27% 92.67% 85.33% 1475 S00686 0302 816 S00352
2360 DSE0709702 JINESH BHARATKUMAR SHAH 75.69% 79.07% 78.67% 79.33% 1476 S00687 0304 120 S00080
2362 DSE0708730 DESAI DHRUVKUMAR SANJAY 75.69% 74.00% 78.00% 86.00% 1477 A00790 0302 817 A00465
2364 DSE0711558 PATOLE VIVEK VIJAY 75.69% 71.07% 78.67% 70.00% 1478 A00791 0302 818 A00466
2366 DSE0702947 SALUNKE PALLAVI PRABHAKAR 75.69% 68.67% 74.00% 72.67% 1479 A00792 0302 819 A00467
2368 DSE0708191 HUNGINALE ANANDA RAU 75.69% 62.40% 54.67% 79.33% 1480 A00793 0304 121 A00041
2369 DSE0706765 SONAWANE SHRIKANT SHRIRAM 75.69% 59.07% 46.67% 73.33% 1481 A00794 0302 820 A00468
2370 DSE0715611 DORAISWAMY NIRUPAMA ANIL 75.69% 53.20% 60.67% 40.67% 1482 A00795 0305 18 A00006
2371 DSE0710337 ATOLE NISHA DATTATRAY 75.69% 82.53% 82.67% 94.00% 1483 S00688 0301 517 S00244
2372 DSE0715680 SHENDGE NILAM SANJAY 75.69% 79.60% 76.67% 92.67% 1484 S00689 0301 518 S00245
2374 DSE0709430 KULKARNI NIRAV NIRMALPRASAD 75.68% 75.20% 88.67% 94.67% 1485 A00796 0301 519 A00274
2375 DSE0710604 DANDEKAR MADHUSUDAN ASHOKRAO 75.68% 70.27% 71.33% 72.00% 1486 A00797 0301 520 A00275
2376 DSE0704213 NAIDU SAKSHAM MAHADEO 75.68% 68.80% 66.00% 79.33% 1487 A00798 0301 521 A00276
2377 DSE0704853 RAHANGDALE RAHUL SHILLAKRAM 75.68% 68.80% 62.00% 78.00% 1488 A00799 0302 821 A00469
2378 DSE0706258 AGRAWAL RITESH SHARAD 75.68% 68.00% 82.00% 72.67% 1489 A00800 0302 822 A00470
2379 DSE0707760 DATIR SACHIN NAMDEO 75.68% 65.33% 65.33% 56.67% 1490 A00801 0302 823 A00471
2380 DSE0707443 PATEL ATIT DINESH 75.68% 64.40% 71.33% 75.33% 1491 A00802 0301 522 A00277
2381 DSE0715002 JADHAV SACHIN SOPAN 75.68% 60.00% 70.00% 52.67% 1492 A00803 0301 523 A00278
2382 DSE0711894 JAWARKAR UMESH SUBHASHRAO 75.68% 53.60% 48.67% 63.33% 1493 A00804 0302 824 A00472
2383 DSE0716357 KAMBLI KOMAL ASHOK 75.67% 78.00% 66.67% 88.00% 1494 S00690 0302 825 S00353
2384 DSE0703150 DESHPANDE DEBASHREE NILESH 75.67% 72.27% 66.67% 82.67% 1495 A00805 0301 524 A00279
2385 DSE0702753 HARWANI RENU DILIPKUMAR 75.67% 70.67% 64.67% 86.67% 1496 A00806 0301 525 A00280
2386 DSE0709342 PADALE VINAYAK LAXMAN 75.67% 62.27% 56.00% 70.00% 1497 S00691 0305 19 S00013
2387 DSE0711324 MILAN GIRISHKUMAR GOHIL 75.65% 82.40% 87.33% 89.33% 1498 S00692 0301 526 S00246
2390 DSE0705431 KIRKOL MAHESH DAMODAR 75.63% 75.20% 86.00% 91.33% 1499 S00693 0301 527 S00247
2391 DSE0714188 KATE KUMUDINI SURESH 75.63% 83.33% 89.33% 91.33% 1500 S00694 0301 528 S00248
2403 DSE0703425 SHIYALE SUNIL MAHADEORAO 75.61% 61.43% 48.00% 70.00% 1501 S00695 0304 122 S00081
2404 DSE0712302 BAHIRWADE POONAM JIWAPPA 75.60% 84.13% 88.67% 87.33% 1502 A00807 0302 826 A00473
2405 DSE0708362 MS.ADIVAREKAR ASHWINI ASHOK 75.60% 83.07% 85.33% 82.00% 1503 S00696 0302 827 S00354
2406 DSE0702726 SHENOY GAYATRI PRAMOD 75.60% 79.73% 76.00% 90.67% 1504 A00808 0301 529 A00281
2407 DSE0703590 MAURYA SHIRISHGANESH ROOPNARAYAN 75.60% 75.87% 85.33% 84.67% 1505 A00809 0302 828 A00474
2408 DSE0701348 CHATARE SAMIKSHA SUDHIR 75.60% 73.07% 85.33% 73.33% 1506 A00810 0301 530 A00282
2410 DSE0708790 MADANKAR NILAKSHI DEOCHAND 75.60% 72.27% 58.00% 79.33% 1507 A00811 0302 829 A00475
2411 DSE0707098 AGRAWAL PAWAN RAMESH 75.60% 71.33% 86.00% 87.33% 1508 A00812 0301 531 A00283
2412 DSE0710757 NAIDU GANESH DEVRAJ 75.60% 70.80% 74.67% 66.00% 1509 A00813 0302 830 A00476
2413 DSE0708052 KADAM VINAYAK DHANAJI 75.60% 69.73% 62.00% 74.00% 1510 A00814 0301 532 A00284
2415 DSE0705289 CHAHAL JAGJIT SINGH HARJIT SINGH 75.60% 68.00% 64.67% 69.33% 1511 A00815 0302 831 A00477
2416 DSE0714861 TRIVEDI PARTH RAJENDRA 75.60% 63.07% 65.33% 70.67% 1512 A00816 0302 832 A00478
2418 DSE0709534 SHEWANE ROSHNI MOHANRAO 75.60% 60.00% 52.00% 70.00% 1513 A00817 0302 833 A00479
2419 DSE0708177 BHAISE ANIKET HIMMATRAO 75.60% 58.40% 37.33% 66.00% 1514 A00818 0301 533 A00285
2420 DSE0703970 GAJBHIYE VIJAY SURESHRAO 75.60% 56.13% 50.00% 80.00% 1515 A00819 0302 834 A00480
2422 DSE0715800 DHAMECHA LATA RAMESHKUMAR 75.60% 55.07% 43.33% 64.67% 1516 A00820 0301 534 A00286
2423 DSE0715397 WANKHADE RAHUL MADHUSUDAN 75.60% 51.47% 36.00% 62.00% 1517 A00821 0302 835 A00481
2424 DSE0711254 GAIDHANI NEHA SHIRISH 75.58% 81.73% 82.67% 84.67% 1518 A00822 0301 535 A00287
2425 DSE0716072 GOSAVI SUDEEP DINKAR 75.58% 73.47% 70.00% 74.00% 1519 S00697 0302 836 S00355
2426 DSE0704506 PAWAR RUSHIKANT UTTAM 75.58% 64.53% 58.67% 59.33% 1520 A00823 0301 536 A00288
2427 DSE0714995 SHIRSATH MADHURI BHARAT 75.58% 66.80% 64.67% 78.67% 1521 S00698 0301 537 S00249
2428 DSE0701751 KEMASE ANIKET MADHUKAR 75.57% 77.60% 78.67% 86.67% 1522 S00699 0302 837 S00356
2430 DSE0705453 DHULUGADE SUNIL MAHADEV 75.56% 75.60% 57.33% 90.67% 1523 S00700 0304 123 S00082
2437 DSE0713378 PAGAR PREETI DILIP 75.55% 73.47% 68.00% 77.33% 1524 S00701 0301 538 S00250
2439 DSE0706075 JEEVAN VIJAY KAMBLE 75.54% 74.13% 77.33% 82.00% 1525 S00702 0304 124 S00083
2440 DSE0714007 PATIL NEHA BHARAT 75.54% 69.20% 65.33% 74.00% 1526 A00824 0302 838 A00482
2443 DSE0705426 KATTI VAISHALI SHANKAR 75.54% 65.73% 63.33% 74.00% 1527 A00825 0302 839 A00483
2444 DSE0704664 POHANE NAYAN NATHUJI 75.54% 64.13% 61.33% 72.00% 1528 A00826 0304 125 A00042
2447 DSE0713065 SHEJALE SNEHAL BHIMRAO 75.53% 68.40% 66.00% 66.00% 1529 S00703 0304 126 S00084
2448 DSE0710814 SHANKHPAL SHILPA VIJAYRAO 75.52% 77.73% 76.00% 81.33% 1530 S00704 0301 539 S00251
2449 DSE0713339 PATIL NILESH VISHWAS 75.52% 75.20% 70.00% 81.33% 1531 S00705 0301 540 S00252
2450 DSE0706719 GANDHI DHIMANT KAUSHIK 75.52% 77.47% 68.00% 86.00% 1532 A00827 0301 541 A00289
2451 DSE0713732 KOKATE JAYESH KRISHNARAO 75.52% 70.53% 64.67% 75.33% 1533 A00828 0302 840 A00484
2452 DSE0707039 PAWAR SIDHESHWAR TUKARAM 75.52% 70.40% 71.33% 71.33% 1534 A00829 0301 542 A00290
2453 DSE0708235 MANGTANI KUSHAL LAXMAN 75.52% 68.53% 67.33% 81.33% 1535 A00830 0301 543 A00291
2454 DSE0716947 HALLE PRIYANKA DHONDIRAJ 75.52% 66.67% 70.00% 53.33% 1536 A00831 0302 841 A00485
2455 DSE0704483 JOSHI MANDAR ANIL 75.52% 62.67% 61.33% 73.33% 1537 A00832 0302 842 A00486
2457 DSE0709606 PATINGE SURAJ UMESH. 75.52% 45.60% 59.33% 46.00% 1538 A00833 0302 843 A00487
2458 DSE0709643 INGLE VINIT YASHWANT 75.50% 81.07% 75.33% 87.33% 1539 S00706 0301 544 S00253
2459 DSE0705842 SAKPAL SNEHAL SIDDHARTH 75.50% 79.47% 76.00% 83.33% 1540 S00707 0301 545 S00254
2461 DSE0701752 GHORPADE SIDDHESH TUKARAM 75.50% 71.47% 66.67% 73.33% 1541 S00708 0302 844 S00357
2462 DSE0714611 SABLE PAVAN VINAYAK 75.48% 62.27% 57.33% 66.00% 1542 S00709 0304 127 S00085
2463 DSE0702133 BHAVIN PANKAJKUMAR PARIKH 75.46% 70.27% 68.00% 90.00% 1543 S00710 0301 546 S00255
2464 DSE0710530 GHADAGE MADHURI GOVARDHAN 75.46% 86.00% 93.33% 90.67% 1544 A00834 0304 128 A00043
2470 DSE0710712 SHAHARE AVDHUT SHESHARAO 75.46% 70.13% 75.33% 74.00% 1545 A00835 0304 129 A00044
2471 DSE0710610 JOSHI ANIKET NANDKUMAR 75.46% 69.73% 65.33% 80.00% 1546 A00836 0302 845 A00488
2477 DSE0714334 HADAPAD VINOD MALLAPPA 75.46% 61.33% 64.00% 77.33% 1547 A00837 0304 130 A00045
2479 DSE0712681 KALE SHARDA DAMODHAR 75.44% 80.80% 80.00% 87.33% 1548 S00711 0301 547 S00256
2480 DSE0705789 RAJPUT MAHENDRA ANILSING 75.44% 63.47% 58.67% 73.33% 1549 S00712 0301 548 S00257
2481 DSE0712726 JAGTAP TEJASWI SANJAY 75.44% 85.33% 74.00% 98.00% 1550 A00838 0301 549 A00292
2482 DSE0715250 PAREKH PRATIK YOGENDRA 75.44% 83.47% 86.67% 91.33% 1551 A00839 0302 846 A00489
2483 DSE0709393 SHARMA NIDHI SURYAKANT 75.44% 78.40% 83.33% 85.33% 1552 A00840 0301 550 A00293
2484 DSE0711070 DIXIT VIRAL NITIN 75.44% 77.33% 81.33% 84.00% 1553 A00841 0302 847 A00490
2485 DSE0707116 SINGH SHYAM SUNDER RAMRAJ 75.44% 73.60% 80.00% 82.00% 1554 A00842 0302 848 A00491
2486 DSE0705976 DESARDA PRASHANT RATILAL 75.44% 71.47% 74.67% 74.00% 1555 A00843 0302 849 A00492
2488 DSE0709166 SANGOI ARCHITA NARESH 75.44% 69.07% 76.00% 77.33% 1556 A00844 0301 551 A00294
2490 DSE0701474 ANKIT EKNATH PARAB 75.44% 65.07% 64.00% 72.67% 1557 S00713 0301 552 S00258
2491 DSE0705615 DHAIGUDE PRANAIV PRAKASH 75.44% 62.27% 55.33% 74.67% 1558 A00845 0302 850 A00493
2492 DSE0710421 SHINDE PRADNYA VILAS 75.44% 78.67% 64.67% 82.67% 1559 S00714 0304 131 S00086
2493 DSE0705458 BIJALI FIROJ ABDUL 75.44% 72.53% 62.00% 88.00% 1560 S00715 0302 851 S00358
2494 DSE0706289 SACHDEV SHILPA RAJKUMAR 75.42% 81.07% 86.67% 88.00% 1561 A00846 0301 553 A00295
2495 DSE0703780 ALI ROSHNI SAYED SHANE 75.42% 78.00% 69.00% 85.00% 1562 A00847 0301 554 A00296
2496 DSE0710568 MORE INDRANIL EKNATH 75.42% 73.73% 70.00% 90.67% 1563 A00848 0301 555 A00297
2497 DSE0706064 SACHIN MARUTI CHORMARE 75.41% 72.40% 72.00% 88.00% 1564 S00716 0302 852 S00359
2498 DSE0702692 NAMAN SURESHKUMAR SHAH 75.40% 78.53% 94.00% 80.00% 1565 S00717 0301 556 S00259
2499 DSE0706650 SHATALWAR SAMIR SUDHAKAR 75.40% 87.20% 94.00% 92.00% 1566 S00718 0302 853 S00360
2500 DSE0703822 BHOSALE JAYDEEP RAVINDRA 75.40% 82.13% 80.00% 86.00% 1567 S00719 0302 854 S00361
2501 DSE0709913 MS.NAGWEKAR SWAPNA RUSHIKANT 75.40% 76.40% 70.00% 86.00% 1568 S00720 0301 557 S00260
2509 DSE0701010 RAJPUT MAHESH PANDIT 75.38% 75.07% 73.33% 80.00% 1569 A00849 0304 132 A00046
2511 DSE0708018 KUMBHAR PUNDALIK BABURAO 75.38% 66.93% 64.00% 84.00% 1570 A00850 0304 133 A00047
2513 DSE0713286 KHOJARE VIKRANT ASHOK 75.38% 73.60% 73.33% 75.33% 1571 S00721 0302 855 S00362
2514 DSE0709598 ALGAT SWATI SHRIDHAR 75.36% 69.33% 70.00% 72.67% 1572 S00722 0301 558 S00261
2515 DSE0715081 JADHAV RAKESH VINAYAK 75.36% 72.53% 58.00% 76.00% 1573 A00851 0302 856 A00494
2516 DSE0712679 SINGH MRINAL UMASHANKAR 75.36% 71.60% 62.00% 66.00% 1574 A00852 0301 559 A00298
2517 DSE0713915 GAIKWAD AMRUTA SURESH 75.36% 67.47% 80.67% 68.67% 1575 A00853 0302 857 A00495
2519 DSE0708284 BHOYAR HARSHVARDHAN VITTHALRAO 75.36% 52.93% 49.33% 62.00% 1576 A00854 0301 560 A00299
2520 DSE0714437 PALAV ANKUR AVINASH 75.36% 79.20% 87.33% 86.00% 1577 S00723 0302 858 S00363
2522 DSE0712309 MAHAJAN RUPALI LAXMAN 75.33% 83.87% 94.67% 92.67% 1578 S00724 0302 859 S00364
2524 DSE0703683 OAK ADITYA SUHAS 75.33% 77.47% 79.33% 85.33% 1579 A00855 0301 561 A00300
2525 DSE0705223 SATPUTE LAXMAN DILIP 75.33% 74.13% 79.33% 89.33% 1580 S00725 0305 20 S00014
2527 DSE0703696 KSHIRSAGAR SWATI RAMDAS 75.33% 72.53% 70.00% 89.33% 1581 A00856 0301 562 A00301
2528 DSE0701790 REDDY SINDHU KURAPARTHI 75.33% 53.07% 67.33% 49.33% 1582 S00726 0302 860 S00365
2530 DSE0709227 DHOTRE MANJUSHA BHIMRAO 75.31% 81.20% 77.33% 86.67% 1583 S00727 0301 563 S00262
2531 DSE0711270 KUMBHAR KALLAPPA PARSAPPA 75.31% 76.27% 78.67% 86.00% 1584 A00857 0304 134 A00048
2537 DSE0707362 BEENA MAHESH AHUJA 75.30% 82.13% 97.33% 88.67% 1585 S00728 0301 564 S00263
2539 DSE0702989 KALE SADASHIV SUDHIR 75.29% 72.67% 85.33% 80.00% 1586 S00729 0304 135 S00087
2542 DSE0714539 INGALE KUNAL RAMDASRAO 75.29% 58.00% 57.33% 61.33% 1587 S00730 0301 565 S00264
2543 DSE0713239 MISS. VAISHALI MANUBHAI HARKHANI. 75.28% 78.93% 83.33% 92.00% 1588 S00731 0301 566 S00265
2544 DSE0704804 NALAWADE SAMPADA DIGAMBAR 75.28% 86.93% 92.00% 88.67% 1589 A00858 0301 567 A00302
2545 DSE0701881 PATIL DHANASHREE ASHOK 75.28% 81.07% 82.67% 92.00% 1590 A00859 0301 568 A00303
2546 DSE0711005 BORATE ATUL LAXMAN 75.28% 76.40% 83.33% 89.33% 1591 A00860 0302 861 A00496
2547 DSE0705720 NASHIKAR GANESH UMASHANKAR 75.28% 74.93% 75.33% 87.33% 1592 A00861 0301 569 A00304
2548 DSE0715490 BENDRE VIBHA VIJAY 75.28% 73.20% 84.67% 74.00% 1593 S00732 0302 862 S00366
2549 DSE0716691 UPPIN NAGESH VIJAYKUMAR 75.28% 70.13% 68.67% 66.00% 1594 A00862 0302 863 A00497
2550 DSE0702464 SAMANT ADIT SUJAN 75.28% 69.73% 66.00% 77.33% 1595 A00863 0301 570 A00305
2551 DSE0701846 BOCHARE RANJIT ARUN 75.28% 68.40% 62.00% 70.67% 1596 A00864 0302 864 A00498
2552 DSE0712428 MESHRAM SAROG DIPAK 75.28% 67.60% 61.33% 65.33% 1597 A00865 0302 865 A00499
2556 DSE0710600 BORATE AJIT BALKRISHNA 75.28% 61.60% 53.33% 66.67% 1598 A00866 0301 571 A00306
2557 DSE0709565 MACHHALE SUKESHANEE KISAN 75.28% 56.93% 48.67% 50.00% 1599 A00867 0301 572 A00307
2558 DSE0702594 SHINDE SANDHYARANI RAMAKANT 75.28% 50.67% 38.00% 60.00% 1600 A00868 0301 573 A00308
2563 DSE0716884 MOKAL GAURAV LAXMAN 75.25% 87.47% 91.33% 94.67% 1601 S00733 0302 866 S00367
2564 DSE0702221 KABULE MANOJ SOPAN 75.25% 80.53% 86.67% 81.33% 1602 A00869 0301 574 A00309
2565 DSE0711064 MEHTA ZARANA DEEPAK 75.25% 77.33% 81.33% 87.33% 1603 A00870 0301 575 A00310
2566 DSE0714090 AGRAWAL SONAL DEEPAK 75.25% 73.20% 80.67% 89.33% 1604 A00871 0301 576 A00311
2567 DSE0716434 NIRMALA UMESH PRASAD 75.25% 66.00% 60.00% 56.00% 1605 S00734 0302 867 S00368
2568 DSE0716861 SHIMPI KAPILA GHANSHYAM KALPANA 75.25% 55.33% 39.33% 69.33% 1606 S00735 0302 868 S00369
2569 DSE0714671 JONWAL VITHAL TRIMBAK 75.24% 69.47% 66.00% 77.33% 1607 S00736 0304 136 S00088
2573 DSE0710198 POTEKAR SUHAS VISHNU 75.23% 77.47% 76.00% 86.67% 1608 A00872 0304 137 A00049
2574 DSE0713934 PATEL KAUSHIK ROHIT 75.23% 73.47% 74.67% 80.67% 1609 A00873 0302 869 A00500
2575 DSE0705633 JATHAR SNEHA SHARAD 75.23% 72.40% 62.67% 86.00% 1610 A00874 0302 870 A00501
2577 DSE0703218 PATEL KEVIN VIJAY 75.23% 67.87% 63.33% 85.33% 1611 A00875 0302 871 A00502
2579 DSE0716018 ANSARI SALMAN AYUB 75.23% 64.93% 69.33% 76.00% 1612 A00876 0302 872 A00503
2583 DSE0710440 KAMBLE AJAY CHANDRAKANT 75.23% 60.13% 69.33% 66.67% 1613 A00877 0302 873 A00504
2587 DSE0701328 SHINDE VINOD GULABRAO 75.23% 59.33% 68.00% 75.33% 1614 A00878 0304 138 A00050
2588 DSE0711105 GAIKWAD ASAWARI SHIVAJI 75.23% 76.13% 72.67% 90.67% 1615 S00737 0301 577 S00266
2589 DSE0708673 NIGDIKAR MADHAVI ANILRAO 75.22% 69.87% 68.67% 76.67% 1616 A00879 0303 8 A00008
2591 DSE0705341 KHAN SUMAYYA ANIS 75.21% 81.33% 84.67% 86.67% 1617 S00738 0301 578 S00267
2592 DSE0707363 KHAN MOHD. KASIF AFZAL AFSARUL 75.21% 81.00% 86.00% 84.00% 1618 S00739 0302 874 S00370
2593 DSE0703135 GAIKWAD HIMANSHU BALASAHEB 75.21% 75.20% 66.67% 84.67% 1619 S00740 0302 875 S00371
2594 DSE0712408 SAWANT OMKAR ANANT 75.20% 80.00% 90.67% 84.00% 1620 A00880 0301 579 A00312
2595 DSE0713371 SHIVAGAN SANDEEP BABURAO 75.20% 77.60% 82.67% 88.00% 1621 A00881 0302 876 A00505
2596 DSE0702259 MAKANDAR RAJ ABUL 75.20% 76.40% 68.00% 84.67% 1622 A00882 0301 580 A00313
2597 DSE0710363 AHUJA ARUN SURESH 75.20% 74.13% 79.33% 87.33% 1623 A00883 0301 581 A00314
2598 DSE0702748 DALVI RITESH RAJENDRA 75.20% 72.80% 77.33% 84.00% 1624 A00884 0301 582 A00315
2599 DSE0716781 CHAVAN VIDISHA SANJAY 75.20% 72.00% 81.33% 64.00% 1625 S00741 0302 877 S00372
2600 DSE0709611 PURANIK VISHAL VASANTRAO 75.20% 71.47% 79.33% 84.67% 1626 A00885 0302 878 A00506
2601 DSE0714718 PATIL KAUSTUBH SURESH 75.20% 70.80% 68.67% 84.00% 1627 A00886 0302 879 A00507
2602 DSE0712177 WANASKAR VIJAY DASHARATHRAO 75.20% 65.60% 54.00% 66.00% 1628 A00887 0302 880 A00508
2603 DSE0701499 GAWANDE SAGAR NANASAHEB 75.20% 64.67% 55.33% 62.00% 1629 A00888 0301 583 A00316
2604 DSE0709157 JADHAV JITESH MADHAV 75.20% 62.53% 62.67% 58.67% 1630 A00889 0301 584 A00317
2605 DSE0703003 SHAIKH PERVEZ MOINUDDIN 75.20% 56.53% 67.33% 59.33% 1631 A00890 0302 881 A00509
2606 DSE0714054 KULYE ATISH RAGHUNATH 75.20% 56.00% 50.67% 67.33% 1632 A00891 0302 882 A00510
2607 DSE0709882 PARCHURE ADHIR VASANT 75.19% 82.27% 78.67% 86.67% 1633 S00742 0301 585 S00268
2608 DSE0712778 TALWAR NIRAJ HEMANT 75.19% 78.93% 75.33% 84.00% 1634 S00743 0302 883 S00373
2609 DSE0715410 D\'SILVA ELVIS RAMESH 75.18% 77.60% 82.00% 87.33% 1635 S00744 0301 586 S00269
2611 DSE0705267 SHINGNE ROHAN ANIL 75.17% 76.53% 82.00% 87.33% 1636 S00745 0305 21 S00015
2612 DSE0703344 KALE SEEMA CHANDRAKANT 75.17% 71.73% 63.33% 72.67% 1637 A00892 0301 587 A00318
2614 DSE0714589 JADHAV SAMADHAN WALU 75.17% 70.13% 66.00% 88.67% 1638 A00893 0301 588 A00319
2619 DSE0704309 JOSHI ANJALI ANIL 75.15% 78.67% 79.33% 80.00% 1639 A00894 0304 139 A00051
2621 DSE0709169 GHODKE VINAY VILAS 75.15% 78.13% 70.00% 91.33% 1640 A00895 0304 140 A00052
2622 DSE0714443 PATIL ASHWINI NAVAL 75.15% 75.87% 76.67% 82.00% 1641 A00896 0302 884 A00511
2624 DSE0710058 POONAM GULAB BHOR 75.15% 74.40% 74.00% 77.33% 1642 S00746 0302 885 S00374
2629 DSE0715192 CHAUDHARI AMIT RAVINDRA 75.15% 66.13% 71.33% 73.33% 1643 A00897 0302 886 A00512
2632 DSE0706418 PATIL MADHURI BHAUSAHEB 75.14% 72.53% 55.33% 82.00% 1644 S00747 0301 589 S00270
2633 DSE0709616 KEDARE VIJAY KHUSHALRAO 75.14% 66.67% 60.67% 62.00% 1645 S00748 0301 590 S00271
2634 DSE0716531 PIMPARKAR SHEETAL SATISHRAO 75.14% 61.33% 62.67% 70.67% 1646 S00749 0301 591 S00272
2635 DSE0711787 SAWANT SUBODH SADANAND 75.14% 76.27% 84.67% 77.33% 1647 S00750 0304 141 S00089
2636 DSE0713850 BANDARKAR SNEHAL PRAKASH 75.13% 77.73% 70.00% 91.33% 1648 S00751 0302 887 S00375
2637 DSE0715074 CHAPLE NIKETA SHALIKRAM 75.13% 73.33% 62.00% 73.33% 1649 S00752 0304 142 S00090
2638 DSE0714823 PATEL KUSHAL THAKURBHAI 75.13% 67.60% 78.67% 79.33% 1650 S00753 0302 888 S00376
2639 DSE0714581 RAJPUT KARANSING JAYSING 75.13% 84.40% 92.00% 90.00% 1651 S00754 0302 889 S00377
2640 DSE0709391 NAIK NILESH ASHOK 75.13% 71.20% 72.67% 79.33% 1652 S00755 0305 22 S00016
2642 DSE0715956 EKHANDE ROHAN PRADIP 75.12% 79.87% 76.67% 84.00% 1653 S00756 0302 890 S00378
2643 DSE0712048 THAKARE DHANASHREE SANTOSH 75.12% 79.07% 69.33% 90.00% 1654 S00757 0302 891 S00379
2644 DSE0712762 BHARGAVA ANKITA RAVINDRA 75.12% 78.13% 88.67% 81.33% 1655 A00898 0301 592 A00320
2645 DSE0706206 KARLEKAR ANURADHA CHANDRAKANT 75.12% 74.27% 62.67% 88.00% 1656 A00899 0301 593 A00321
2646 DSE0707314 DAVE ANUJ HARISH 75.12% 74.13% 82.00% 86.67% 1657 A00900 0301 594 A00322
2647 DSE0704990 THERANI RAKESH RAMCHANDRA 75.12% 73.87% 84.67% 80.00% 1658 A00901 0301 595 A00323
2648 DSE0711353 GARJE VINOD MAHADEO 75.12% 72.40% 68.67% 68.67% 1659 A00902 0301 596 A00324
2649 DSE0712584 PANCHAL NILESHKUMAR BHARATKUMAR 75.12% 72.13% 80.00% 74.00% 1660 A00903 0301 597 A00325
2650 DSE0702791 MUNJ POOJA SAMBHAJI 75.12% 72.13% 71.33% 72.00% 1661 A00904 0301 598 A00326
2651 DSE0710454 SOLANKI RAJESH RAMANLAL 75.12% 69.47% 74.67% 82.67% 1662 A00905 0301 599 A00327
2652 DSE0706483 THAKKAR HIMANSU ARVIND 75.12% 68.00% 74.00% 82.00% 1663 A00906 0301 600 A00328
2653 DSE0710629 GADGE MILIND BHIMRAO 75.12% 66.67% 50.00% 56.67% 1664 A00907 0302 892 A00513
2654 DSE0703804 BAGADE ANURADHA RAJENDRA 75.12% 64.00% 73.33% 79.33% 1665 A00908 0301 601 A00329
2655 DSE0705335 AGRAWAL NEHA DHANPAT 75.12% 62.13% 72.00% 69.33% 1666 A00909 0301 602 A00330
2657 DSE0701242 SHELAKE NILKESH GAJENDRA 75.12% 55.47% 54.67% 62.00% 1667 A00910 0301 603 A00331
2658 DSE0715990 ANASANE PREETI ASHOKRAO 75.12% 48.53% 44.00% 55.33% 1668 A00911 0301 604 A00332
2659 DSE0704176 MANAL PRIYANKA RAMESH 75.12% 78.67% 66.00% 86.00% 1669 S00758 0301 605 S00273
2660 DSE0716105 PANDE PRASAD PRAKASHRAO 75.11% 62.67% 50.67% 66.67% 1670 A00912 0303 9 A00009
2661 DSE0716113 DESHMUKH VIRENDRA DADARAO 75.10% 79.33% 85.33% 90.67% 1671 S00759 0302 893 S00380
2662 DSE0707602 JUNAGADE SNEHA SUBHASH 75.09% 72.93% 64.67% 86.00% 1672 S00760 0301 606 S00274
2663 DSE0701159 SINGH AKHILESH BABAN 75.08% 60.00% 60.00% 72.67% 1673 A00913 0301 607 A00333
2665 DSE0712193 PATIL MANJUNATH VISHWANATH 75.08% 76.67% 82.00% 84.00% 1674 A00914 0304 143 A00053
2666 DSE0717125 JOSHI DHANASHRI SHAMRAO 75.08% 76.53% 69.33% 81.33% 1675 S00761 0302 894 S00381
2667 DSE0708082 PADEKAR RAOSAHEB BHIKA 75.08% 74.00% 69.33% 86.00% 1676 S00762 0302 895 S00382
2669 DSE0701826 PATIL ABHISHEK PRAKASH 75.08% 70.00% 67.33% 82.00% 1677 A00915 0302 896 A00514
2673 DSE0708920 MANOJ SURYAWANSHI 75.08% 64.00% 79.00% 62.00% 1678 A00916 0302 897 A00515
2682 DSE0710960 NIKAM ARATI SURESH 75.06% 65.33% 55.33% 72.67% 1679 S00763 0304 144 S00091
2684 DSE0716243 CHOTHANI SNEHA RAMDAS 75.04% 83.87% 96.67% 87.33% 1680 A00917 0302 898 A00516
2685 DSE0705490 MANE SUNIL UTTAMRAO 75.04% 80.93% 84.00% 94.00% 1681 A00918 0301 608 A00334
2686 DSE0707805 BAMUGADE HEMANT SHANKAR 75.04% 77.33% 84.67% 90.00% 1682 A00919 0301 609 A00335
2687 DSE0703876 JAGADALE UDAY DNYANDEO 75.04% 76.67% 71.33% 71.33% 1683 A00920 0302 899 A00517
2688 DSE0704748 DESHPANDE ANAND SHRIPADRAO 75.04% 73.20% 80.00% 79.33% 1684 A00921 0302 900 A00518
2689 DSE0711799 JAISWAL SANKET DILIP 75.04% 70.00% 66.67% 77.33% 1685 A00922 0302 901 A00519
2690 DSE0711082 BHOSALE JAYKUMAR MAHADEO 75.04% 69.07% 65.33% 78.00% 1686 A00923 0302 902 A00520
2691 DSE0708288 PARDESHI DIPIKA RAJENDRA 75.04% 68.93% 72.67% 74.00% 1687 A00924 0302 903 A00521
2692 DSE0709979 MENDHE PRADNYA DNYANESHWAR 75.04% 68.93% 62.67% 64.00% 1688 A00925 0302 904 A00522
2693 DSE0712068 KADU AKSHAY BABANRAO 75.04% 67.20% 57.33% 66.00% 1689 A00926 0302 905 A00523
2694 DSE0704977 KHEDEKAR MANJUSHA MUKUND 75.04% 66.93% 46.00% 83.33% 1690 A00927 0302 906 A00524
2695 DSE0709780 VISHVE ASHISH VIJAY 75.04% 61.87% 40.00% 84.00% 1691 A00928 0301 610 A00336
2697 DSE0708021 PAWADE PARNAL PRAKASH 75.03% 70.53% 52.00% 82.67% 1692 S00764 0302 907 S00383
2699 DSE0715050 DAHAKE VAIBHAV SHARADRAO 75.03% 69.87% 68.67% 74.00% 1693 S00765 0304 145 S00092
2700 DSE0706047 BARAPATRE RUTIKA MANOHAR 75.03% 68.93% 65.33% 79.33% 1694 S00766 0304 146 S00093
2701 DSE0711752 NAWADE YOGESH WAMANRAO 75.03% 64.40% 66.00% 60.67% 1695 S00767 0304 147 S00094
2702 DSE0705542 KADAM GANESH KAKASAHEB 75.03% 82.80% 82.00% 92.00% 1696 S00768 0302 908 S00384
2703 DSE0706474 RAJEEV RAGHUNATH BAPAT 75.02% 69.47% 73.33% 72.67% 1697 S00769 0302 909 S00385
2704 DSE0713298 SALVE VIJAY PRABHAKAR 75.02% 75.47% 64.67% 87.33% 1698 S00770 0301 611 S00275
2705 DSE0711592 SACHIN SATYANARAYAN GUPTA 75.02% 81.73% 86.67% 88.67% 1699 S00771 0301 612 S00276
2706 DSE0710289 JAYESH SURESH RUPAWATE 75.00% 82.93% 85.33% 92.00% 1700 S00772 0304 148 S00095
2711 DSE0715750 SAMANT RACHANA VILAS 75.00% 79.47% 76.67% 87.33% 1701 A00929 0302 910 A00525
2712 DSE0704963 GHODKE ASHOK NAMDEV 75.00% 79.33% 79.33% 82.67% 1702 S00773 0304 149 S00096
2715 DSE0711093 SHAIKH ABDULAZIZ JAHANGIR 75.00% 76.67% 87.33% 94.00% 1703 A00930 0302 911 A00526
2716 DSE0710143 HUDDAR MANDAR NANDKUMAR 75.00% 73.07% 62.00% 87.33% 1704 S00774 0304 150 S00097
2717 DSE0716991 NAVALE SANDESH PREMKUMAR 75.00% 72.53% 70.67% 86.67% 1705 A00931 0302 912 A00527
2719 DSE0712103 SHINDE LALITA PANDURANG 75.00% 72.00% 58.00% 83.33% 1706 S00775 0304 151 S00098
2726 DSE0711553 SAHANE KETAN BHIMSING 75.00% 65.60% 55.33% 64.67% 1707 S00776 0301 613 S00277
2729 DSE0706233 SURWASE KIRAN SHANKAR 75.00% 61.87% 58.00% 68.67% 1708 S00777 0301 614 S00278
2731 DSE0704338 SHINDE SUJATA BHIMA 75.00% 60.40% 47.33% 69.33% 1709 A00932 0305 23 A00007
2732 DSE0701429 AHIRRAO SUBODH ARUN 75.00% 58.27% 50.00% 74.00% 1710 A00933 0302 913 A00528
2734 DSE0713539 VAIDYA YOGESH RAMESH 75.00% 53.33% 46.00% 67.33% 1711 A00934 0304 152 A00054
2743 DSE0711081 JOSHI PRERNA RAJENDRA 74.96% 77.07% 77.33% 84.00% 1712 A00935 0302 914 A00529
2744 DSE0703601 OZA NEHAL SATISHBHAI 74.96% 74.29% 75.00% 64.00% 1713 A00936 0302 915 A00530
2745 DSE0716388 UNDE RESHMA BABAN 74.96% 71.87% 72.00% 76.67% 1714 A00937 0302 916 A00531
2746 DSE0707335 SACHDEV DHIRAJ MAHESH 74.96% 69.60% 68.00% 80.00% 1715 A00938 0301 615 A00337
2747 DSE0711050 KHENAT PRASHANT SOMANATH 74.96% 67.87% 68.00% 74.00% 1716 A00939 0301 616 A00338
2748 DSE0703127 CHOUDHURY CIJAL PRASANTA KUMAR 74.96% 59.00% 62.00% 52.00% 1717 A00940 0302 917 A00532
2751 DSE0709082 NAIK PARAG CHANDRAKANT 74.95% 79.33% 82.00% 78.67% 1718 S00778 0301 617 S00279
2753 DSE0702072 PATIL DHANYAKUMAR DEVEGONDA 74.93% 58.27% 55.33% 59.33% 1719 S00779 0301 618 S00280
2755 DSE0706012 RAHUL PRAKASH GHADI 74.93% 77.60% 78.67% 88.67% 1720 S00780 0301 619 S00281
2756 DSE0709740 JADHAV DIPALI BAPURAO 74.92% 83.73% 84.00% 89.33% 1721 A00941 0304 153 A00055
2762 DSE0708169 DINESH HANUMANT SURYAVANSHI 74.92% 73.60% 66.00% 84.67% 1722 S00781 0302 918 S00386
2763 DSE0708349 BHATT KRUTHARTH NETRASHANKAR 74.92% 65.87% 80.67% 83.33% 1723 A00942 0302 919 A00533
2769 DSE0706294 PAGDHARE REVATI VASANT 74.92% 77.20% 74.67% 81.33% 1724 S00782 0305 24 S00017
2770 DSE0702416 MISHRA ARVIND RAMSAJIVAN 74.92% 76.53% 78.67% 88.67% 1725 A00943 0301 620 A00339
2771 DSE0706034 ADE SEEMA KAJUSING 74.92% 72.40% 76.00% 74.67% 1726 A00944 0301 621 A00340
2772 DSE0709355 PAWAR NAGANATH BALBHIM 74.92% 62.93% 45.33% 75.33% 1727 A00945 0301 622 A00341
2773 DSE0709716 QABAGEH AMAL YUSIF MAJEDA 74.92% 53.33% 40.00% 75.33% 1728 S00783 0302 920 S00387
2776 DSE0712623 CHOUDHARI RASHMI UTTAMRAO 74.90% 72.13% 68.67% 81.33% 1729 S00784 0302 921 S00388
2777 DSE0711743 AILANI PARINEETA MUKESH 74.88% 84.13% 92.00% 93.33% 1730 A00946 0301 623 A00342
2778 DSE0707675 VYAWAHARE SUNIL BABAN 74.88% 79.60% 81.33% 86.67% 1731 A00947 0302 922 A00534
2779 DSE0712108 MEHTA DEEP DEVENDRA 74.88% 79.20% 88.67% 94.00% 1732 A00948 0302 923 A00535
2780 DSE0709270 KARALE NILESH DATTATRAYA 74.88% 76.93% 76.67% 86.67% 1733 A00949 0302 924 A00536
2781 DSE0705159 KOTAWDEKAR RUHEENA RAZZAQUE 74.88% 76.53% 67.33% 74.00% 1734 A00950 0301 624 A00343
2782 DSE0702695 SONI PIYANSHU DINESHKUMAR 74.88% 76.13% 72.67% 82.67% 1735 A00951 0302 925 A00537
2783 DSE0710180 BHATELIA DHRUVE PRAKASH 74.88% 76.00% 83.33% 87.33% 1736 A00952 0302 926 A00538
2784 DSE0710338 PIJDURKAR SALIL SUDHAKAR 74.88% 73.47% 79.33% 81.33% 1737 A00953 0302 927 A00539
2785 DSE0716066 PATIL NILIMA ARUN 74.88% 72.00% 52.00% 71.00% 1738 A00954 0302 928 A00540
2786 DSE0715904 JHAWAR SAURABH SURESH 74.88% 71.73% 74.00% 74.00% 1739 A00955 0302 929 A00541
2787 DSE0710489 TALEKAR DINESH LAXMAN 74.88% 71.20% 61.33% 87.33% 1740 A00956 0301 625 A00344
2788 DSE0713385 BHAVSAR ROSHAN RAJENDRA 74.88% 65.47% 63.33% 63.33% 1741 A00957 0302 930 A00542
2789 DSE0708230 SHRADDHA KIRIT JAGANI 74.88% 82.53% 92.67% 91.33% 1742 S00785 0301 626 S00282
2792 DSE0713988 GAMPAWAR NEHA DATTATRAYA 74.87% 76.53% 84.00% 84.67% 1743 S00786 0304 154 S00099
2793 DSE0708023 VIBHANDIK DEEPALI VASUDEO 74.86% 75.33% 82.00% 75.33% 1744 S00787 0301 627 S00283
2794 DSE0711344 SUTAR MANISH RAMESH 74.86% 69.47% 66.67% 73.33% 1745 S00788 0301 628 S00284
2800 DSE0717209 DERE PRASHANT DEORAO 74.85% 61.73% 53.33% 66.67% 1746 A00958 0304 155 A00056
2804 DSE0714016 BHANGALE SMITA SHASHIKUMAR 74.85% 57.20% 62.67% 61.33% 1747 A00959 0305 25 A00008
2807 DSE0703404 YOGESH ANIL PARAB 74.83% 77.60% 82.00% 86.67% 1748 S00789 0305 26 S00018
2808 DSE0716355 PAWAR SUSHANT DATTARAM 74.83% 71.87% 72.00% 84.67% 1749 A00960 0301 629 A00345
2809 DSE0703366 BAFNA SNEHA SURENDRA 74.83% 71.07% 63.33% 81.33% 1750 A00961 0301 630 A00346
2810 DSE0712118 DAUTPURE SHILPA RAJENDRA 74.81% 75.47% 72.67% 81.33% 1751 S00790 0301 631 S00285
2811 DSE0707521 KAUSHAL HITEN SACHDEV 74.81% 78.80% 97.33% 82.67% 1752 S00791 0301 632 S00286
2812 DSE0708322 PASHTE PRITESH KESHAV 74.80% 82.13% 94.67% 88.00% 1753 A00962 0302 931 A00543
2813 DSE0706821 ZADE SWAPNIL YASHWANTRAO 74.80% 80.80% 86.00% 90.67% 1754 S00792 0302 932 S00389
2815 DSE0707669 GANGAR DHAVAL KANTILAL 74.80% 76.93% 77.33% 91.33% 1755 A00963 0301 633 A00347
2817 DSE0704606 CHAVAN SADHANA RAJARAM 74.80% 73.73% 68.67% 74.67% 1756 A00964 0301 634 A00348
2818 DSE0706471 KULKARNI AJINKYA RAVINDRA 74.80% 71.07% 70.00% 73.33% 1757 A00965 0302 933 A00544
2820 DSE0715514 BELANI DEEPAK MAHESH 74.80% 66.80% 68.67% 68.67% 1758 A00966 0302 934 A00545
2821 DSE0711981 KHANDERAO SUHAS DAMODAR 74.80% 63.20% 65.33% 65.33% 1759 A00967 0302 935 A00546
2823 DSE0709178 GUPTA SHASHANK PRAMOD 74.80% 56.27% 65.33% 62.00% 1760 A00968 0301 635 A00349
2824 DSE0710308 CHINTAN RAJANIKANT VORA 74.77% 84.27% 89.33% 97.33% 1761 S00793 0302 936 S00390
2828 DSE0712035 RATHOD GAJANAN PRALHAD 74.77% 75.47% 82.67% 81.33% 1762 A00969 0304 156 A00057
2830 DSE0701880 DABADE GOURAV MAHADEO 74.77% 71.47% 58.00% 71.33% 1763 A00970 0302 937 A00547
2832 DSE0708175 CHAUDHARI SACHIN MADHUKAR 74.77% 69.73% 67.33% 68.00% 1764 A00971 0304 157 A00058
2836 DSE0705870 BEPARI SHAIKHSHAWALI MEHABOOBSUBANI 74.77% 50.67% 53.33% 49.33% 1765 A00972 0302 938 A00548
2838 DSE0707838 BORSE YOGESH SHIVAJI 74.76% 77.33% 82.00% 84.67% 1766 S00794 0301 636 S00287
2840 DSE0706730 TANK AGNESH VASANT 74.75% 56.53% 66.00% 71.33% 1767 A00973 0301 637 A00350
2841 DSE0705295 KORANE ABHIJIT VINOD 74.73% 75.87% 82.00% 83.33% 1768 S00795 0301 638 S00288
2842 DSE0703437 LODHA VINAY VIJAYKUMAR 74.72% 82.80% 93.33% 90.67% 1769 A00974 0301 639 A00351
2843 DSE0715833 DESHMUKH MAYUR KISAN 74.72% 81.73% 76.00% 94.67% 1770 S00796 0302 939 S00391
2844 DSE0712114 KOTHARI MAYANK DINESHCHANDRA 74.72% 81.47% 94.67% 88.00% 1771 A00975 0301 640 A00352
2845 DSE0710010 HIRLEKAR ANISH KAMLAKAR 74.72% 78.80% 84.00% 84.67% 1772 A00976 0302 940 A00549
2846 DSE0711661 PAREKH RUCHI PRADIP 74.72% 78.40% 91.33% 80.67% 1773 A00977 0301 641 A00353
2847 DSE0714227 GALA GAURAV NILESH 74.72% 77.14% 96.00% 74.00% 1774 A00978 0302 941 A00550
2848 DSE0714881 BELEKAR APURVA SANJAY 74.72% 76.40% 86.67% 86.67% 1775 A00979 0302 942 A00551
2850 DSE0708741 MEHTA BHAVIK KAUSHIK 74.72% 74.67% 78.67% 88.00% 1776 A00980 0302 943 A00552
2851 DSE0715889 RATTI KURMARAO LOHIDASU 74.72% 74.13% 82.00% 88.00% 1777 A00981 0302 944 A00553
2853 DSE0701425 SHAH ASHIKESH SUGANCHAND 74.72% 70.00% 84.00% 82.00% 1778 A00982 0302 945 A00554
2854 DSE0711356 KURANE ROHAN SUKUMAR 74.72% 69.33% 69.33% 80.67% 1779 A00983 0302 946 A00555
2855 DSE0713222 PINJARI SHAKIL ABDUL 74.72% 66.53% 65.33% 77.33% 1780 A00984 0301 642 A00354
2856 DSE0714503 JOSHI YASHODEEP SUNIL 74.72% 66.13% 70.00% 80.00% 1781 A00985 0302 947 A00556
2857 DSE0705452 DESHPANDE NITESH PRAKASH 74.72% 63.73% 66.67% 63.33% 1782 A00986 0302 948 A00557
2858 DSE0706028 VERMA MADHURI RAJESH 74.72% 60.00% 49.33% 58.00% 1783 A00987 0301 643 A00355
2863 DSE0707411 MR. SANSARE MANDAR SHANTARAM 74.69% 79.87% 79.33% 83.33% 1784 A00988 0302 949 A00558
2866 DSE0707657 SHRIKANT SANJAY MALI 74.69% 73.20% 67.33% 85.33% 1785 S00797 0302 950 S00392
2869 DSE0716070 KHAN SHOAIB JAMEEL AHEMAD 74.69% 66.27% 67.33% 76.67% 1786 A00989 0302 951 A00559
2875 DSE0702472 YERUNKAR ROHIT ASHOK 74.69% 56.27% 44.00% 56.67% 1787 A00990 0305 27 A00009
2876 DSE0707381 KADAM AMOL MADHUKAR 74.69% 56.00% 61.33% 56.67% 1788 A00991 0302 952 A00560
2880 DSE0702145 NISHIT DHANESH DOSHI 74.69% 76.80% 71.33% 90.00% 1789 S00798 0301 644 S00289
2881 DSE0716379 SNEHAL KISHOR DAVDA 74.67% 86.53% 96.67% 94.00% 1790 S00799 0301 645 S00290
2883 DSE0702371 VAIDYA RANGOLI RAGHUNANDAN 74.67% 83.47% 88.67% 92.67% 1791 A00992 0301 646 A00356
2884 DSE0703628 ADHUDE PRATAPSING PANDHARINATH 74.67% 79.73% 85.33% 91.33% 1792 S00800 0302 953 S00393
2885 DSE0713231 MESHRAM DINESH SURESH 74.67% 72.53% 72.67% 70.00% 1793 S00801 0302 954 S00394
2889 DSE0707055 NIKAM TUSHAR LAHUKUMAR 74.64% 85.07% 89.33% 86.67% 1794 A00993 0301 647 A00357
2890 DSE0709246 BHOIR BHAGYASHREE VASANT 74.64% 82.13% 68.67% 94.00% 1795 A00994 0301 648 A00358
2891 DSE0704781 SHAH PRATIK BHARATKUMAR 74.64% 80.40% 82.00% 94.00% 1796 A00995 0301 649 A00359
2892 DSE0715442 DHAT TRUPTI SURESH 74.64% 78.00% 76.67% 86.00% 1797 A00996 0301 650 A00360
2893 DSE0708086 SHAIKH KAMIL HARUN 74.64% 75.87% 88.00% 84.67% 1798 A00997 0302 955 A00561
2897 DSE0709983 DHAWALE ANIKET TULSHIRAM 74.64% 72.40% 76.67% 91.33% 1799 A00998 0301 651 A00361
2898 DSE0712303 WASADE PRAFULLA SUBHASHRAO 74.64% 72.13% 72.00% 86.00% 1800 A00999 0302 956 A00562
2899 DSE0713154 VAKHARIA DARSHAN KETAN 74.64% 71.73% 78.67% 78.67% 1801 A01000 0301 652 A00362
2900 DSE0705497 KARAMBELKAR SHREERANG SANJAY 74.64% 71.33% 79.33% 75.33% 1802 A01001 0302 957 A00563
2901 DSE0705385 DANDWATE ARCHANA VINAYAK 74.64% 71.20% 72.00% 77.33% 1803 A01002 0301 653 A00363
2902 DSE0702611 GHAISAS NEHA ANAND 74.64% 66.27% 50.00% 54.67% 1804 A01003 0301 654 A00364
2903 DSE0703744 OSWAL CHETAN RATILAL 74.64% 65.87% 67.33% 71.33% 1805 A01004 0301 655 A00365
2904 DSE0713037 MAMADAPURE SHRIKANT GANGADHAR 74.64% 63.73% 67.33% 64.00% 1806 A01005 0302 958 A00564
2905 DSE0704657 BHUSARI MANGESH RAMDAS 74.64% 60.00% 64.67% 56.00% 1807 A01006 0301 656 A00366
2906 DSE0715616 KASHID VAIBHAV RAJENDRA 74.64% 60.00% 56.67% 76.00% 1808 A01007 0302 959 A00565
2907 DSE0701110 SHETTY DHANASHREE ANANT 74.64% 59.33% 72.67% 55.33% 1809 A01008 0301 657 A00367
2908 DSE0701555 VIKASCHANDRA RAJKUMAR SHUKLA 74.64% 53.20% 46.00% 50.00% 1810 S00802 0301 658 S00291
2909 DSE0702465 BHANDARE VIRENDRA BAJIRAO 74.64% 52.80% 34.67% 68.67% 1811 A01009 0302 960 A00566
2912 DSE0712250 ASMITA PRAMOD KHOBREKAR 74.62% 81.73% 82.00% 89.33% 1812 S00803 0302 961 S00395
2913 DSE0705061 SINGH AMIT SURYBHAN SINGH 74.62% 78.80% 81.00% 84.00% 1813 A01010 0304 158 A00059
2918 DSE0712429 PATIL SAGAR NATTHU 74.62% 69.20% 58.00% 86.67% 1814 A01011 0302 962 A00567
2919 DSE0707643 PATIL TUSHAR NARENDRA 74.62% 67.07% 48.00% 79.33% 1815 A01012 0304 159 A00060
2920 DSE0714703 KHANAPURE SNEHA ASHOK 74.62% 65.87% 60.00% 82.67% 1816 A01013 0302 963 A00568
2925 DSE0708874 PATIL SHAILESH VIJAY 74.59% 80.53% 85.33% 90.00% 1817 S00804 0304 160 S00100
2928 DSE0701045 LOKHANDE YOGESH ARUN 74.58% 61.20% 60.00% 68.00% 1818 A01014 0301 659 A00368
2929 DSE0709852 CHAVAN NEHA SURESH 74.56% 85.07% 81.33% 94.67% 1819 S00805 0301 660 S00292
2930 DSE0714187 RANE HEMLATA SITARAM 74.56% 81.33% 88.00% 80.67% 1820 S00806 0301 661 S00293
2931 DSE0701309 JOSHI KUNAL SANJAY 74.56% 74.40% 72.00% 83.33% 1821 S00807 0301 662 S00294
2932 DSE0704310 MAGAR SWAPNIL BHAGWATRAO 74.56% 84.00% 76.00% 94.67% 1822 A01015 0302 964 A00569
2933 DSE0709366 KULKARNI SHAILESH RAMCHANDRA 74.56% 79.20% 81.33% 92.00% 1823 A01016 0301 663 A00369
2934 DSE0708859 KADAM VAIBHAV ASHOK 74.56% 77.47% 74.00% 84.00% 1824 A01017 0301 664 A00370
2935 DSE0707106 GAWADE POONAM PRABHAKAR 74.56% 77.07% 65.33% 81.33% 1825 A01018 0301 665 A00371
2936 DSE0712585 REKHATE SWAPNALI SUKHADEO 74.56% 76.93% 63.33% 81.33% 1826 A01019 0302 965 A00570
2937 DSE0709100 KESARI SAISMIT SUDHIR 74.56% 74.40% 82.67% 87.33% 1827 A01020 0301 666 A00372
2938 DSE0712351 GHODAKE SHAILESH SHAMKANT 74.56% 73.47% 63.33% 84.67% 1828 S00808 0302 966 S00396
2939 DSE0707387 HIMANSHU SOURAV 74.56% 73.40% 80.00% 71.00% 1829 A01021 0302 967 A00571
2940 DSE0703107 DESHMUKH AVADHOOT DATTATRAY 74.56% 70.13% 80.67% 70.67% 1830 A01022 0302 968 A00572
2944 DSE0707478 SHAH KEWAL ASHWIN 74.56% 66.53% 79.33% 78.67% 1831 A01023 0301 667 A00373
2945 DSE0707364 GALA PRATIK KEKIN 74.56% 65.60% 74.67% 71.33% 1832 A01024 0301 668 A00374
2948 DSE0705995 VAISHNAV HEMANT GANGADAS 74.56% 60.53% 52.00% 80.67% 1833 A01025 0301 669 A00375
2949 DSE0705392 ANSARI MOHD FAISAL AMIN 74.56% 54.53% 76.67% 57.33% 1834 A01026 0301 670 A00376
2953 DSE0712078 BHOSALE MAHESH VIKAS 74.54% 76.53% 83.33% 80.00% 1835 A01027 0304 161 A00061
2955 DSE0707854 CHAVAN DIPAK SHIVAJI 74.54% 76.00% 73.33% 82.67% 1836 A01028 0304 162 A00062
2956 DSE0713692 KOTHIWALE MEHBOOB MAHMADRFIQ 74.54% 72.40% 63.33% 78.00% 1837 A01029 0304 163 A00063
2958 DSE0710645 MIRASE MAYUR BALWANT 74.54% 68.93% 65.33% 82.00% 1838 A01030 0304 164 A00064
2960 DSE0708310 SHEIKH ARIF MUSTAK 74.54% 66.67% 41.33% 73.33% 1839 A01031 0304 165 A00065
2963 DSE0708406 UDYAWAR JUNAID SAKIL ABDUL REHMAN 74.54% 64.27% 60.67% 66.67% 1840 A01032 0302 969 A00573
2966 DSE0709284 KHAN RASHID MOHAMMED ASLAM 74.52% 71.33% 76.00% 70.00% 1841 S00809 0301 671 S00295
2967 DSE0714369 DHUMALE SANTOSH LAXMANRAO 74.52% 83.33% 86.00% 88.67% 1842 S00810 0301 672 S00296
2968 DSE0713806 KANNURKAR JAYSHREE SHIVSHANKAR 74.51% 85.20% 89.33% 94.67% 1843 S00811 0302 970 S00397
2969 DSE0714908 PHULE AMOL GULAB 74.50% 85.87% 98.00% 80.67% 1844 S00812 0302 971 S00398
2972 DSE0708828 DESAI PARTHAVKUMAR DHIRENBHAI 74.50% 76.27% 82.00% 74.00% 1845 S00813 0302 972 S00399
2974 DSE0704011 OSWAL AKASH VINOD 74.50% 75.73% 89.33% 81.33% 1846 A01033 0301 673 A00377
2976 DSE0704950 PAWAR NITIN DAULAT 74.50% 60.00% 70.00% 62.67% 1847 A01034 0301 674 A00378
2977 DSE0710358 GULANI SAIF ALI SHABBIR 74.48% 86.00% 93.33% 94.67% 1848 A01035 0302 973 A00574
2978 DSE0703853 BALUGADE VARSHA SUDHIR 74.48% 80.67% 78.67% 90.67% 1849 A01036 0302 974 A00575
2979 DSE0708374 JADHAV KIRAN SAMPAT 74.48% 79.33% 82.67% 86.67% 1850 S00814 0302 975 S00400
2980 DSE0708424 CHAUBEY RAVI NARESHCHANDRA 74.48% 78.53% 89.33% 84.67% 1851 A01037 0301 675 A00379
2981 DSE0710479 SHRIVASTAV NIKHIL OMPRAKASH 74.48% 76.93% 80.67% 74.00% 1852 A01038 0301 676 A00380
2982 DSE0704733 VERMA ANGADANAND AWANIKANT 74.48% 76.00% 72.67% 80.67% 1853 A01039 0301 677 A00381
2983 DSE0703498 BAGAL PRIYANKA NANASAHEB 74.48% 74.13% 72.00% 79.33% 1854 A01040 0302 976 A00576
2984 DSE0710537 ZADEY ASHISH ANKUSHRAO 74.48% 74.00% 71.33% 79.33% 1855 A01041 0302 977 A00577
2985 DSE0708791 CHAVHAN NAVAL MUKESH 74.48% 72.67% 80.67% 78.67% 1856 A01042 0302 978 A00578
2986 DSE0707876 KINKALE SONALI VINOD 74.48% 72.27% 60.67% 74.67% 1857 A01043 0301 678 A00382
2987 DSE0714169 SHINTRE SUNIL SURESH 74.48% 71.60% 62.67% 78.67% 1858 A01044 0302 979 A00579
2988 DSE0703572 DESHMUKH ABHISHEK VIJAY 74.48% 70.40% 60.67% 86.00% 1859 A01045 0301 679 A00383
2990 DSE0707963 KHOPADE DIPAK DATTU 74.48% 67.20% 70.00% 68.00% 1860 A01046 0302 980 A00580
2991 DSE0701452 MAVLANKAR YASH ANAND 74.48% 66.27% 68.00% 76.00% 1861 A01047 0301 680 A00384
2992 DSE0712044 JAISWAL JYOTI PRAKASH 74.48% 64.67% 56.67% 78.00% 1862 A01048 0301 681 A00385
2993 DSE0706270 PATIL VAISHALI MADHUKAR 74.48% 61.60% 60.00% 54.00% 1863 A01049 0302 981 A00581
2994 DSE0715434 SHELKE MAHESH PRABHAKAR 74.48% 54.00% 53.33% 64.00% 1864 A01050 0302 982 A00582
2996 DSE0710759 CHINTAN DINESH DEDHIA 74.46% 84.00% 91.33% 88.00% 1865 S00815 0302 983 S00401
2997 DSE0710488 SHUBHANGI JOTIBA PATIL 74.46% 76.00% 73.33% 84.00% 1866 S00816 0302 984 S00402
3000 DSE0710422 UMAK PIYUSH SHARADRAO 74.46% 58.80% 46.67% 67.33% 1867 A01051 0304 166 A00066
3006 DSE0711295 THAKARKE KISHOR SUDAM 74.45% 66.93% 78.00% 64.67% 1868 S00817 0301 682 S00297
3011 DSE0707945 BIRAJDAR BASAPPA VILAS 74.42% 71.60% 66.00% 80.00% 1869 A01052 0301 683 A00386
3012 DSE0706449 KAKADE DEEPAK MOHAN 74.42% 63.20% 68.67% 69.33% 1870 S00818 0305 28 S00019
3013 DSE0716441 LAHIRE VINOD SIVLAL 74.40% 83.47% 74.67% 86.00% 1871 S00819 0302 985 S00403
3014 DSE0715977 AHUJA MOHIT BHAGWAN 74.40% 83.33% 95.33% 81.33% 1872 A01053 0302 986 A00583
3015 DSE0708649 PATIL PRIYANKA MOHAN 74.40% 81.07% 88.67% 90.00% 1873 A01054 0301 684 A00387
3016 DSE0710846 WAKDIKAR MANOJ SOMNATH 74.40% 78.80% 72.00% 82.67% 1874 A01055 0302 987 A00584
3017 DSE0713926 PADAVKAR VEEBHA NIVAS 74.40% 75.87% 71.33% 86.67% 1875 A01056 0301 685 A00388
3018 DSE0712606 CHOPADE SAGAR LAXMAN 74.40% 73.33% 77.33% 86.67% 1876 A01057 0302 988 A00585
3019 DSE0705292 MANJAREKAR GEETANJALI RADHAKRISHNA 74.40% 73.33% 66.67% 75.33% 1877 A01058 0302 989 A00586
3020 DSE0709851 DIXIT DARSHAN DNYANSHWAR 74.40% 73.07% 78.67% 74.67% 1878 A01059 0302 990 A00587
3021 DSE0708312 PAWAR SUHAS GORAKH 74.40% 69.60% 75.33% 78.67% 1879 A01060 0302 991 A00588
3022 DSE0706766 BHATT YASH ANAND 74.40% 68.80% 71.33% 80.67% 1880 A01061 0301 686 A00389
3023 DSE0709789 MEHTA JIGAR RAJU 74.40% 66.93% 83.33% 70.67% 1881 A01062 0301 687 A00390
3024 DSE0707943 BONDRE NAKUL BHAGWATRAO 74.40% 66.80% 66.00% 77.33% 1882 A01063 0301 688 A00391
3025 DSE0701983 SARVESH ASHOK NAIK 74.40% 66.80% 60.00% 86.67% 1883 S00820 0301 689 S00298
3027 DSE0713150 KHADASE RAHUL BABARAO 74.40% 63.33% 71.33% 66.00% 1884 A01064 0302 992 A00589
3028 DSE0701485 KULKARNI PURVA JAYANT 74.40% 57.47% 70.67% 66.00% 1885 A01065 0301 690 A00392
3029 DSE0711047 NALAWADE SHRIKANT RAMESHCHANDRA 74.40% 56.40% 34.67% 66.67% 1886 A01066 0302 993 A00590
3030 DSE0702707 MISSS HEMA ANIL MALAVIYA 74.39% 69.47% 70.67% 70.67% 1887 S00821 0301 691 S00299
3038 DSE0707907 MAHALE SANTOSH SUBHASH 74.38% 56.80% 42.67% 76.00% 1888 A01067 0302 994 A00591
3041 DSE0712763 VISPUTE RESHMA RAMESH 74.38% 69.47% 75.33% 69.33% 1889 S00822 0301 692 S00300
3043 DSE0712652 MANDLIK YOGESH PANDIT 74.36% 73.73% 73.33% 74.67% 1890 S00823 0301 693 S00301
3045 DSE0706961 MAKHIJA ROMA BHAGWANDAS 74.33% 86.80% 88.00% 94.67% 1891 A01068 0301 694 A00393
3046 DSE0701731 KHEMANI BHARTI JAIDEV 74.33% 79.60% 82.00% 90.67% 1892 A01069 0301 695 A00394
3047 DSE0703542 KOLPE SANJIVANI MAHADEVRAO 74.33% 75.33% 78.00% 78.00% 1893 A01070 0303 10 A00010
3048 DSE0706810 JEURKAR SNEHA SHEKHAR 74.32% 79.73% 70.67% 87.33% 1894 A01071 0301 696 A00395
3049 DSE0709232 PAWAR VISHAL SHARADRAO 74.32% 78.53% 91.33% 86.67% 1895 A01072 0302 995 A00592
3050 DSE0716516 KHAPATE SWATI GAJANAN 74.32% 78.00% 74.00% 84.00% 1896 A01073 0301 697 A00396
3051 DSE0716574 SONI BHARAT DAMODAR 74.32% 77.47% 87.33% 88.67% 1897 A01074 0302 996 A00593
3052 DSE0712523 NIKAM VIKAS JAIRAM 74.32% 72.80% 62.67% 88.00% 1898 A01075 0301 698 A00397
3053 DSE0704940 MORANKAR VARSHA VIJAY 74.32% 72.13% 81.33% 84.67% 1899 A01076 0301 699 A00398
3054 DSE0710957 KALEKAR VAISHALI VASANT 74.32% 70.53% 86.00% 76.00% 1900 A01077 0302 997 A00594
3055 DSE0708666 TOTAD AMIT ASHOK 74.32% 70.53% 75.33% 83.33% 1901 A01078 0301 700 A00399
3056 DSE0710166 GHARAT POOJA KISAN 74.32% 68.53% 66.67% 83.33% 1902 A01079 0301 701 A00400
3057 DSE0703980 KHAN SANA HASSAN 74.32% 68.00% 64.67% 74.67% 1903 A01080 0301 702 A00401
3058 DSE0707402 JADHAV ASHISH ANIL 74.32% 67.87% 67.33% 74.00% 1904 A01081 0302 998 A00595
3059 DSE0703113 JADHAV SWAPNIL SHANKAR 74.32% 67.33% 60.00% 79.33% 1905 A01082 0301 703 A00402
3060 DSE0709619 TRIVEDI JIGAR ATUL 74.32% 66.80% 66.00% 74.67% 1906 A01083 0302 999 A00596
3061 DSE0712995 APOTIKAR NITIN SHANKARRAO 74.32% 66.80% 63.33% 78.00% 1907 A01084 0302 1000 A00597
3062 DSE0702163 CHOWTA NILESH CHANDRAHAS 74.32% 66.67% 77.33% 74.00% 1908 A01085 0302 1001 A00598
3063 DSE0712934 KAKKA HIREN SURESH 74.32% 66.53% 67.33% 80.00% 1909 A01086 0302 1002 A00599
3064 DSE0701391 SAWANT GAURI GOPAL 74.32% 66.27% 56.67% 66.67% 1910 A01087 0302 1003 A00600
3065 DSE0705982 BHADANGE ROHINI SUDHIR 74.32% 64.00% 60.00% 65.33% 1911 A01088 0301 704 A00403
3066 DSE0708689 NANDGAVE NIVEDITA NIWAS 74.32% 59.33% 52.67% 58.67% 1912 A01089 0302 1004 A00601
3067 DSE0715632 CHOURASIA NEHA SUDHIRKUMAR 74.32% 54.40% 53.33% 53.33% 1913 A01090 0302 1005 A00602
3068 DSE0712925 CHANDOLE RHUSHIKESH NANDKUMAR 74.32% 52.80% 48.67% 68.67% 1914 A01091 0301 705 A00404
3070 DSE0707994 PAWAR DEEPAK RAJANIKANT 74.31% 74.80% 70.67% 84.00% 1915 A01092 0302 1006 A00603
3074 DSE0702798 KADRI AAMIR KABIR 74.31% 70.00% 69.33% 84.67% 1916 A01093 0302 1007 A00604
3076 DSE0713066 PALKAR ONKAR SUHAS 74.31% 60.27% 61.33% 63.33% 1917 A01094 0302 1008 A00605
3077 DSE0716650 SANDEEP HANMANT YADAV 74.31% 53.33% 48.00% 67.33% 1918 S00824 0302 1009 S00404
3079 DSE0704718 SHAH AKSHAY VILAS 74.29% 67.33% 62.00% 58.67% 1919 S00825 0302 1010 S00405
3083 DSE0713620 SUTAR TRUPTI RAJENDRA 74.27% 82.67% 82.67% 87.33% 1920 S00826 0302 1011 S00406
3084 DSE0715727 PAWAR FATTESING TUKARAM 74.27% 79.33% 82.67% 92.00% 1921 S00827 0304 167 S00101
3085 DSE0712158 WANJARI SHRADHA JAYANT 74.27% 72.00% 68.00% 86.00% 1922 S00828 0301 706 S00302
3086 DSE0712682 SHELATKAR SHARMILA BABHRUWAHAN 74.25% 76.40% 70.67% 91.33% 1923 A01095 0301 707 A00405
3089 DSE0704429 DUSE NEHA UMESH 74.24% 88.00% 89.33% 93.33% 1924 A01096 0301 708 A00406
3090 DSE0710061 SANGE NAMRATA HIRAMAN 74.24% 79.47% 82.67% 86.00% 1925 A01097 0301 709 A00407
3091 DSE0713927 SAKA GANESH ASHOK 74.24% 78.67% 84.67% 90.67% 1926 A01098 0301 710 A00408
3092 DSE0711068 OVERSEER JIGAR MAYUR 74.24% 76.27% 90.67% 86.67% 1927 A01099 0302 1012 A00606
3093 DSE0716238 AHIRE NILESH RAMRAO 74.24% 76.00% 84.67% 89.33% 1928 S00829 0302 1013 S00407
3094 DSE0710276 DESHPANDE SIDDHESH PRABHAT 74.24% 75.20% 72.67% 86.00% 1929 A01100 0301 711 A00409
3095 DSE0708368 PAWAR AKASH CHANDRAKANT 74.24% 74.53% 76.67% 82.67% 1930 A01101 0302 1014 A00607
3096 DSE0710064 NANDU ANKIT VASANJI 74.24% 70.80% 78.00% 80.00% 1931 A01102 0301 712 A00410
3097 DSE0711454 SHAH RINALI PRAVINCHANDRA 74.24% 66.13% 66.67% 70.67% 1932 A01103 0301 713 A00411
3098 DSE0705516 KHOBRAGADE SUDHIR PRABHAKAR 74.24% 66.13% 54.00% 80.00% 1933 A01104 0301 714 A00412
3100 DSE0709123 PATIL SUBHASH DATTU 74.24% 62.93% 40.00% 76.00% 1934 A01105 0302 1015 A00608
3101 DSE0701072 WANKHEDE SWEETI MORESHWAR 74.24% 61.87% 42.00% 68.00% 1935 A01106 0302 1016 A00609
3102 DSE0707403 BHATNAGAR TUSHAR JITENDRA 74.24% 57.73% 62.00% 60.67% 1936 A01107 0302 1017 A00610
3104 DSE0712228 SHAIKH MOHAMMED TABISH MOHD ASLAM 74.23% 73.33% 80.67% 81.33% 1937 A01108 0302 1018 A00611
3111 DSE0708431 SAKHARE YOGESH PANDHARI 74.23% 54.13% 38.00% 56.67% 1938 A01109 0304 168 A00067
3114 DSE0713447 WAGHMARE KAMLESH ANANDRAO 74.21% 67.07% 52.00% 79.33% 1939 S00830 0301 715 S00303
3115 DSE0711375 AMBORE PRADIP MARUTI 74.21% 77.87% 82.00% 83.33% 1940 S00831 0302 1019 S00408
3117 DSE0712812 SHAIKH SIMEEN MEHMOOD 74.20% 73.60% 69.33% 79.33% 1941 S00832 0304 169 S00102
3119 DSE0716131 NERLIKAR NEELAM JAYWANT 74.19% 81.60% 84.67% 88.00% 1942 S00833 0301 716 S00304
3120 DSE0708226 SANKPAL VAIBHAV JAYSING 74.19% 78.93% 76.67% 82.00% 1943 S00834 0301 717 S00305
3122 DSE0708639 VADNERE MAYURI RAVINDRA 74.18% 83.60% 86.00% 90.00% 1944 S00835 0301 718 S00306
3123 DSE0710499 PANDYEY VEDWATI CHANDRADHAR 74.17% 77.07% 78.00% 86.67% 1945 A01110 0301 719 A00413
3124 DSE0709933 BANSODE APEKSHA BHUSHAN 74.17% 71.87% 62.67% 73.33% 1946 A01111 0301 720 A00414
3125 DSE0715356 SANDIKAR APOORWA NARAYANRAO 74.16% 79.20% 86.67% 86.00% 1947 A01112 0302 1020 A00612
3126 DSE0713409 JOSHI PUSHKAR VIJAY 74.16% 78.67% 85.33% 94.67% 1948 A01113 0301 721 A00415
3127 DSE0710205 AGARWAL AMIT ASHOK 74.16% 73.87% 76.00% 74.67% 1949 A01114 0301 722 A00416
3128 DSE0711718 SAPRE NRUSIMHA SURESH 74.16% 73.47% 76.00% 80.00% 1950 A01115 0301 723 A00417
3129 DSE0701148 MHATRE BADAL BALARAM 74.16% 72.60% 63.00% 83.00% 1951 A01116 0302 1021 A00613
3130 DSE0711481 AADAKI BIPIN NARAYAN 74.16% 69.60% 68.67% 80.00% 1952 A01117 0302 1022 A00614
3131 DSE0704015 TARADE SAGAR MADHUKAR 74.16% 69.60% 66.00% 67.33% 1953 A01118 0301 724 A00418
3132 DSE0705398 MS.DESHMUKH VRUSHALI VILASRAO 74.16% 65.60% 64.00% 88.00% 1954 A01119 0302 1023 A00615
3133 DSE0715268 KUMBHAR RAMESHWARI VIRBHADRA 74.16% 65.47% 60.00% 74.00% 1955 A01120 0301 725 A00419
3134 DSE0715041 CHOUDHARI SUJATA RAMBHAU 74.16% 64.40% 51.33% 70.00% 1956 A01121 0302 1024 A00616
3135 DSE0702032 VIDHATE SAINATH RAMDAS 74.16% 60.93% 62.00% 64.67% 1957 A01122 0302 1025 A00617
3136 DSE0709019 KHANDEKAR ALKA ASHOK 74.16% 60.67% 52.00% 51.33% 1958 A01123 0302 1026 A00618
3137 DSE0713347 DATTANI DHAVAL CHANDRAKANT 74.16% 57.20% 60.67% 74.00% 1959 A01124 0302 1027 A00619
3139 DSE0713211 NANDURKAR AMOL VASANTRAO 74.16% 55.20% 46.67% 72.67% 1960 A01125 0302 1028 A00620
3140 DSE0701238 VIVEKHARINARAYANA B SESHAGOPALAN 74.16% 54.40% 55.00% 56.00% 1961 A01126 0301 726 A00420
3141 DSE0710679 HEMAL BHAGIRATHBHAI DOSHI 74.15% 85.07% 84.00% 94.00% 1962 S00836 0302 1029 S00409
3143 DSE0709519 BHANUSHALI ANKUR ARUN 74.15% 81.07% 93.33% 92.00% 1963 A01127 0302 1030 A00621
3147 DSE0709862 TEJASHREE SURESH PHATAK 74.15% 76.40% 66.00% 87.33% 1964 S00837 0302 1031 S00410
3148 DSE0712896 EDWARDS SHAWN SAMSON 74.15% 75.60% 83.33% 84.00% 1965 A01128 0302 1032 A00622
3154 DSE0707741 PARDESHI SAGAR PRAKASH 74.15% 59.20% 51.33% 76.00% 1966 A01129 0305 29 A00010
3156 DSE0708013 PAWAR SAGAR SUDAMRAO 74.15% 54.27% 46.00% 64.67% 1967 A01130 0302 1033 A00623
3157 DSE0702827 NAGLE PRANAM PRAKASH 74.13% 74.27% 71.33% 88.00% 1968 S00838 0301 727 S00307
3158 DSE0702976 KALAMKAR SWATI POPATRAO 74.12% 74.40% 75.33% 77.33% 1969 S00839 0301 728 S00308
3160 DSE0712656 SURESH KHIMJIBHAI NAKHUA 74.11% 79.20% 86.00% 90.67% 1970 S00840 0301 729 S00309
3162 DSE0708333 DESHMUKH SNEHAL VIKASRAO 74.09% 77.07% 83.33% 82.67% 1971 S00841 0301 730 S00310
3163 DSE0701697 VARKHEDKAR NIKHIL KRISHNA 74.08% 66.93% 53.33% 76.00% 1972 A01131 0301 731 A00421
3164 DSE0706898 POUNIKAR DINESH HEMRAJ 74.08% 58.27% 54.00% 52.00% 1973 A01132 0301 732 A00422
3165 DSE0712261 KULKARNI PANKAJ SURESH 74.08% 54.80% 58.00% 58.67% 1974 A01133 0301 733 A00423
3167 DSE0712562 SHRAWGE GIREESH SHALIGRAM 74.08% 74.00% 81.33% 77.33% 1975 A01134 0302 1034 A00624
3168 DSE0707885 ATRE SAMEER MORESHWAR 74.08% 73.60% 60.00% 84.67% 1976 A01135 0302 1035 A00625
3169 DSE0715099 KURHE AMOL RAM 74.08% 72.00% 78.00% 82.00% 1977 A01136 0301 734 A00424
3170 DSE0711821 PATIL SANDEEP RAOSAHEB 74.08% 65.20% 80.67% 58.00% 1978 A01137 0302 1036 A00626
3171 DSE0707705 DHENGE AMOL ISHWARJI 74.08% 59.33% 50.00% 68.00% 1979 A01138 0302 1037 A00627
3172 DSE0713983 PAWAR VAIBHAV PRABHAKAR 74.08% 56.27% 49.33% 66.00% 1980 A01139 0302 1038 A00628
3173 DSE0701205 RAJE AMEYA AMOL 74.08% 50.67% 42.67% 54.67% 1981 A01140 0301 735 A00425
3175 DSE0717140 YEOLE DIPTI VITHALRAO. 74.08% 78.67% 76.00% 84.67% 1982 A01141 0304 170 A00068
3176 DSE0713273 KADAM KIRAN BABAJI 74.08% 78.00% 78.00% 90.67% 1983 A01142 0304 171 A00069
3180 DSE0702360 KARLE SWAPNIL JAYNATH 74.08% 74.00% 72.67% 84.00% 1984 A01143 0305 30 A00011
3182 DSE0710789 SHAIKH TASNEEM BANO ABDUL WAHAB 74.08% 72.53% 62.67% 74.67% 1985 A01144 0304 172 A00070
3185 DSE0716198 TUMANE MRUNALINI RAMESHRAO 74.08% 70.80% 36.00% 58.00% 1986 A01145 0302 1039 A00629
3190 DSE0715446 SOLANKE HEMANT SURESHRAO 74.08% 58.80% 62.67% 64.00% 1987 A01146 0304 173 A00071
3192 DSE0706062 KALE KU.ASHWINI ANILRAO 74.07% 67.33% 67.33% 62.67% 1988 S00842 0301 736 S00311
3193 DSE0715506 KHANDAR RAHUL VISHNUPANT 74.07% 58.00% 60.00% 48.67% 1989 S00843 0301 737 S00312
3195 DSE0709058 KHEDKAR MAHESH VITTHAL 74.06% 80.00% 67.33% 89.33% 1990 S00844 0304 174 S00103
3196 DSE0710828 WADHWA GIRISH DILIP 74.00% 85.87% 93.33% 96.67% 1991 A01147 0301 738 A00426
3197 DSE0707123 DAS BIBHAS SHANTI KUMAR 74.00% 85.20% 98.00% 96.67% 1992 A01148 0301 739 A00427
3198 DSE0716514 PANSARE MANGESH PRAKASH 74.00% 83.60% 92.67% 90.67% 1993 S00845 0302 1040 S00411
3199 DSE0717357 BUTUL NAAZ MOHAMMED AYOOB ALI 74.00% 82.40% 74.67% 87.33% 1994 S00846 0302 1041 S00412
3200 DSE0714205 MS. PAWAR TRUPTI SANTOSH 74.00% 81.87% 84.67% 86.00% 1995 S00847 0301 740 S00313
3201 DSE0705347 MANGESH SANJAY SHIRUDE 74.00% 80.93% 88.67% 93.33% 1996 A01149 0302 1042 A00630
3203 DSE0715345 KULKARNI SUMIT SURESH. 74.00% 78.00% 72.00% 94.67% 1997 A01150 0302 1043 A00631
3204 DSE0710301 PATEL IMRAN TAHERPASHA 74.00% 76.27% 75.33% 85.33% 1998 A01151 0301 741 A00428
3206 DSE0701962 SALUNKE PRIYANKA DEEPAK 74.00% 75.73% 74.00% 80.67% 1999 A01152 0301 742 A00429
3209 DSE0710774 MANEKAR ANIKET DILIPRAO 74.00% 72.00% 74.00% 70.00% 2000 S00848 0302 1044 S00413
3210 DSE0705244 PATIL BHARAT SURESH 74.00% 71.07% 68.00% 79.33% 2001 A01153 0301 743 A00430
3211 DSE0712646 NIRGUDE VILAS SAKHARAM 74.00% 70.13% 78.00% 78.67% 2002 S00849 0301 744 S00314
3213 DSE0711362 BURBURE SACHIN SHREEKANT 74.00% 70.00% 80.67% 79.33% 2003 A01154 0302 1045 A00632
3214 DSE0704658 NAVALAKHA SWAPNIL SHANTILAL 74.00% 69.67% 66.00% 64.00% 2004 A01155 0301 745 A00431
3215 DSE0709773 SHIMPI SHAILEJ BHOJARAJ 74.00% 69.60% 66.67% 88.67% 2005 A01156 0301 746 A00432
3216 DSE0710102 GHAYTADKAR BABASAHEB SAHEBRAO 74.00% 69.47% 80.00% 68.67% 2006 A01157 0301 747 A00433
3217 DSE0710972 JADHAV GOPAL DEVJI 74.00% 68.93% 65.33% 81.33% 2007 A01158 0302 1046 A00633
3219 DSE0716153 TAJANI NADIM M. HANIF 74.00% 67.20% 72.00% 74.00% 2008 S00850 0304 175 S00104
3224 DSE0715129 DESHMUKH PANKAJ KADUBHAU 74.00% 65.07% 55.33% 70.67% 2009 A01159 0302 1047 A00634
3225 DSE0716108 DHONGE PRAVIN VASANTA 74.00% 64.80% 46.00% 68.00% 2010 A01160 0302 1048 A00635
3226 DSE0710660 REWALE SACHIN CHANDRAKANT 74.00% 61.07% 64.00% 74.67% 2011 A01161 0302 1049 A00636
3227 DSE0705814 GHARAT RAHUL SURESH 74.00% 60.53% 60.67% 54.00% 2012 S00851 0302 1050 S00414
3228 DSE0707181 SHINGADE SHASHIKANT BABAN 74.00% 60.00% 67.33% 52.67% 2013 A01162 0302 1051 A00637
3229 DSE0711142 RAJPUT HARDEVSINGH SHANKARSINGH 74.00% 58.40% 47.33% 72.00% 2014 A01163 0301 748 A00434
3230 DSE0703915 PATIL PRATIKSHA VINOD 74.00% 56.93% 56.00% 66.67% 2015 A01164 0302 1052 A00638
3234 DSE0709661 TELANGI SUDARSHAN NARAYAN 73.97% 72.67% 74.00% 80.00% 2016 S00852 0304 176 S00105
3235 DSE0707607 SHINDE ASHISH BALKRISHNA 73.93% 56.40% 58.00% 62.67% 2017 S00853 0301 749 S00315
3236 DSE0707177 KADRI MOHD ALI MOHD SAEED 73.93% 74.53% 78.00% 84.67% 2018 S00854 0302 1053 S00415
3237 DSE0702796 AYARE NIKHIL VIJAY 73.92% 79.73% 83.33% 82.67% 2019 A01165 0305 31 A00012
3239 DSE0714059 DUBILE SUPRIYA LALASO 73.92% 76.67% 74.00% 84.67% 2020 A01166 0304 177 A00072
3240 DSE0702110 MODAK MANOJ MADHUKAR 73.92% 75.87% 81.33% 68.00% 2021 A01167 0302 1054 A00639
3245 DSE0715984 SURYAVANSHI VAIBHAV MAHADEV 73.92% 70.40% 71.33% 73.33% 2022 A01168 0304 178 A00073
3246 DSE0712960 KHADSANE GANESH DEVIDAS 73.92% 70.27% 69.33% 72.00% 2023 A01169 0304 179 A00074
3250 DSE0701905 CHAUDHARI DINESH TARACHAND 73.92% 68.27% 70.00% 80.67% 2024 A01170 0304 180 A00075
3255 DSE0705755 MARWADE RAHUL PRABHAKAR 73.92% 59.47% 60.00% 62.67% 2025 A01171 0304 181 A00076
3258 DSE0701605 TIWARI ROSHNI BRIJBIHARI 73.92% 79.73% 89.33% 87.33% 2026 A01172 0301 750 A00435
3259 DSE0709060 SURYAWANSHI SHITAL PREMRAJ 73.92% 76.53% 94.00% 88.67% 2027 A01173 0301 751 A00436
3260 DSE0707912 CHAUDHARI PUNAM YUVRAJ 73.92% 75.47% 65.33% 78.00% 2028 A01174 0301 752 A00437
3261 DSE0701074 CHAUDHARI JAGRUTI SHASHIKANT 73.92% 75.33% 84.00% 75.33% 2029 A01175 0302 1055 A00640
3262 DSE0716964 SAGAR VARSHA ACHUTRAO 73.92% 75.20% 80.67% 60.67% 2030 A01176 0302 1056 A00641
3263 DSE0711217 PAWAR ROHAN SADANAND 73.92% 73.73% 79.33% 73.33% 2031 A01177 0302 1057 A00642
3264 DSE0710550 LAMKHADE AMOL SHANKAR 73.92% 69.60% 70.67% 66.00% 2032 A01178 0301 753 A00438
3265 DSE0707209 ANSARI SHAHBAAZ AFTAB ALAM 73.92% 68.93% 78.00% 83.33% 2033 A01179 0301 754 A00439
3266 DSE0713123 PALSANIA MUZAFFARALI KAMARALI 73.92% 68.00% 75.33% 72.00% 2034 A01180 0302 1058 A00643
3267 DSE0714733 SUPALKAR PRAGATI BHIMRAO 73.92% 67.73% 60.00% 69.33% 2035 A01181 0301 755 A00440
3268 DSE0710655 SHAH SHRADDHA DILIPKUMAR 73.92% 67.33% 58.00% 79.33% 2036 A01182 0301 756 A00441
3269 DSE0711818 BHUJBALE VAIBHAV SURESH 73.92% 67.20% 60.00% 62.00% 2037 A01183 0302 1059 A00644
3270 DSE0704434 MATE SAGAR MURLIDHAR 73.92% 66.40% 57.33% 67.33% 2038 A01184 0301 757 A00442
3271 DSE0706560 MARNE NITAL SURESH 73.92% 66.13% 60.67% 74.00% 2039 A01185 0302 1060 A00645
3273 DSE0707858 JOSHI PURVA ANIL 73.92% 64.27% 54.67% 70.00% 2040 A01186 0301 758 A00443
3274 DSE0711153 MALI AJIT SHANKARRAO 73.92% 54.67% 50.00% 54.67% 2041 A01187 0301 759 A00444
3275 DSE0707164 MS. GORE PRACHI SAMBHAJI 73.92% 67.73% 72.67% 74.67% 2042 S00855 0304 182 S00106
3276 DSE0703085 MAKHIJANI NEHA SATISH 73.92% 81.60% 86.67% 90.00% 2043 A01188 0301 760 A00445
3277 DSE0702457 SONI KRISHNA PRAVIN 73.92% 80.00% 92.00% 81.00% 2044 A01189 0301 761 A00446
3278 DSE0701115 LOKHANDE SUNIL SURESH 73.92% 74.40% 94.67% 76.67% 2045 A01190 0301 762 A00447
3279 DSE0701187 BANPURE SWAPNIL HARIRAM 73.92% 64.00% 67.33% 76.00% 2046 S00856 0301 763 S00316
3282 DSE0704013 WAKCHOURE RAJASHRI SHIVAJI 73.90% 77.33% 81.33% 84.67% 2047 S00857 0301 764 S00317
3285 DSE0710219 MALUNJKAR AMOL SOPAN 73.88% 81.07% 90.67% 88.67% 2048 S00858 0304 183 S00107
3286 DSE0716118 SADUBATTULA NITIN BHASKAR 73.88% 67.87% 60.67% 78.67% 2049 S00859 0301 765 S00318
3287 DSE0715413 AMATE SONIYA FANINDRA 73.87% 78.27% 76.67% 88.67% 2050 S00860 0302 1061 S00416
3288 DSE0714655 KUMBHAR NAINESH ATMARAM 73.87% 78.00% 83.33% 81.33% 2051 S00861 0304 184 S00108
3289 DSE0704260 ZANJAT SHRADHA NAMDEO 73.86% 69.33% 53.33% 82.67% 2052 S00862 0302 1062 S00417
3290 DSE0709754 MITKAR VINITA VIJAY 73.86% 81.33% 77.33% 84.67% 2053 S00863 0301 766 S00319
3291 DSE0713322 MULE PRATIBHA NANDKUMAR 73.86% 83.20% 76.00% 96.67% 2054 S00864 0302 1063 S00418
3292 DSE0708464 TIKHILE SHRIKANT GUNVANT 73.86% 49.47% 34.67% 46.67% 2055 S00865 0301 767 S00320
3295 DSE0713768 DUBAL SANDEEP VINAYAK 73.85% 66.80% 63.33% 69.33% 2056 A01191 0302 1064 A00646
3298 DSE0712837 DHAIT VISHNU ASARAM 73.85% 64.00% 55.33% 76.67% 2057 A01192 0304 185 A00077
3302 DSE0706251 DHADWE MAMTA RAMESHRAO 73.84% 80.00% 72.00% 80.67% 2058 A01193 0301 768 A00448
3303 DSE0707993 PISE ASHWINKUMAR SADASHIV 73.84% 79.60% 79.33% 83.33% 2059 A01194 0302 1065 A00647
3304 DSE0714630 SAWARE NITA PRAKASH 73.84% 74.00% 77.33% 82.00% 2060 A01195 0302 1066 A00648
3305 DSE0713973 PADALKAR REKHA PRAKASH 73.84% 73.33% 77.33% 68.00% 2061 A01196 0302 1067 A00649
3308 DSE0707799 PATIL DIPAK RAMESH 73.84% 69.20% 74.67% 81.33% 2062 A01197 0302 1068 A00650
3309 DSE0712542 LODHA VISHAL ASHOK 73.84% 69.07% 77.33% 85.33% 2063 A01198 0301 769 A00449
3310 DSE0702540 ZILPILWAR TEJAL PRASHANT 73.84% 67.60% 58.67% 72.67% 2064 A01199 0301 770 A00450
3311 DSE0709055 PATEL ABHISHEK NARESH 73.84% 67.20% 79.33% 73.33% 2065 A01200 0301 771 A00451
3313 DSE0715215 KHAN SAFDAR ALI SAEED 73.84% 66.00% 70.67% 72.67% 2066 A01201 0302 1069 A00651
3315 DSE0713031 ABDULLAH BIN ABDUR RAHMAN 73.84% 56.80% 52.67% 69.33% 2067 A01202 0302 1070 A00652
3317 DSE0703534 KHOBRAGDE PRERNA DEORAO 73.84% 53.07% 51.33% 63.33% 2068 A01203 0302 1071 A00653
3318 DSE0703388 QURESHI NAUSHAD ABDULRAHUP 73.84% 50.67% 36.00% 58.00% 2069 A01204 0302 1072 A00654
3319 DSE0702005 GERERA POOJA ARJANDAS 73.83% 82.53% 79.33% 91.33% 2070 A01205 0301 772 A00452
3320 DSE0704244 THAKUR AMIT SINGH BHIM SINGH 73.83% 67.33% 80.67% 90.67% 2071 A01206 0301 773 A00453
3321 DSE0701272 KALE ANIKET RAVINDRA 73.83% 62.40% 62.67% 68.00% 2072 A01207 0301 774 A00454
3322 DSE0702737 HEMAL PANKAJBHAI GANDHI 73.82% 82.27% 87.33% 88.00% 2073 S00866 0301 775 S00321
3323 DSE0714047 KOTHAWADE TEJASWINI KASHINATH 73.82% 75.07% 69.33% 80.67% 2074 S00867 0301 776 S00322
3325 DSE0716882 KASHID SONALI DEEPAK 73.81% 81.07% 78.67% 93.33% 2075 S00868 0301 777 S00323
3326 DSE0710233 SAKHARKAR PIYUSH BALASAHEB 73.80% 75.73% 61.33% 86.67% 2076 S00869 0301 778 S00324
3328 DSE0702784 DUSHING RAHUL KUNDLIK 73.79% 80.93% 76.00% 88.67% 2077 S00870 0302 1073 S00419
3330 DSE0703633 TAWARI KAPIL HARIKISANJI 73.79% 77.07% 85.33% 84.00% 2078 S00871 0301 779 S00325
3334 DSE0713143 THAKKAR MIHIR KIRTIKUMAR 73.77% 81.07% 78.67% 92.00% 2079 A01208 0302 1074 A00655
3335 DSE0703073 NAIK PRATHAMESH PRAVIN 73.77% 79.33% 88.67% 86.67% 2080 A01209 0302 1075 A00656
3340 DSE0712725 KAPASI DARSHAN DIPAKBHAI 73.77% 72.93% 74.67% 78.67% 2081 A01210 0302 1076 A00657
3341 DSE0711768 KURLEKAR SHRIPAD VIPUL 73.77% 71.73% 78.67% 82.00% 2082 A01211 0302 1077 A00658
3343 DSE0704388 NIMBALKAR ABHISHEK RAM 73.77% 69.73% 64.67% 73.33% 2083 A01212 0302 1078 A00659
3344 DSE0714346 SARASIA PARESH DEVCHAND 73.77% 68.53% 75.33% 82.00% 2084 A01213 0302 1079 A00660
3351 DSE0701964 BANKAR AKSHAYA PRAVIN 73.77% 61.73% 64.67% 67.33% 2085 A01214 0302 1080 A00661
3357 DSE0715907 GOUD SHILPA JIVANSING 73.76% 57.33% 60.67% 71.33% 2086 S00872 0301 780 S00326
3358 DSE0715844 SHAIKH FAIZ ALAM BADRE ALAM 73.76% 84.40% 96.67% 92.00% 2087 A01215 0302 1081 A00662
3359 DSE0705765 KULKARNI SAI JAYANT 73.76% 80.13% 82.67% 90.00% 2088 A01216 0301 781 A00455
3360 DSE0705472 DIXIT AKSHAY GIRISH 73.76% 77.87% 78.67% 84.67% 2089 A01217 0301 782 A00456
3361 DSE0701265 BHANSALI VINITKUMAR VILAS 73.76% 77.07% 82.67% 87.33% 2090 A01218 0302 1082 A00663
3362 DSE0707582 KARKARE SHASHANK SADASHIV 73.76% 72.40% 84.67% 78.67% 2091 A01219 0302 1083 A00664
3363 DSE0708805 YADAV SUNIL RAMBRIKSH 73.76% 68.80% 70.67% 69.33% 2092 A01220 0301 783 A00457
3364 DSE0709429 BARDEO PRAVIN SUDHAKAR 73.76% 67.20% 52.00% 66.67% 2093 A01221 0301 784 A00458
3365 DSE0707687 KONDRA RAMKRISHNA LAXMAIYYA 73.76% 64.80% 62.00% 70.67% 2094 A01222 0302 1084 A00665
3367 DSE0712886 NENWANI KAMLESH LEKHRAJ 73.76% 54.93% 44.67% 64.00% 2095 A01223 0301 785 A00459
3368 DSE0714753 RODE SONAL VIJAYRAO 73.76% 54.80% 42.67% 62.00% 2096 A01224 0302 1085 A00666
3369 DSE0707074 KALEKAR VIVEK SHARAD 73.75% 77.47% 81.33% 88.67% 2097 A01225 0301 786 A00460
3374 DSE0715899 GAJBHIYE GAUTAM JANARDHAN 73.73% 76.67% 79.33% 64.67% 2098 S00873 0302 1086 S00420
3376 DSE0703031 INGALE SANKETKUMAR KISAN 73.73% 61.73% 60.00% 68.67% 2099 S00874 0301 787 S00327
3378 DSE0706100 HOSAMI TAYYABA KARAMAT ALI 73.71% 78.27% 80.00% 90.67% 2100 S00875 0301 788 S00328
3379 DSE0702506 JATHAR ULKA SAHEBRAO 73.71% 74.80% 67.33% 90.67% 2101 S00876 0304 186 S00109
3382 DSE0704751 SHINDE DEEPALI VISHWASRAO 73.69% 77.33% 85.33% 80.00% 2102 A01226 0305 32 A00013
3391 DSE0708001 MEHTA JAIMIN VINAYAK 73.68% 78.27% 88.67% 84.00% 2103 A01227 0301 789 A00461
3392 DSE0701785 DIWALE VAIBHAV MANOHAR 73.68% 78.00% 92.00% 76.00% 2104 A01228 0302 1087 A00667
3393 DSE0714410 KATHURE SONALI RAGHUNATH 73.68% 76.40% 67.33% 85.33% 2105 A01229 0301 790 A00462
3394 DSE0707484 MASURKAR ABHISHEK ASHOK 73.68% 76.00% 74.00% 89.33% 2106 A01230 0301 791 A00463
3395 DSE0708903 PATIL SMITA ARUN 73.68% 72.27% 81.33% 85.33% 2107 A01231 0301 792 A00464
3396 DSE0714802 TRIPATHI SURAJ RAJESH 73.68% 70.80% 78.00% 89.33% 2108 A01232 0302 1088 A00668
3397 DSE0705618 VARMA ASHISH RAMESH 73.68% 68.40% 69.33% 86.00% 2109 A01233 0301 793 A00465
3398 DSE0714314 HARNE LOKESH SURESHRAO 73.68% 68.13% 63.33% 78.67% 2110 A01234 0301 794 A00466
3399 DSE0712271 PRATIK DILIP SANGHAVI 73.68% 67.33% 77.33% 72.00% 2111 A01235 0301 795 A00467
3401 DSE0706619 BHOSALE AVINASH PANDURANG 73.68% 65.73% 69.33% 70.00% 2112 A01236 0302 1089 A00669
3402 DSE0711607 KAWADE RAJESH ARJUN 73.68% 65.60% 64.67% 58.67% 2113 A01237 0302 1090 A00670
3403 DSE0716976 SHENDE PREETI GAJANAN 73.68% 64.13% 59.33% 59.33% 2114 A01238 0302 1091 A00671
3404 DSE0712146 AGRAWAL PRIYA SURESH 73.68% 60.80% 50.67% 53.33% 2115 A01239 0301 796 A00468
3405 DSE0709242 MESHRAM ATUL DILIP 73.68% 54.53% 47.33% 66.67% 2116 A01240 0302 1092 A00672
3407 DSE0703171 ANERAO ANIKET PRAKASH 73.67% 81.33% 90.00% 82.67% 2117 A01241 0301 797 A00469
3408 DSE0712832 YEWALE VAISHALI DASHARATH 73.67% 80.27% 87.33% 82.67% 2118 A01242 0301 798 A00470
3409 DSE0713575 DHUMAL DINESH CHANDRAKANT 73.67% 76.00% 78.00% 91.33% 2119 S00877 0304 187 S00110
3410 DSE0709956 BHATAMBAREKAR NEHA VIJAY 73.67% 72.67% 68.67% 82.00% 2120 A01243 0301 799 A00471
3411 DSE0714882 KATAKIYA VIKRANT DHIMANT 73.67% 61.20% 60.67% 80.00% 2121 S00878 0304 188 S00111
3412 DSE0715317 JAISWAL NAMRATA PRAKASH 73.66% 74.93% 69.33% 84.67% 2122 S00879 0302 1093 S00421
3413 DSE0712691 KHANDEKAR RAHUL SUDHAKARRAO 73.64% 62.93% 46.00% 78.00% 2123 S00880 0302 1094 S00422
3420 DSE0710565 GHAG PRADIP SHANKAR 73.63% 70.40% 64.67% 82.67% 2124 S00881 0305 33 S00020
3422 DSE0710606 TAMBE SUYASH VASANT 73.62% 80.53% 89.33% 88.00% 2125 A01244 0302 1095 A00673
3424 DSE0715676 PATIL HARESH HIRALAL 73.62% 76.93% 94.00% 89.33% 2126 A01245 0304 189 A00078
3426 DSE0710924 LOSARWAR SUJATA SUBHASHRAO 73.62% 74.80% 82.67% 72.67% 2127 A01246 0304 190 A00079
3428 DSE0716689 BHAVSAR PAVAN RAVINDRA 73.62% 70.00% 44.67% 74.00% 2128 A01247 0304 191 A00080
3436 DSE0712404 RAKESH MANSUKHLAL VALA 73.61% 79.07% 89.33% 86.00% 2129 S00882 0301 800 S00329
3437 DSE0710722 BHALERAO ADITI SHANTARAM 73.60% 85.73% 81.33% 93.33% 2130 S00883 0302 1096 S00423
3439 DSE0714897 YADAV AJAY DINESH 73.60% 78.40% 81.33% 82.67% 2131 A01248 0302 1097 A00674
3440 DSE0703664 BORATE PRADNYESH PRAFULLA 73.60% 75.60% 85.33% 72.67% 2132 A01249 0301 801 A00472
3441 DSE0714475 VISHWAKARMA BHARAT RAJESH 73.60% 75.07% 76.67% 83.33% 2133 A01250 0301 802 A00473
3442 DSE0715777 RAKSHE JAYASHREE RAJARAM 73.60% 74.40% 70.00% 80.67% 2134 A01251 0302 1098 A00675
3443 DSE0702662 DHOLIYA ARTI VRAJLAL 73.60% 74.29% 87.00% 69.00% 2135 A01252 0301 803 A00474
3444 DSE0712310 MEMON FAISAL IBRAHIM 73.60% 72.67% 68.67% 74.67% 2136 A01253 0302 1099 A00676
3445 DSE0713383 BHAGAT SAGAR NIVRUTTI 73.60% 72.00% 66.00% 82.67% 2137 A01254 0302 1100 A00677
3446 DSE0707506 DESHMUKH KUNAL ARUN 73.60% 69.87% 70.00% 70.67% 2138 A01255 0302 1101 A00678
3447 DSE0703791 BAWASKAR RUPALI SUBHASH 73.60% 67.20% 76.67% 72.67% 2139 A01256 0302 1102 A00679
3448 DSE0708767 MR. BANDGAR UTTAM KAKASAHEB 73.60% 66.40% 65.33% 72.00% 2140 A01257 0302 1103 A00680
3449 DSE0708808 JAIN KAPIL GANESH 73.60% 64.67% 58.67% 62.67% 2141 A01258 0302 1104 A00681
3450 DSE0715510 NARKHEDKAR SNEHANKA GAJANAN 73.60% 64.27% 54.67% 70.67% 2142 A01259 0302 1105 A00682
3451 DSE0710888 SHINDE NEHA KISHOR 73.60% 63.07% 53.33% 63.33% 2143 A01260 0302 1106 A00683
3453 DSE0711257 ATTARDE KETAN KAUTIK 73.60% 62.00% 66.00% 51.00% 2144 A01261 0301 804 A00475
3454 DSE0709300 WALKE SWATI VILAS 73.60% 60.13% 50.67% 66.00% 2145 A01262 0302 1107 A00684
3455 DSE0706107 SHIRAME SUSHANT SUBHASH 73.60% 59.33% 52.67% 68.67% 2146 A01263 0302 1108 A00685
3456 DSE0703190 SINGH DIVYA RAMKISHOR 73.60% 57.07% 53.33% 71.33% 2147 A01264 0302 1109 A00686
3457 DSE0712836 YADAV RAVI KUMAR R.A 73.60% 55.80% 64.00% 37.00% 2148 A01265 0302 1110 A00687
3458 DSE0713513 KHAN NAVEED AHMED 73.60% 55.73% 47.33% 71.33% 2149 A01266 0301 805 A00476
3459 DSE0711167 GAVANE SACHIN BABURAO 73.60% 50.40% 51.33% 44.67% 2150 A01267 0302 1111 A00688
3460 DSE0711914 NIKAM JAYSHRI BHAUSAHEB 73.58% 78.53% 84.67% 85.33% 2151 A01268 0301 806 A00477
3461 DSE0714947 DHAMNE ROHIT VIKAS 73.58% 74.80% 66.67% 77.33% 2152 A01269 0301 807 A00478
3462 DSE0706300 SUTAR PRIYA RAMCHANDRA 73.58% 70.53% 79.33% 73.33% 2153 A01270 0301 808 A00479
3464 DSE0703377 SANGLE ZUNEID DASTAGIR 73.56% 66.40% 71.33% 66.00% 2154 S00884 0305 34 S00021
3468 DSE0712096 KARDILE VIJAY CHINTAMAN 73.55% 72.53% 79.33% 88.00% 2155 S00885 0301 809 S00330
3471 DSE0710237 DESAI SWAPNALI SHRIKANT 73.54% 79.47% 76.00% 84.67% 2156 A01271 0302 1112 A00689
3472 DSE0706433 BHUMIT DEVRAJ PIPALIA 73.54% 78.53% 88.67% 87.33% 2157 S00886 0304 192 S00112
3473 DSE0704226 KOKITKAR KIRTI SUNIL 73.54% 74.80% 64.67% 82.00% 2158 A01272 0304 193 A00081
3476 DSE0717206 COLACO AKSHAY HEROLD 73.54% 71.33% 82.00% 78.67% 2159 A01273 0302 1113 A00690
3478 DSE0706905 BHARAMBE TEJAS SURESH 73.54% 69.60% 63.33% 70.67% 2160 A01274 0302 1114 A00691
3482 DSE0712876 WANJARI SHRIKANT SHRAWAN 73.54% 65.20% 68.00% 74.00% 2161 A01275 0304 194 A00082
3483 DSE0707186 CHOUNDHE SAVITA VITHAL RAO 73.54% 64.67% 62.00% 78.00% 2162 A01276 0305 35 A00014
3485 DSE0703790 DALVI KUSHMANAND HARIBHAU 73.54% 61.73% 54.67% 66.67% 2163 A01277 0304 195 A00083
3487 DSE0716246 KHALKAR SANDEEP SHIVAJI 73.54% 55.60% 42.00% 67.33% 2164 A01278 0304 196 A00084
3489 DSE0709584 SOPE SONALI ARUN 73.52% 70.53% 66.67% 84.67% 2165 S00887 0301 810 S00331
3490 DSE0713232 PARAB SANDEEP NAMDEV 73.52% 69.87% 68.67% 68.00% 2166 S00888 0301 811 S00332
3491 DSE0713419 BHURE ASHATAI BABARAO 73.52% 80.67% 80.67% 84.00% 2167 A01279 0302 1115 A00692
3492 DSE0714726 GAWADE ARCHANA CHANDRAKANT 73.52% 79.73% 80.00% 91.33% 2168 S00889 0302 1116 S00424
3493 DSE0708110 SHAH PRIYEN AMRISH 73.52% 76.40% 86.00% 89.33% 2169 A01280 0302 1117 A00693
3494 DSE0716579 KUNTE KAJAL BANSILAL 73.52% 71.47% 60.00% 78.00% 2170 A01281 0301 812 A00480
3495 DSE0703625 WAGHMARE GANESH POPAT 73.52% 68.67% 72.67% 88.67% 2171 A01282 0301 813 A00481
3496 DSE0715224 AMLE SAGAR KRUSHNARAO 73.52% 65.47% 40.00% 78.00% 2172 A01283 0302 1118 A00694
3497 DSE0714473 HARNE APOORVA PRAKASH 73.52% 64.00% 59.33% 69.33% 2173 A01284 0302 1119 A00695
3498 DSE0707809 JAISWAL ROSHANI OMPRAKASH 73.52% 63.33% 70.00% 55.33% 2174 A01285 0301 814 A00482
3499 DSE0710241 KOTHARI DIPEEKA JAYKUMAR 73.52% 63.07% 52.00% 69.33% 2175 A01286 0301 815 A00483
3500 DSE0714107 BAGADE PANKAJ GYANESHWAR 73.52% 60.93% 58.67% 72.00% 2176 A01287 0302 1120 A00696
3501 DSE0705296 KHAPEKAR CHETAN RAMCHANDRA 73.52% 59.33% 62.67% 62.00% 2177 A01288 0302 1121 A00697
3502 DSE0702987 DHAMANSE RISHIKESH SANJAY 73.50% 71.33% 67.33% 78.00% 2178 S00890 0304 197 S00113
3503 DSE0703963 BANGAR SONIYA BALASAHEB 73.48% 83.87% 79.33% 92.67% 2179 S00891 0301 816 S00333
3508 DSE0710880 MS SULTANPURI SUMAIYYA AMBARIN ABDUL AZEEZ 73.47% 72.80% 78.00% 84.67% 2180 S00892 0301 817 S00334
3516 DSE0716035 PIPALIA PREYAS HEMENDRA 73.46% 71.20% 74.00% 72.67% 2181 A01289 0302 1122 A00698
3519 DSE0708561 BORSE NIKHIL BHIMRAO 73.46% 65.07% 64.00% 80.00% 2182 A01290 0302 1123 A00699
3523 DSE0707496 MALIK HAFIZUR RAHMAN AFSAR ALI 73.46% 60.67% 73.33% 69.33% 2183 A01291 0305 36 A00015
3527 DSE0717071 PATIL VARSHA DILIPRAO 73.44% 70.40% 54.00% 77.33% 2184 A01292 0303 11 A00011
3528 DSE0705128 BHILARE TUSHAR SHIVAJI 73.44% 82.40% 86.00% 92.00% 2185 A01293 0301 818 A00484
3529 DSE0715468 ACHAREKAR SHRIKANT SURESH 73.44% 80.40% 86.00% 80.67% 2186 S00893 0302 1124 S00425
3530 DSE0714270 MARKAD DNYANESHWAR SOPAN 73.44% 78.53% 81.33% 90.67% 2187 A01294 0301 819 A00485
3531 DSE0702814 BIDVE ANUJ SUBHASH 73.44% 77.60% 77.33% 89.33% 2188 A01295 0302 1125 A00700
3532 DSE0709275 WADKAR VISHAL BHARAT 73.44% 76.67% 78.00% 76.67% 2189 A01296 0302 1126 A00701
3533 DSE0706385 BANGERA VISHAL VENUGOPAL 73.44% 75.20% 74.67% 91.33% 2190 A01297 0301 820 A00486
3534 DSE0701409 BHAGAT SUPRIYA TUKARAM 73.44% 74.40% 70.67% 78.00% 2191 A01298 0301 821 A00487
3535 DSE0713691 VALLAL SAGAR MADHUKARRAO 73.44% 73.60% 83.33% 78.67% 2192 A01299 0301 822 A00488
3536 DSE0709128 SHAH NIRAV GHANSHYAMLAL 73.44% 73.47% 92.67% 80.67% 2193 A01300 0301 823 A00489
3537 DSE0708279 JOSHI TEJAS MUKUND 73.44% 73.47% 82.00% 81.33% 2194 A01301 0302 1127 A00702
3538 DSE0713706 MOHOD AMRUTA ASHOK 73.44% 72.27% 66.67% 73.33% 2195 A01302 0302 1128 A00703
3539 DSE0709272 PANCHAL HEMANSHU RAMANLAL 73.44% 71.87% 72.00% 76.00% 2196 A01303 0302 1129 A00704
3540 DSE0712129 SORATE RUPALI KAWADUJI 73.44% 70.27% 76.67% 72.67% 2197 A01304 0302 1130 A00705
3541 DSE0704617 BHAGWAT ABHIJIT DATTATRAY 73.44% 69.60% 70.67% 65.33% 2198 A01305 0301 824 A00490
3543 DSE0710794 BASESHANKAR NAYAN DNYANESHWAR 73.44% 66.93% 62.00% 70.00% 2199 A01306 0301 825 A00491
3545 DSE0712330 SALKAR AKSHAY GHANASHYAM 73.44% 65.07% 58.67% 70.00% 2200 A01307 0302 1131 A00706
3546 DSE0702013 PAPAL SMITA GORAKH 73.44% 61.87% 53.33% 60.00% 2201 A01308 0301 826 A00492
3547 DSE0712686 NAIDU VINOD KUMAR VENKATESAN 73.44% 58.93% 65.33% 75.33% 2202 A01309 0301 827 A00493
3548 DSE0709162 GUJAR SWAPNIL SATISH 73.44% 58.80% 51.33% 54.67% 2203 A01310 0301 828 A00494
3549 DSE0714758 SIDDIQUI MOHAMMAD AYUB MOHAMMAD KAMALUDDIN 73.44% 58.60% 66.00% 47.00% 2204 A01311 0302 1132 A00707
3552 DSE0705370 THIGALE SHRIKANT RAJARAM 73.44% 55.60% 46.67% 60.00% 2205 A01312 0302 1133 A00708
3553 DSE0713755 POTE VANDANA SAMPATRAO 73.44% 69.07% 68.00% 84.00% 2206 S00894 0302 1134 S00426
3554 DSE0710459 SUPRITA DHRUVRAJ NAIK 73.43% 74.67% 61.33% 80.00% 2207 S00895 0301 829 S00335
3556 DSE0706074 G SANTOSH PRIYA 73.43% 64.40% 58.00% 68.00% 2208 S00896 0302 1135 S00427
3558 DSE0706657 MISHRA ARUN KUMAR CHHUNNALAL 73.40% 50.93% 43.33% 68.00% 2209 S00897 0301 830 S00336
3560 DSE0704169 KHATKEKAR SACHIN JAGANNATH 73.39% 77.33% 88.67% 85.33% 2210 S00898 0302 1136 S00428
3562 DSE0708652 RASHMI JAGANNATH PATADE 73.38% 78.93% 73.33% 87.33% 2211 S00899 0302 1137 S00429
3567 DSE0702906 MEHTA HARSH DHILEN